Personalia - Płock, dnia 6 czerwca 2013 r.

Nominacje proboszczowskie
1. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, z dniem 1 września 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
2. Ks. kan. mgr Mirosław Danielski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Zatorach. Zmiana na własną prośbę.
3. Ks. mgr Hubert Komorowski, dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy.
4. Ks. mgr Edward Kuzak, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Trąbinie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi.
5. Ks. kan. mgr Henryk Lewandowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą. Zmiana na własną prośbę.
6. Ks. mgr Cezary Olzacki, proboszcz parafii pw. św. Walentego w Gzach, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem. Zmiana na własną prośbę.
7. Ks. mgr Wacław Michalski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ciemniewku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Gotarda w Pałukach.
8. Ks. mgr Tomasz Ozimkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu.
9. Ks. Grzegorz Przybyłek, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dziektarzewie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie. Zmiana na własną prośbę.
10. Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, ekonom Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmiana na własną prośbę.
11. Ks. kan. dr Marek Zawadzki, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 1 września 2013 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku. Zmiana na własną prośbę.

Nominacje na administratorów parafii
1. Ks. mgr Andrzej Bytner, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Antoniego w Trąbinie.
2. Ks. mgr Robert Głuchowski, wikariusz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie.
3. Ks. mgr Kazimierz Majewski, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Walentego w Gzach.
4. Ks. mgr Rafał Michalak, administrator parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Katarzyny w Dziektarzewie. Zmiana na własną prośbę.
5. Ks. mgr Janusz Paczkowski, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Mikołaja w Ciemniewku.
6. Ks. mgr Marek Podsiadlik, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu.
7. Ks. Andrzej Rutkowski, wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze.
8. Ks. mgr Marek Trymers, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, z dniem 1 sierpnia 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Barbary w Chrostkowie. Zmiana na własną prośbę.
9. Ks. mgr Jacek Wichorowski, wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, z dniem 15 sierpnia 2013 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej.

Inne zmiany
1. Ks. mgr Robert Banasiak, wikariusz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, z dniem 1 września 2013 r., mianowany pracownikiem Kurii Diecezjalnej Płockiej.
2. Ks. mgr Witold Godleś, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Sarbiewie, z dniem 17 maja 2013 r., mianowany wicedyrektorem Ośrodka Trzeźwości Diecezji Płockiej.
3. Ks. kan. dr Janusz Filarski, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Chrostkowie, z dniem 1 sierpnia 2013 r., mianowany dyrektorem Domu Księży Emerytów w Płocku. Zmiana na własną prośbę.
4. Ks. mgr Krzysztof Jończyk, wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, z dniem 1 września 2013 r., mianowany dyrektorem Katolickiego Radia Ciechanów.
5. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego im. bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku, z dniem 1 września 2013 r., mianowany dyrektorem tej instytucji.
6. Ks. mgr Zbigniew Morawski, wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany ekonomem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
7. Ks. mgr Maciej Szostak, wikariusz parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, z dniem 1 sierpnia 2013 r., mianowany kapelanem Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Zmiana na własną prośbę.

Zwolnienia
1. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, z dniem 31 sierpnia 2013 r., zwolniony z funkcji dyrektora Muzeum Diecezjalnego im. bł. Abpa. A.J. Nowowiejskiego w Płocku i z funkcji dyrektora Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej Płockiej.
2. Ks. mgr Jacek Kędzierski, na własną prośbę, z dniem 31 sierpnia 2013 r., zwolniony z funkcji dyrektora Katolickiego Radia Ciechanów.
3. Ks. mgr Hubert Komorowski, z dniem 30 czerwca 2013 r., zwolniony z funkcji dyrektora Domu Księży Emerytów w Płocku.
4. Ks. mgr Grzegorz Nowomiejski, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2013 r., z funkcji proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi.
5. Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2013 r., zwolniony z funkcji ekonoma Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i wiceekonoma diecezji.

Skierowanie do pracy misyjnej
1. Ks. mgr Jacek Kędzierski, na własną prośbę, z dniem 1 września 2013 r., skierowany do pracy misyjnej w Urugwaju.
2. Ks. mgr Jarosław Tomaszewski, na własną prośbę, z dniem 1 września 2013 r., zwolniony z pracy w diecezji i skierowany do pracy misyjnej w Urugwaju.

Przejścia na emeryturę
1. Ks. kan. Zenon Glicner, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.
2. Ks. Józef Kiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.
3. Ks. kan. mgr Edmund Makowski, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, z dniem 31 sierpnia 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.
4. Ks. kan. Włodzimierz Maruszewski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka w Domu Księży Emerytów w Płocku. Zmiana na własną prośbę.
5. Ks. kan. Walerian Niewiadomski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Zatorach, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii. Zmiana na własną prośbę.
6. Ks. kan. Edward Pacek, proboszcz parafii pw. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.
7. Ks. kan. Jan Pikulski, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.
8. Ks. kan. Józef Pokorski, proboszcz parafii pw. św. Gotarda w Pałukach, z dniem 30 czerwca 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.
9. Ks. Jan Szewczuk, proboszcz parafii pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej, z dniem 15 sierpnia 2013 r. przechodzi na emeryturę; zamieszka na terenie tejże parafii.

Informacje dodatkowe
1. Biskup Płocki serdecznie zaprasza księży przechodzących na emeryturę, nowomianowanych proboszczów i administratorów oraz księży powołanych na stanowiska w instytucjach diecezjalnych, na spotkanie do Płocka. Odbędzie się ono w poniedziałek, 17 czerwca, o godz. 12.00, w Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego. Biskup Piotr złoży podziękowania odchodzącym na emeryturę oraz wręczy nominacje. Przyjmie także „wyznanie wiary” i „przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła”.
2. Księża przechodzący na emeryturę oraz ci, których dotyczą translokaty, proszeni są o przekazywanie do kancelarii Kurii „kart obiegowych”, najpóźniej do piątku 14 czerwca.

Płock, dnia 6 czerwca 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Cytat dnia

Zauważyliście zapewne, jak Ojciec święty Franciszek wybrał właśnie Ją – Maryję - jako główną bohaterkę Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Nie bał się, że Maryja dla współczesnych młodych może być niedzisiejsza, niemodna, nie być cool! (...) Ale przecież ani tego nie chcąc, ani nie szukając, stała się kobietą, która miała największy wpływ na historię. (Z homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Węgrzynowie, 17 lutego 2019)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x