Koronacja wizerunku NMP w Smardzewie 15 sierpnia 2019 r., Wprowadzenie do liturgii

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Józefie, który przez wiele lat służyłeś Kościołowi w Polsce jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski! Ekscelencjo, Księże Biskupie Romanie, opiekunie Legionu Maryi w Polsce!

Czcigodni Bracia Kapłani z Księżmi Dziekanami, którzy mimo czasu urlopów przybyliście pokłonić się Matce Bożej! Kochane Siostry Zakonne i osoby konsekrowane! Drodzy Klerycy! Kochani parafianie smardzewscy z Waszym cichym i pracowitym ks. kan. Henrykiem Dymkiem, który z Bożego natchnienia poszerza formy czci Matki Najświętszej w tym miejscu!

Szanowni Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych różnych szczebli! Szanowni pracownicy służb mundurowych! Drodzy Bracia i Siostry, tak licznie obecni wokół świętego obrazu, przybyli tutaj z różnych zakątków diecezji płockiej i całej Polski!

1. Przystępujemy do sprawowania szczególnej czynności liturgicznej, niecodziennej, a jednocześnie bardzo bogatej w przeżycia duchowe. Słynący łaskami obraz Matki Bożej w Smardzewie otrzyma – jako siódmy wizerunek w naszej mazowieckiej diecezji płockiej – korony, pobłogosławione przez Ojca Świętego. To wielki zaszczyt dla tego miejsca, ustanowionego przez bpa Piotra Liberę w 2011 r. diecezjalnym sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej. W dzisiejszym akcie założenia koron wyraża się nie tylko nasza duchowa więź z Chrystusem i Jego Matką, Maryją. Przez fakt koronacji papieskimi diademami Smardzewo staje się duchowo połączone z sercem katolicyzmu, z widzialną Głową Kościoła, Ojcem Świętym. Jakże byłoby pięknie, gdyby jakaś szczególna modlitwa za papieża stała się tutaj codzienną praktyką sanktuaryjną… Od dziś nasze sanktuarium wpisuje się w długą, a jednocześnie wyjątkową listę miejsc, które od 1717 r., czyli od roku koronacji wizerunku jasnogórskiego, poza Rzymem przyjmują korony papieskie.

2. W imieniu kard. Kazimierza Nycza, administratora apostolskiego diecezji płockiej oraz bpa Piotra Libery, biskupa płockiego, przebywającego na modlitwie i pokucie w podkrakowskim klasztorze kamedułów, pragnę pozdrowić, powitać i ogarnąć modlitwą wszystkich tutaj obecnych. Każdy z nas, Kochani Bracia i Siostry – jedni autokarami, inni samochodami, wielu w pieszych pielgrzymkach z okolicznych parafii – wszyscy przybyliśmy tutaj, by zobaczyć Królową Polski, Matkę Wniebowziętą, Matkę Zwycięską, Hetmankę Żołnierza Polskiego, w pełniej krasie, można powiedzieć: w galowym stroju koronacyjnym. Dziękuję za Waszą obecność, skupienie i wszelką życzliwość dla naszego najmłodszego sanktuarium. Dziękuję wszystkim, na czele z tutejszym kustoszem, ks. Henrykiem, za wymyślenie, przygotowanie i ofiarne zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Szczególnie wyrażam wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Józefowi za uświetnienie tej koronacji. Bóg zapłać!

3. Kiedy patrzę na piękne i pełne uczucia oblicze Maryi w smardzewskim wizerunku, to ze wszystkich wezwań Litanii loretańskiej przychodzi mi na myśl jedno: Matko dobrej rady! Maryja w naszym wizerunku jest jednocześnie smutna i radosna, ale nie można patrząc na nią nie poczuć, że coś chce nam powiedzieć, doradzić, przypomnieć. Jak każda dobra matka, która nie milczy, gdy jej dzieciom dzieje się krzywda, gdy jej dzieci błądzą, idą po omacku. Matka dobrej rady, która zna potrzeby naszego życia osobistego, rodzinnego, narodowego… W pobliżu smardzewskiego sanktuarium spoczywa nieznany żołnierz z 1920 r., z niedalekiego pola bitwy, które wpisało się w wielkie zwycięstwo, nazwane „Cudem nad Wisłą”. Czy wtedy, na polach Radzymina, Wyszkowa i Płońska, to właśnie Maryja nie doradzała, jak pokonać zło? Tamte Jej dobre rady przyniosły wolność całej Polsce. Obyśmy przez tę koronację zechcieli bardziej wytężyć ucho na rady naszej Matki. Oby Maryja, która zawsze dobrze doradza, nie zawiodła się na nas, narodzie polskim, który wydaje się czasem zapominać, czyich rad powinien najpierw słuchać. Oby Maryjne rady były słyszane w naszych domach, szkołach, na ulicach i w parkach.

Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, aby nikt nie odważył się już lekceważyć prawa Bożego, znieważać naszych symboli i znaków świętych! Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, jak budować Polskę, w której każdy jest i chce być bratem, nawet jeśli ma inne patrzenie na świat! Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, byśmy w naszym Kościele nie podzielili się, ale byli jedno w prawdzie i miłości!

Ty, co w Smardzewie mieszkasz między nami,
Cudowna, Święta Panienko!
Przyjm hołdy nasze, pokornie błagamy,
Bądź nam obroną, wsparciem i wyręką.

Cytat dnia

Chwile takie jak obecna uświadamiają nam kruchość naszej egzystencji, wartość wzajemnego wsparcia i duchowej bliskości oraz – jak śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – potrzebę klęknięcia „przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”.

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x