Dzień Otwarty Szkół Katolickich w Płocku – 23 kwietnia 2022 r.

23 kwietnia br. (sobota) Szkoły Katolickie w Płocku organizują Dzień Otwarty. Ponieważ w przeddzień - 22 kwietnia - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, dlatego hasłem przewodnim Dnia Otwartego będzie „Ziemia”. Szkoła zostanie otwarta dla zwiedzających o godz. 10:00; gości powita dyrektor Szkół Katolickich. Będzie możliwość uzyskania informacji o funkcjonowaniu szkół przy wyznaczonych stanowiskach: oferty edukacyjne dla klas 1–8 Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz 1–4 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Będą też prowadzone konsultacje z pedagogami i psychologiem szkół.

Zdjęcie W Tle Wydarzenie

Strefa klas 1 – 3
Budynek boczny

• Otwarta lekcja w-f na Sali gimnastycznej – godzina 11:00
• Prace twórcze
• Zabawy plastyczne
• Mały chemik w domu (eksperymenty)
• Warsztaty muzyczne (gry i zabawy w rytmie)
• Wystawa twórczości uczniów klas 1 – 3
• Gry i zabawy ruchowe z rekwizytami
• Zwiedzanie sal


Strefa klas 4 – 8
Budynek główny – parter

• Sala nr 1 – zespół muzyczny, otwarte lekcje plastyki/warsztaty
• Sala nr 2 – Włochy
• Sala nr 3 – Anglia
• Sala nr 4 – Ekologiczna lekcja języka polskiego


Strefa Liceum
Budynek główny – pierwsze i drugie piętro

• Lekcja biologiczno – chemiczna
• Lekcje języka włoskiego
• Lekcje języka angielskiego
• Lekcje języka niemieckiego
• Lekcja geografii
• Lekcja matematyczno – fizyczna
• Spacer po internacie – Monika Kaźmierczak


Sala gimnastyczna
• Lekcja otwarta w – f dla maluchów - Leszek Kowalski
• Lekcja otwarta w – f dla uczniów klas 7 – 8 - Sławomir Pajewski.
W trakcie trwania Drzwi Otwartych zapraszamy na pyszne ciasto, kawę i herbatę przygotowane przez naszą kuchnię. Kawiarenka będzie czynna od godziny 10:00 do 14:00.

Na placu przed szkołą spotkacie Państwo:
• Naszą kadrę, która zadba o mile spędzony czas na świeżym powietrzu zapraszając do gier i zabaw ruchowych.
• Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom Arka, u którego będzie można kupić rękodzieło wykonane przez wolontariuszy a także poznać podopiecznych Towarzystwa.
• Zwierzakoluby ze swoimi podopiecznymi - gadami.

Szkoły Katolickie w Płocku

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę