OKÓLNIK
Okólnik 14/2016
23.05.2016
Spis treści:

Okólnik 14

LIST PASTERSKI BISKUPA PIOTRA LIBERY NA ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA DIECEZJI PŁOCKIEJ PRZEZ NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ W WIZERUNKU JASNOGÓRSKIM

Umiłowani Diecezjanie!

1. Kończy się maj – miesiąc szczególnie piękny na Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej, miesiąc zieleniących się pól i kwitnących ogrodów, sadów, łąk... To właśnie ze względu na to piękno nasi przodkowie ofiarowali go, niejako dedykowali Matce Bożej. Od początku tego miesiąca w kościołach i przed figurami odprawiamy nabożeństwo majowe, 3 maja obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Królowej Korony Polski, a w najbliższy wtorek zamkniemy świętem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym niezwykłym czasie przychodzi również mnie, Waszemu Biskupowi, podziękować Maryi za - tak podobne do Nawiedzenia św. Elżbiety w Ain Karem - Nawiedzenie Diecezji Płockiej i zaprosić Was serdecznie na nasze Gody Diecezjalne, na Uroczystość Zakończenia „odwiedzin” wszystkich parafii Diecezji Płockiej przez Najświętszą Maryję Pannę w Jej Wizerunku Jasnogórskim. Ta Dziękczynna Uroczystość odbędzie się w sobotę, 11 czerwca, na placu przy Bazylice Katedralnej w Płocku, a będzie jej przewodniczył wysłannik Ojca świętego do naszej Ojczyzny, Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Celestino Migliore.
2. Gdy przygotowywaliśmy się do Roku Nawiedzenia, tu i ówdzie odzywały się głosy: „To się nie uda, to się nie uda tak dobrze, jak wtedy podczas Pierwszej Peregrynacji! Dzisiaj są już inne czasy!”. Ja natomiast, przyglądając się diecezjom, które poprzedziły nas w przeżyciu Drugiego Nawiedzenia, widziałem jasno, że udaje się ono tam, gdzie kapłani szczerze i z czystymi sercami zapraszają Maryję do swoich wspólnot parafialnych i gdzie wierni świeccy głęboko przygotowują się na ten Dzień. Dlatego bardzo mi zależało, żeby Peregrynacja była przede wszystkim nową ewangelizacją naszej Diecezji. Dlatego również obrałem dla niej hasło: „Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki". Od początku bowiem byłem przekonany, że Nawiedzenie, natchnione takim duchem, spełni swój cel. Że Maryja – Gwiazda Nowej Ewangelizacji nie zawiedzie się na Diecezji, której katedra od początku była Katedrą pod wezwaniem Jej Wniebowzięcia; w której od ponad 150 lat odprawia się nabożeństwo majowe; w której św. Siostra Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia miała objawienie wizerunku Jezusa Miłosiernego; gdzie urodził się i wychowywał Kardynał Stefan Wyszyński – autor Jasnogórskich Ślubów Narodu i inicjator Nawiedzenia.
3. Tak się też stało – nawiedzająca Diecezję Płocką Jasnogórska Pani z pewnością nie zwiodła się! Na naszą Diecezję spłynął w tym świętym czasie obfity deszcz łask: nawróceń, spowiedzi, powrotów do wierności małżeńskiej, uzdrowień wielu serc i dusz z nałogów i uzależnień, łez szczęścia i wzruszeń. Sam byłem świadkiem, jak często osobom witającym Maryję w Jej Jasnogórskim Obrazie załamywał się głos, ile miało łzy przy Jej pożegnaniu. Skąd to wzruszenie, łzy? Jak mówi jeden z kapłanów, z pewnością stąd, że Polacy wiedzą, ile modlitw, tęsknot i skarg; ile polskich „gorzkich żali” i „słodkich obietnic”; ile nadziei i postanowień jest wpisanych w ten Obraz. Polacy wiedzą, że w Jasnogórskim Wizerunku – tak omodlonym i kochanym – jednoczy się historia, dzień dzisiejszy i przyszłość naszej Ojczyzny. Wiedzą, że tam, gdzie zamieszkuje i gdzie przychodzi Królowa Naszych Serc, jest serce Polski, jest jej duchowa stolica. Ci, którzy szukają tej duchowej stolicy w Brukseli, w „rajach podatkowych” czy Bóg wie gdzie jeszcze, tego nie zrozumieją. Ale utrudzeni i wierni, którzy co niedziela powtarzają za setnikiem z dzisiejszej Ewangelii: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”, w prostocie swoich serc rozumieją to i czują!
4. Nasze wzruszenie ze spotkania z Panią Jasnogórską brało się także stąd, że czuliśmy, że towarzyszy Jej w tej wędrówce przez Mazowsze i Ziemię Dobrzyńską niezłomny Prymas Stefan Wyszyński. Jak ten prosty syn organisty z Zuzeli, należącej wtedy do Diecezji Płockiej, a przecież „Książę niezłomny”, interrex Poloniae, Prymas Tysiąclecia, Jej ufał! Jak nauczył się od Niej, co znaczy naprawdę być z ludźmi, czuć ludzi, kochać ludzi. Jak bardzo potrzeba nam takich pasterzy, takich „Wyszyńskich” w randze proboszcza czy wikariusza! Jak cieszymy się, gdy ich mamy! I jak bardzo trzeba się modlić, żeby ich nam nie zabrakło! Sami widzieliście, jak w każdej parafii, na kolanach, o to się modliłem przed Jej Jasnogórskim Obrazem. Ufam, że Maryja wysłucha pokornego błagania biskupa i poprosi swego Syna: „Młodego wina powołań nie mają”. A On szepnie do niejednego serca: „Pójdź za mną!” chłopcze, dziewczyno, słyszysz ten głos? Miej odwagę odpowiedzieć: „Oto jestem!”. Mamo, tato, nie bój się przyjąć, zaakceptować tej odpowiedzi!
5. Przed laty, przed Wizerunkiem Jasnogórskiej Pani, św. Jan Paweł II uczył nas rozumienia najkrótszej a jakże wymownej polskiej pieśni - Apelu Jasnogórskiego: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!”. „Co to znaczy: «czuwam? – pytał ten, któremu niemal od początku Maryja zastąpiła ziemską mamę. To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać je w sobie”. Przed dwudziestu pięciu laty, ćwierć wieku temu, tę naukę sumienia św. Jan Paweł II przypominał w Płocku, podczas swojej pamiętnej pielgrzymki. Za to także pragniemy 11 czerwca Dobremu Bogu z serca podziękować. Za to, że coraz więcej Polaków, zwłaszcza młodych, pokazuje, że pragną być ludźmi sumienia. Że właśnie dlatego starają się pamiętać o żołnierzach niezłomnych z jasnogórskimi i ostrobramskimi ryngrafami, o swojej zamordowanej przez komunistów „koleżance” - ledwie osiemnastoletniej sanitariuszce Ince, która w grypsie z więzienia pisała: „Powiedzcie mojej Babci, że zachowałam się jak trzeba”. Ukochani Diecezjanie, umiejmy zawsze „zachować się jak trzeba”, umiejmy być ludźmi sumienia! Bo właśnie na tym polega wierność – wierność Maryi i św. Janowi Pawłowi II! A przecież dochowania tej wierność przyrzekaliśmy!
6. Mija właśnie 1050 lat od dnia, gdy Bogarodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja zaczęła budzić w naszej Ojczyźnie sumienia, uczyć godności, wprawiać Polaków w świętość. Sami widzicie, jak dzisiaj Zachód wręcz panicznie boi się Polski, która mówi: chcemy być w Europie, ale chcemy także szanować chrześcijańskie dziedzictwo Mieszkowego chrztu; szanować i bronić naszej tożsamości, wyrosłej z Krzyża Świętego i miłości Bogarodzicy; szanować i wspierać małżeństwo i rodzinę. Jak niewygodna jest dla wielu taka Polska! Niewygodna zwłaszcza dla tych, tak rzekomo nowoczesnych tutaj, w kraju, i tam, na pogubionym duchowo Zachodzie, którzy – wbrew wołaniu św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!” - lękają się przyjąć Chrystusa. Niewygodna dla tych, którzy ośmieszają macierzyństwo; którzy jak jacyś „pseudobogowie” „majstrują” przy początku i kresie ludzkiego życia; którzy w prawodawstwie dopuszczają coś tak nieludzkiego jak eutanazja dzieci - a tak uczyniono ostatnio w Belgii! Niewygodna dla tych, którzy chcą wychowywać młodego człowieka bez Boga, bez przykazań, bez Ewangelii i bez Wizerunku Maryi, za to z pornograficznymi filmami i pełnymi agresji obrazami czy grami.
7. Ile, mimo to, piękna, dobra, czystości i szlachetności ludzkich sumień ujawniło Nawiedzenie! Dlatego nie zapominajcie, proszę, Umiłowani, tych dobrych i czystych chwil, gdy przy Jasnogórskim Obrazie byliście razem – razem jako wspólnota parafialna, razem jako Polacy i katolicy. Nie zapominajcie, że to właśnie wiara, Miłosierny Jezus i Jasnogórska Pani, Kościół i parafia, świątynia, konfesjonał i rozświetlony zniczami cmentarz najbardziej nas jednoczą! Dziękuję moim Biskupom Pomocniczym i wszystkim kapłanom za wielki wysiłek, włożony w sprawę godnego przeżycia Nawiedzenia w naszych parafiach! Dziękuję władzom powiatów, gmin i miast, dyrekcjom szkół, funkcjonariuszom policji, druhom strażakom, członkiniom asyst procesyjnych i kół różańcowych, szczepom harcerskim! Dziękuję za wszystkie dary duchowe i materialne, którymi wsparliście w tym świętym czasie ubogich, wzbogaciliście swoje świątynie i nasz Kościół diecezjalny! A dziękując, raz jeszcze z serca zapraszam Was do Płocka w sobotę 11 czerwca. Przybądźmy jak najliczniej w parafialnych grupach pielgrzymkowych - autokarowych lub pieszych, prywatnymi samochodami lub innymi środkami transportu, aby raz jeszcze spojrzeć w oczy Królowej Naszych Serc i powiedzieć Jej: DZIĘKUJĘ! DZIĘKUJEMY! Aby powiedzieć Wysłannikowi Ojca Świętego, a także zgromadzonemu na tej uroczystości Episkopatowi Polski: MASOVIA SEMPER FIDELIS! „Mazowsze zawsze wierne!”.
Z sercem wypełnionym wdzięcznością gorąco Wam błogosławię: w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wasz Biskup Piotr

Płock, 22 maja 2016 r. Niedziela Trójcy Świętej.


ZARZĄDZENIE: Powyższy List pasterski należy odczytać wiernym podczas wszystkich Mszy Świętych w ramach kazania, w niedzielę 29 maja 2016 r.
Płock, 23 maja 2016 r.

† Piotr Libera
BISKUP PŁOCKI

Ks. Piotr Grzywaczewski
KANCLERZ KURII

Ostatnie numery
Archiwum
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x