Ks. biskup Mirosław Milewski: polskie drogi do wolności znaczyło wiele krzyży

- Polskie drogi do wolności narodu i Kościoła znaczone były wieloma krzyżami – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Dobrzyków (13 listopada 2022 r.). - Drogi naszego życia są podobne do drogi krzyżowej Chrystusa - dodał hierarcha. Poświęcił też w kościele parafialnym nowe stacje Drogi Krzyżowej.

Dobrzykow 13.11.22

Bp Milewski zaznaczył, że u schyłku roku liturgicznego z ambon wybrzmiewają słowa zachęcające do refleksji nad czasem, przemijaniem, skończonością istnienia człowieka. Skłania to do zastanowienia się nad sensem życia na ziemi. Odpowiedzi na te pytania podpowiadają stacje Drogi Krzyżowej, które są nieodłącznym elementem wystroju każdego kościoła.

Dodał, że nabożeństwo Drogi Krzyżowej stanowi istotny element polskiej tradycji religijnej. Ono pokazuje, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są czymś realnym, że wydarzyły się naprawdę. Przez wieki powstawały bowiem różne herezje, z których jedne zaprzeczały, że Jezus jest Bogiem, a inne, że człowiekiem. Kaznodzieje musieli więc przypominać, że Chrystus jest jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem, i zwracali uwagę na Jego cierpienie na krzyżu. Pomagało im w tym właśnie pasyjne nabożeństwo.

- Kolejne stacje Drogi Krzyżowej to „miejsca”, w których zatrzymuje się Jezus, aby spojrzeć nam w oczy. Droga Krzyżowa jest drogą każdego człowieka i całej rodziny ludzkiej. Bardziej lub mniej, na różnych etapach życia, drogi naszego życia są podobne do tamtej drogi. Wszystkie ludzkie ścieżki razem z naszymi krzyżami są wpisane w tę najważniejszą z dróg – głosił bp Milewski.

Zaznaczył, że zaledwie dwa dni temu świętowano 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W narodzie polskim nie brakowało krzyży i cierpienia. Polskie drogi do wolności narodu i Kościoła znaczone były wieloma krzyżami. Wojny światowe, wojna bolszewicka, hitlerowskie obozy koncentracyjne, sowieckie łagry, Katyń, powstanie warszawskie, losy żołnierzy wyklętych - to stacje polskiej drogi krzyżowej. Nie brakowało ich też w czasach współczesnych, żeby wymienić lata 1956, 1970, 1981, ofiary stanu wojennego czy zaginionych w Smoleńsku.

- Pamiętamy o drogach krzyżowych ludzi Kościoła, nękanych przez władze komunistyczne, na przykład o księżach, którzy zostali zabici w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach: Romanie Kotlarzu, Jerzym Popiełuszce, Sylwestrze Zychu, Stefanie Niedzielaku czy Stanisławie Suchowolcu – wymienił kaznodzieja.

Przypomniał, że błogosławiony kard. Stefan Wyszyński, obrońca narodu i niezłomny Pasterz Kościoła, którego komunistyczna władza więziła przez 3 lata, u schyłku swego życia powiedział, że droga jego posługi była dla niego „Wielkim Piątkiem”. 

Jednak wydarzenie krzyża mimo wszystko zakończyło się dobrze – Wielką Niedzielą Zmartwychwstania. Krzyż jest bowiem znakiem nadziei, „wskazuje, jak iść ku niebu”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę