XXIII Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokoju w Oborach – 16 lipca 2022 r.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 16 lipca br. (w sobotę) w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach (diecezja płocka) odbędzie się XXIII Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokoju - Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej. W czasie spotkania Mszy św. dla członków tej wspólnoty z całej Polski przewodniczył będzie ojciec prowincjał Wiesław Strzelecki z Krakowa. Uczestnicy Wieczernika będą modlić się o pokój w Ukrainie.

Obory, Parafia Pw. Matki Bożej Bolesnej

XXIII Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokoju odbędzie się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Spotkanie na placu przed sanktuarium rozpocznie się od godz. 9.00, kiedy to rozpocznie się spowiedź św. O godz. 10.00 nastąpi powitanie i wprowadzenie Matki Bożej Bolesnej. O godz. 10.15 wygłoszona zostanie konferencja dotycząca nauczania nowego świętego Karmelu - o. Tytusa Brandsmy O.Carm. (1881 - 1942) z Holandii i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który koronował Cudowną Figurę Matki Bożej Bolesnej w Oborach 18 lipca 1976 roku.

O godz. 10.45 odbędzie się różaniec święty i odmówiona litania do Najświętszej Maryi Panny. O godz. 11.45 nastąpi oficjalne powitanie pielgrzymów. O godz. 12.00 Mszy św. ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prowincjał karmelitów o. dr Wiesław Strzelecki O.Carm. z Krakowa.

W godz. 14.00-16.00 w czasie przerwy będzie możliwość zwiedzenia sanktuarium, zamówienia Mszy św. w kiosku przy bramie kościelnej, nabycia szkaplerzy karmelitańskich i innych dewocjonaliów oraz pamiątek w sklepiku klasztornym „Pod wieżą”. Czynny będzie klasztorny bar „Karmelek”. 

O godz. 16.00 rozpocznie się Godzina Świadectw, o godz. 17.00 - ceremonia przyjęcia do Szkaplerza Karmelitańskiego, o godz. 17.45 - adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, o godz. 18.45 - pożegnanie Matki Bożej. Spotkanie zakończy się około godz. 19.00. 

- Zapraszamy do Obór wszystkie siostry i braci w Karmelu, wszystkich parafian i pielgrzymów oborskiego Sanktuarium, wszystkich noszących na sercu szkaplerz karmelitański oraz wszystkich pragnących schronić się pod opiekuńczym płaszczem Matki i Królowej Karmelu. W obliczu wojny na Ukrainie pragniemy naszą modlitwą i świadectwem życia odpowiedzieć na Boże wezwanie: „Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps 34,15). Zapraszamy do braterskiego spotkania w malowniczo położonym klasztorze na Ziemi Dobrzyńskiej, do wspólnej modlitwy i uwielbienia Boga oraz dzielenia się świadectwem wiary - przekazują ojcowie karmelici z Obór, organizatorzy dorocznego spotkania. 

Zgłoszenia grup pielgrzymkowych i dodatkowe informacje przekazuje o. Piotr Męczyński O.Carm, tel. 606 989 710 lub 54/ 280 11 59, wew. 23; opiotr@obory.com.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę