Modlitwa za rodziny we wspomnienie św. Joanny Beretty Molli

W liturgiczne wspomnienie św. Joanny Beretty Molli, 28 kwietnia 2021 r., dzięki współpracy parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy, Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, mimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, została odprawiona Msza św. w intencji rodzin. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin. Liturgię eucharystyczną przygotowali członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Beretta-molla.jpg

W 2020 r. z racji na obostrzenia sanitarne nie mogła odbyć się tradycyjna, doroczna pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli w kościele w Płocku-Imielnicy. W tym roku XV Pielgrzymki też nie można było zorganizować, ale wierni postanowili przybyć własnymi środkami lokomocji do miejsca przechowywania relikwii świętej matki. W Roku Rodziny postanowili powierzyć się wstawiennictwu św. Joanny.

Podczas kazania ks. W. Kućko zachęcał zebranych do tego, aby byli chrześcijanami, którzy biorą słowa Chrystusa na serio: - Przykładem takiej postawy może być św. Joanna, która szczególnie umiłowała życie. W czasach różnych totalitaryzmów była świadkiem życia – mówił dyrektor Wydziału ds. Rodzin.

W kazaniu postawił również pytanie, jak być świadkiem życia w naszych czasach? Jego zdaniem powinniśmy przede wszystkim nasze życie ogniskować ku życiu wiecznemu, nie zapominając jednocześnie o szacunku dla życia ziemskiego: - Prośmy o łaskę cierpliwości w czasie pandemii, byśmy czekając na wieczność, troszczyli się także o nasze ciało i zdrowie. Przez nasze ziemskie życie możemy lepiej służyć Bogu i przygotować się na spotkanie z Nim w wieczności – podpowiadał zebranym kaznodzieja.

Na koniec Mszy św. odprawiono nowennę z litanią do św. Joanny powierzając jej wstawiennictwu sprawy i intencje rodzin m.in.: trwałość małżeństw i rodzin, dar potomstwa oraz łaskę zdrowia w czasie pandemii.

Przy okazji liturgicznego wspomnienia św. Joanny i Roku Rodziny otwarto w kościele w Imielnicy wystawę pt. „RODZINA – w niej SIŁA”, przygotowaną przez Fundację TAK dla RODZINY, którą będzie można oglądać w tym miejscu przez najbliższe dwa tygodnie.

Wystawę można wypożyczać do innych parafii i miejsc, kontaktując się ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (tel. 505-272-535).

Witold Wybult
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę