Andrzej Rojewski

6 stycznia - Z dziejów Objawienia Pańskiego

03.01.2020 | 10:34
Dzisiejszym obchodem czcimy trzy wydarzenia z zycia Chrystusa, odległe od siebie o trzydzieści blisko lat: pokłon Trzech Mędrców, chrzest Jezusa w Jordanie oraz Jego udział w weselu w Kanie Galilejskiej. O hołdzie Trzech Króli pisze w Ewangelii jedynie św. Mateusz. Chrzest w Jordanie  wspominają wszyscy czterej Ewangeliści, a o udziale w godach w Kanie Galilejskiej czytamy tylko w Ewangelii św. Jana. Wszystkie trzy wydarzenia wiążą się z osobą Zbawiciela. 
Co je łączy? 
W święcie Bożego Narodzenia aniołowie zwiastowali przyjście w ciele na świat Zbawiciela, święto Epifanii podkreśla hołd Trzech Mędrców przybyłych do Jezusa z dalekich krajów i uznanie w Nim objawiającego się Boga. Przynoszą Nowonarodzonemu dary symbolizujące Dziecię. Nad Jordanem Jan Chrzciciel rozpoznał w Chrystusie Syna Bożego, który gładzi grzechy świata, a przez cud w Kanie Galilejskiej Jezus objawił swą boską chwałę i uwierzyli w Niego uczniowie. Te trzy wydarzenia wskazują, że Zbawiciel objawia się tym, którzy Go na swój sposób szukają. Tak. też czytamy w antyfonie brewiarzowej ze święta Objawienia Pańskiego: „Dzisiaj się Kościół złączył z Chrystusem, swoim Oblubieńcem, * który go z grzechów obmył  Jordanie; / biegną mędrcy z darami na królewskie gody, / a woda przemieniona w wino cieszy biesiadników”  (ant. do hymnu Zachariasza). Dla jednych to połączenie wydaje się sztuczne, dla innych zawiera w sobie bogactwo treści: Syn Boży objawił swoje bóstwo. Chrześcijanie zachodni i sztuka chrześcijańska uwypuklają szczególnie hołd Trzech Mędrców, widząc w nich swych przodków, czyli pogan, wezwanych także do uznania w Chrystusie Zbawiciela. On dla wszystkich przyszedł na świat.
Zwróćmy uwagę na postaci Mędrców i ich rozumienie w chrześcijaństwie zachodnim. Jeden  z nich otrzymał w tradycji imię Melchior i przedstawiany jest jako starzec z siwą brodą. On przynosi w darze złoto. Drugi jest młody, nie ma brody i nosi imię Kacper. Ofiaruje kadzidło, które spalano przed posągami bóstw. Trzeci, któremu nadano imię Baltazar, ma czarny kolor skóry i gęstą brodę. On przynosi Dziecięciu mirrę – znak śmierci i pogrzebu Pana. Wszyscy trzej są mędrcami i astrologami. Wkrótce tradycja nazwie ich królami. Zapoczątkował ją Tertulian, kapłan z Kartaginy (r. 200), który do tych postaci zastosował wers Ps. 72,10: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosa mu dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę”. To upodobnienie zostało przejęte przez Cypriana, biskupa Kartaginy i Ambrożego, biskupa Mediolanu, ale dopiero w XII wieku królewskość Mędrców została przejęta przez liturgię i ikonografię.
Prastara legenda głosi, że spotkał się z nimi w Indiach św. Tomasz  Apostoł. Ochrzcił ich i udzielił święceń kapłańskich i biskupich. Po śmierci zostali, głosem ludu, uznani za świętych mędrców i królów. Po rozmaitych perypetiach ich relikwie dotarły do Kolonii, gdzie odbierają cześć do dziś.
Czy Mędrcy, których spotkał św. Tomasz, pochodzili rzeczywiście z Indii? Od blisko trzech tysięcy lat w Kandaharze (dziś Afganistan) kapłani – astrologowie, odmawiają hymny Zaratustry, a podczas nocy obserwują niebo oczekując ukazania się gwiazdy, która zwiastowałaby przyjście na świat Światła, które przyniosłaby pokój na ziemię. 
Z tego ustnego przekazu skorzystał Mateusz pisząc Ewangelię. Postąpił zgodnie z umysłowością ludzi Wschodu: ten kto chce przekazać słuchaczom pouczającą myśl podaje ją w formie opowiadania. Ewangelista pragnął wszystkim ludziom oznajmić, że oczekiwane Światło już przyszło na ziemię. Jest nim Jezus narodzony z Maryi Panny. On przyniósł  pokój ludziom: są umiłowani przez Boga i Jego dziećmi. Mateuszowa Ewangelia o hołdzie Trzech Mędrców (Królów) uczyła i  dodawała sił pierwszym chrześcijanom do głoszenia obecnego już na ziemi królestwa Zbawcy. „Pokój zakwitnie kiedy Pan przybędzie”, gdy ludzie w Niego uwierzą i przyjmą Jego naukę.

Autor bloga
Andrzej Rojewski
Napisz wiadomość

Jest członkiem Komisji Liturgicznej. Pełni funkcję cenzora kościelnego.

 

Wcześniejsze wpisy
Archiwum bloga
  • Andrzej Rojewski
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x