VI Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

56 osób z Przasnysza i innych miejsce w diecezji płockiej podjęło trud pielgrzymowania w VI Przasnyskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę. Wspólnie jadą, modlą się i budują wspólnotę. Do celu podróży – przed tron Matki Bożej Częstochowskiej - dotrą 21 sierpnia br., po pokonaniu ponad 370 km.

Bicycles G3d08596eb 640

Rowerowi pielgrzymi z Przasnysza, ale też z Pułtuska, Krasnego, Pawłowa Kościelnego, Sierpca, Gąsocina czy Drążdżewa wyruszyli na Jasną Górę po raz szósty z kolei. Jest ich 56. W ciągu sześciu dni przejadą ponad 370 km. Pielgrzymka rowerowa zakończy się 21 sierpnia. Cykliści wezmą wtedy udział w Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

Duchowym przewodnikiem pielgrzymki jest ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu. Rowerowe rekolekcje w drodze koncentrują się wokół hasła pielgrzymki „Od Stasia do Maryi”. Na trasie podróży znalazło się między innymi Sanktuarium Diecezjalne pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie – jest główny patron diecezji płockiej.

W programie każdego dnia jest Msza św., konferencja, wieczorny Apel Jasnogórski. Jest czas na osobistą medytację, na przykład podczas jazdy, ale też na integrację, służącą budowaniu wspólnoty.

Organizatorem VI Przasnyskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę jest parafia pw. św. Wojciecha w Przasnyszu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę