Dekret erygujący parafię pw. św. Ojca Pio w Płońsku

Ku większej chwale Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych, niniejszym dekretem rozporządzam co następuje:

1. Na mocy kan. 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego eryguję nową parafię rzymskokatolicką pw. św. Ojca Pio w Płońsku.

2. Nowo powstałą parafię włączam do dekanatu płońskiego.

3. Parafia pw. św. Ojca Pio w Płońsku powstaje z podziału parafii: pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, oraz pw. św. Urbana w Baboszewie i obejmuje następujący obszar:

a. Z parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, w obszarze miasta Płońsk:

- ulicę Płocką od ronda przy wjeździe do Płońska z trasy bydgoskiej nr 10 - do torów, wraz z wszystkimi bocznymi ulicami z lewej (osiedle Płocka II)
i prawej strony. Po prawej stronie ul. Płockiej do nowej parafii należeć będą ul. Szczęśliwa i Piaskowa i dzielnica przemysłowa do trasy nr 10,
ul. Mazowiecka, Henry’ego Forda I i ul. Przemysłowa. Ul. Skarżyńska
z przyległymi ulicami pozostaje w obszarze par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, a granicę wyznacza ul. Przemysłowa i fragment
ul. Wyszogrodzkiej do trasy nr 10;

- następnie granica nowej parafii biec będzie torami na północ, do rzeki Płonki;

- z obszaru parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku wyłącza się Szkołę Podstawową nr 3 w Płońsku, przyłączając ją do nowej parafii;

b. Z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, w obszarze miasta Płońsk:

- za rzeką Płonką, do nowej parafii należeć będzie fragment
ul. M. Kopernika, jej lewa strona patrząc w kierunku kościoła parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, tzn. wszystkie bloki i domy jednorodzinne (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku);

- dalej w obszar nowej parafii zostaje włączona ul. Wieczorków, jej lewa strona od skrzyżowania z ul. Kopernika do torów z wszystkimi ulicami bocznymi, tzn. wszystkie bloki i domy jednorodzinne;

- do nowej parafii włączone zostają również następujące ulice: Zachodnia, Wiosenna, Letnia i Wesoła – wszystkie domy jednorodzinne
z wymienionych ulic z wyłączeniem bloków. Granicę nowej parafii w tym miejscu wyznacza ul. Młodzieżowa. Następnie do parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku przyłączony zostaje również fragment ul. Młodzieżowej, patrząc od centrum Płońska w kierunku Baboszewa - lewa strona, od ul. Letniej do torów;

- do nowej parafii włączony zostaje również fragment prawej strony
ul. Wieczorków, domy od nr 46 włącznie i dalej do torów;

- za torami do nowej parafii zostają włączone wszystkie ulice przyległe
do ul. Wieczorków, całe osiedle Sadyba (wszystkie ulice) i Polanka (wszystkie numery), do granicy miasta;

- dalej na północ, za torami w kierunku Baboszewa: wszystkie ulice
w obrębie terytorium miasta Płońsk (osiedle Zatorze);

c. Wioski: część Ćwiklina należąca do parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, Ilino, Ilinko, Kluczewo (zarówno część należąca do parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, jak i część należąca do parafii pw. św. Maksymiliana w Płońsku), Szerominek, Szeromin;

d. Wioska Arcelin z parafii pw. św. Urbana w Baboszewie.

4. Przed nową parafią stoi zadanie wybudowania kościoła parafialnego oraz budynków parafialnych na ziemi podarowanej przez parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, która staje się własnością nowej parafii.

5. Tymczasowa kaplica postawiona wspólnym wysiłkiem finansowym dwóch płońskich parafii: pw. św. Maksymiliana Kolbego i św. Michała Archanioła (zgodnie z Aneksem do niniejszego Dekretu) służyć będzie jako tymczasowe miejsce sprawowania kultu i centrum życia duchowego nowej parafii.

6. Uposażenie duszpasterzy stanowić będą ofiary składane przez wiernych z racji czynności i posług duszpasterskich oraz inne dochody uznane, i dozwolone przez prawo kościelne.

7. Utrzymanie pracowników kościelnych nowej parafii spoczywa na tej parafii.

8. Nowa parafia w porozumieniu z władzami miasta i administratorami cmentarza, otoczy również troską duszpasterską cmentarz komunalny w Płońsku, leżący
na jej terenie.

9. Grzebanie zmarłych odbywać się będzie na cmentarzach (w Płońsku
i Baboszewie, ewentualnie w innych parafiach), zgodnie z dotychczasowym zwyczajem zachowanym przez parafie w Płońsku i Baboszewie oraz inne parafie.

10. W myśl przepisów prawa kanonicznego biskup diecezjalny mianuje każdorazowo proboszcza parafii.

11. Odpust parafialny ustanawiam na dzień liturgicznego wspomnienia św. Pio
z Pietrelciny, Prezbitera, czyli 23 września, z możliwością przeniesienia go
na najbliższą niedzielę według roztropnego uznania proboszcza (por. ONRLiK 58).

12. Proboszcz używa następujących pieczęci:

1. Podłużnej:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ojca Pio

(dodając dokładny adres i numer telefonu)

2. Okrągłej: Krzyż w środku i napis w otoku:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ojca Pio w Płońsku

13. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2017 r., czyli w 15 rocznicę kanonizacji św. Pio z Pietrelciny, Prezbitera.

Należy go odczytać podczas wszystkich Mszy św. w dwóch płońskich parafiach: pw. św. Michała Archanioła i św. Maksymiliana Kolbego oraz
w parafii pw. św. Urbana w Baboszewie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 15 czerwca 2017 r.

† Piotr Libera
BISKUP PŁOCKI

Ks. Piotr Grzywaczewski
KANCLERZ

Cytat dnia

Dla mnie wyjść na pustynię, to zejść z tej przysłowiowej „kanapy” papieża Franciszka i założyć buty, żeby szukać Boga na peryferiach niejako Jego bytu. To powtórzenie przygody, którą przeżył Mojżesz w głębi pustyni Synaj, gdy pasł owce w pobliżu góry Horeb. To odkrycie, że pustynia nie jest strefą śmierci, ponieważ jest na niej Życie – pisane wielką literą. Na tej pustyni żyje bowiem Ten, który JEST. 

Bp. Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x