Koncert „Wielki Polak – Kardynał Stefan Wyszyński” w Farze – 11 czerwca 2022 r.

W sobotę 11 czerwca br. w płockiej Farze odbędzie się koncert poetycko-refleksyjny pt.„Wielki Polak - Kardynał Stefan Wyszyński”, upamiętniający postać Prymasa Tysiąclecia. Początek o godz. 18.30, wstęp wolny.

FB9900DE DD8E 4678 B050 E1B7154102CD

W programie koncertu zabrzmią utwory klasyczne m.in.: J. S. Bacha, Ch. Gounoda oraz piosenka literacka autorstwa m.in. B. Okudżawy, J. Kaczmarskiego, P. Gintrowskiego.Koncert dzięki komentarzom pomiędzy utworami przybliży prawdę o Wielkim Polaku, który dzięki swej niezłomnej postawie ocalił Kościół w Polsce i tym samym poprowadził naród polski ku wolności.

Podczas koncertu wystąpią:

Agnieszka Bielanik - Witomska – wokalistka, reżyserka, artystka przez lata związana z Kabaretem Pod Egidą Jana Pietrzaka, płocczanka, absolwentka „Małachowianki”, związana przez lata z płocką Farą;

Jerzy Gościński – solista Operetki Śląskiej, Gliwickiego Teatru Muzycznego, pedagog;

Krzysztof Świtała – trębacz, muzyk orkiestrowy, kameralista i solista, muzyk sesyjny;

Klaudiusz Jania – pianista, organista, kompozytor, dyrygent, aranżer.

Całość dopełni biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN – „Stefan Wyszyński”.

 

Mecenas koncertu - PKN Orlen

Patronat Medialny - Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Partner - Parafia pw. Św. Bartłomieja w Płocku

Organizator - Fundacja Music Art

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę