Spotkanie opłatkowe radnych miasta Płocka

Ks. biskup Szymon Stułkowski po raz pierwszy był gościem spotkania opłatkowego radnych miasta Płocka (19 grudnia br.). Za Martinem Buberem powiedział, że „to co najważniejsze, dokonuje się w spotkaniu”, dlatego teraz stara się spotykać ze społecznością diecezji płockiej. Zapewnił, że postara się zdobyć jej zaufanie.

Rynek Płock
plock.eu

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli radni miasta Płocka, obecny był prezydent Andrzej Nowakowski i przewodniczący Rady Miasta Artur Jaroszewski.

Bp Szymon Stułkowski zachęcił uczestników spotkania opłatkowego do dokładnego przyjrzenia się obrazowi malarki Beate Heinen. Znalazła się na nim rodzina z małym dzieckiem w zgliszczach domu; kobieta jest w chustce koloru nieba, które widać ponad ruiną, a mężczyzna jest w stroju wojskowym. Na ścianę pada niezwykły blask z ogniska w tym mieszkaniu.

Nieopodal widać normalny, nie zniszczony blok mieszkalny, w którym życie toczy się jak co dzień. Do zniszczonego mieszkania wchodzi przez dziurę w ścianie dwoje dorosłych ludzi z małym chłopcem, oni przynoszą dary; chłopiec na przykład przynosi kotka.

Biskup płocki zaakcentował, że jest to Boże Narodzenie pokazane realnie, współcześnie, w kontekście wojny, ale nie brak w nim analogii do prawdziwego narodzenia Pana. Na przykład niewielkie wejście do mieszkania przypomina wejście do bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem, które jest również niewielkich rozmiarów, bo „aby wejść do królestwa Bożego, trzeba stać się dzieckiem, a więc zaufać tak jak dziecko”.

Z kolei światło na ścianie może być nawiązaniem do Ewangelii według św. Łukasza, który przytoczył słowa Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela o nawiedzeniu „z wysoka Wschodzącego Słońca” (por. Łk 1,78), czyli Zbawiciela.

- Niech ten obraz towarzyszy nam w solidarnym myśleniu o tych, którzy nie będą siedzieć przy stole z białym obrusem, ale będą przeżywać Boże Narodzenie bez światła i ogrzewania. Ufam, że w przetrwaniu tego trudnego czasu pomaga im ciepło naszych serc, modlitwy, pomocy charytatywnej – zaznaczył hierarcha.

Podkreślił też, że jest w gronie osób, które już zdobyły zaufanie mieszkańców Płocka, ponieważ są radnymi miasta. Jego sytuacja jest inna, został mianowany przez papieża, przysłany w konkretne miejsce bez zdobywania zaufania, teraz musi się o nie starać. Przytoczył słowa Martina Bubera, że „to co najważniejsze, dokonuje się w spotkaniu”, dlatego obecnie spotyka się z wieloma osobami.      

Spotkanie opłatkowe radnych miasta Płocka przed świętami Bożego Narodzenia ma długą tradycję. Od wielu lat biorą w nich także udział biskupi Kościoła płockiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę