Wolontariat ŚDM w Dobrzyniu nad Drwęcą remontuje dom ubogiej rodzinie

W 2016 roku utworzyli parafialny zespół Światowych Dni Młodzieży, dziś jako Wolontariat ŚDM remontują dom ubogiej rodzinie z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą: - Wzięli sobie do serca zachętę papieża Franciszka, żeby wstać z kanapy i zajęli się pracą charytatywną – komentuje ks. kan. Jarosław Kulesza, proboszcz parafii.

Wolontariat.jpg

W 2016 roku młodzież z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą wzięła udział w ŚDM w Krakowie. Mimo, że ŚDM się zakończyły kilka lat temu, oni spotykają się w dalszym ciągu - jako Wolontariat ŚDM. Systematycznie wspólnie się modlą, inicjują wiele wydarzeń, przygotowują młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania, ale także zajmują się pracą charytatywną. Opiekunem wspólnoty jest wikariusz ks. Grzegorz Sieczka.

Ks. kan. Jarosław Kulesza, proboszcz parafii w Dobrzyniu nad Drwęcą mówi, że każdego roku młodzi ludzie z Wolontariatu ŚDM podejmują się wielu dzieł charytatywnych. Mają one różny charakter, była to na przykład rejestracja dawców szpiku kostnego dla chorego chłopca (genetyczny bliźniak znalazł się w pierwszej godzinie akcji), odrabianie lekcji z dziećmi, sprzedaż ozdób świątecznych na cele pomocowe, drobne naprawy w ubogich domach.

W czasie tegorocznych wakacji zdecydowali się jednak na wykonanie poważnego remontu w domu, który bezwzględnie się tego domagał, ale jego mieszkańców nie było niestety stać te prace. Młodzi ludzie wykonują z własnej inicjatywy prace remontowe w budynku: - Po Światowych Dniach Młodzieży, zgodnie z zachętą papieża Franciszka, wstali z kanapy, zajmując się pracą na płaszczyźnie charytatywnej - komentuje ks. proboszcz Jarosław Kulesza.

Ważne jest także to, że parafia i Wolontariat ŚDM przez cały czas utrzymują wzajemne kontakty z wiernymi diecezji Brescia we Włoszech, których gościli podczas ŚDM w Polsce. W tym roku Włosi spędzili w Dobrzyniu trzy dni, zwiedzając także najważniejsze miejsca naszego kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę