Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Płock, „Stanisławówka”, 21 września 2019 r.

1. Najpierw serdeczne podziękowanie za zaproszenie mnie na wasz diecezjalny dzień wspólnoty. Cieszę się, że dziś jestem z wami i że razem otaczamy ołtarz. Bóg zapłać! Niech będzie mi wolno podzielić się z wami kilkoma myślami o które zostałem poproszony a które podsuwa to nasze spotkanie.
Przyjechaliście na płocką „Stanisławówkę” na diecezjalny dzień wspólnoty, aby modlić się we wspólnocie Kościoła, wysłuchać katechezy i świadectwa, uwielbić Pana. Dziękuję wam za tę obecność, bo jest ona dowodem na to, że pragniecie zachować „jedność Ducha”. Wciąż nie brakuje też u was „owoców Ducha”: wszak jesteście jedną z najbardziej popularnych wspólnot charyzmatycznych w Polsce i na świecie. Wciąż nie brakuje tych, którzy chcą właśnie w Odnowie odkrywać Boga i znajdują swoje miejsce w Kościele.
I tu dotykam pierwszej ważnej sprawy – troszczcie się o jedność! Najpierw jedność między sobą a w konsekwencji jedność z Kościołem. Dziś, kiedy wspólnotę Kościoła dotykają podziały, czasami bardzo gorszące, kiedy jest tyle destrukcyjnej agresji różnych środowisk i czasami animozji personalnych w łonie Kościoła, powtarzajcie sobie słowa Jezusa „nie tak będzie między wami” (Mk 10,42). Zawsze musimy mieć w sercu słowa Pana, kiedy modlił się w Wieczerniku za swoich uczniów, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21).

2. Kochani! Odnowa w Duchu Świętym, to nie jedyna wspólnota, jaką tworzycie. Jedność w wielości dotyczy także bycia konkretnym parafianinem. Ruch czy stowarzyszenie nie możne zastąpić parafii, a podstawową wspólnotą Kościoła jest właśnie parafia. Nie zapominajcie, że najpierw jesteście parafianami!
Macie w Odnowie swoje spotkania, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki i inne metody formacji, ale waszym obowiązkiem jest też uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. w kościele parafialnym, udział w misjach czy rekolekcjach parafialnych czy pełnienie różnych posług tam, gdzie mieszkacie i żyjecie. Wasze zaangażowanie w ruchu odnowowym nie powinno ograniczać się tylko do tego ruchu. To dziś duże niebezpieczeństwo nie tylko członków Odnowy, ale i innych wspólnot – działanie poza swoją parafią lub na jej obrzeżach.
Dzięki swoim doświadczeniom we wspólnocie, możecie ze swoją parafią dzielić się posiadanymi talentami i charyzmatami, i umiejętnie ją ewangelizować, tak, aby stawała się ona autentyczną wspólnotą wiary. Przestrzeń działalności jest tu was nieograniczona: animacja życia liturgicznego, praca charytatywna, formacja młodzieży, inicjatywy sportowe czy gospodarcze – słowem wszystko, co zmierza do ożywienia parafii i do przyczynia się do przepojenia duchem ewangelicznym.

3. Chciałbym wam powiedzieć a w zasadzie przestrzec przed zagrożeniami wiary w otaczającym nas świecie. Naukowy ateizm, agnostycyzm, wróżbiarstwo, sekularyzacja, laicyzacja, ale także protestantyzacja katolicyzmu, demonizacja rzeczywistości czy akcentowanie emocji w przeżywaniu relacji z Bogiem, to tylko niektóre z nich. Jesteście ich świadomi, wiedząc, jak pisał Chesterton, że „Kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, może uwierzyć we wszystko”.
Te zagrożenia wiary stanowią ogromne wyzwanie duszpasterskie i mobilizują do poszukiwania środków zaradczych. Niezwodnym, wypróbowanym lekarstwem na te różne problemy, które czasami dotykają czasami niektórych ludzi Odnowy, jest zachowywanie „zdrowej nauki” (por. 2 Tes 2,15; 1 Tm 4,16; 1 J 4,1). Chciałbym wam teraz przypomnieć tę podstawową zasadę, że przepowiadanie prawdy o Chrystusie, Kościele i człowieku powinno odbywać się zgodnie z autentyczną interpretacją Nauczycielskiego Urzędu Kościoła i Tradycją. Nie szukajcie duchowych nowinek, które są niebezpieczne i mogą prowadzić na manowce.
Nie do pogodzenia z chrześcijaństwem szukanie jakiejkolwiek namiastki życia religijnego poza Chrystusem i Kościołem, ponieważ „nie da się połączyć Ewangelii z tajemną pseudowiedzą, sakramentalnej działalności Kościoła z magią, wiary w zmartwychwstanie z wiarą w reinkarnację. (zob. List pasterski Episkopatu Polski O zagrożeniach naszej wiary, 2013). Kierujcie się wskazaniami wiary, zdecydowanie odrzucajcie wszystko, co jest z nią sprzeczne lub co jej zagraża.
Drodzy, proszę też, aby będąc we wspólnocie starać się zamieniać „myślenie grzechem na myślenie miłością”. Każdy z nas na swój sposób odbiera otaczającą rzeczywistość i występujące w niej zjawiska. Albo ją „filtruje” przez sito o nazwie „diabeł”, albo ją filtruje przez sito o nazwie „Bóg”. Albo wyławia z życia dzieła diabła, albo dzieła Boga. Może – niestety, ale tak się nieraz dzieje - „cały czas siedzieć w grzechach”. Odwracajcie oczy od dzieł diabła, a koncentrujcie się na dziełach Bożych! Koncentrujcie się na Nim, na Jezusie.

4. Drodzy uczestnicy Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji płockiej! Życzę wam byście będą w Odnowie wzrastali w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Pełnymi garściami czerpcie z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości. Formujcie się w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła Każdemu z was „została dana łaska według miary daru Chrystusowego” (por. Ef 4,7). Korzystajcie ze skarbca Kościoła.
Jak celnik Mateusz, patron dnia dzisiejszego, z pokorą przyjmujcie to wszystko, co otrzymujemy z ręki Tego, który zmartwychwstał, aby zbawienie stało się naszym udziałem. „I niech On, Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13). Amen.

Cytat dnia

„W Kafarnaum Jezus dokonuje najpierw tego, co jest istotą Jego kerygmatu: daruje człowiekowi pojednanie z Bogiem, a następnie daruje mu zdrowie. Najpierw zdrowie duszy, potem zdrowie ciała. On jest tym, który jednym słowem może sprawić, żeby paralityk zaczął chodzić. I z taką samą mocą może dokonać odpuszczenia grzechów, jednać, wylewać Ducha”

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x