Rekolekcje kapłańskie w Ośrodku Caritas w Popowie-Letnisku (6-9 lutego 2023 r.)

W dniach od 6 do 9 lutego 2023 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym w Popowie-Letnisku (diecezja płocka) odbędą się rekolekcje kapłańskie, które poprowadzi ks. mgr lic. Adam Kozak – moderator Sekcji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej Gliwickiej i zarazem proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Gliwicach.

God G5c434d0eb 640

W dniach od 6 do 9 lutego 2023 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym w Popowie-Letnisku (diecezja płocka) odbędą się rekolekcje kapłańskie, które poprowadzi ks. mgr lic. Adam Kozak – moderator Sekcji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej Gliwickiej i zarazem proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Gliwicach. Rekolekcje rozpoczną się 6 lutego (poniedziałek) o godz. 18. 00, zakończą w 9 lutego (czwartek) o godz. 12.00.

Rekolekcje przewidziane są dla 40 osób (pokoje jednoosobowe). Prosimy księży o zabranie ze sobą alby i stuły. Każdy kapłan otrzyma zaświadczenie o udziale w rekolekcjach (dla kurii diecezjalnej) oraz zaświadczenie do szkoły zgodnie z podstawą prawną (rozporządzenie MEN z dn. 23.04.2003 r., Dz. U. Nr 84, poz. 779). Zapisy w recepcji ośrodka do 25 stycznia 2023 r.

R E C E P C J A
tel. kom. +48 507 192 674
e-mail.: recepcja@caritaspopowo.pl

Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas
Popowo-Letnisko, al. Centralna 6
07-203 Somianka
(przy trasie nr 62 Serock - Wyszków)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę