Dekret powołujący Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

W celu sprawnego funkcjonowania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, stosownie do p. 14 Statutu tejże Rady, niniejszym powołuję Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w następującym składzie:

Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – sekretarz
Ks. mgr Łukasz Chruściel – zastępca sekretarza
Pani Wiesława Winiarska – zastępca sekretarza

Zadaniem Sekretariatu jest m.in. zapraszanie członków na zebrania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, przyjmowanie
i porządkowanie nadsyłanych wniosków oraz przedkładanie ich Biskupowi Płockiemu przed posiedzeniami Rady, a także sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady (p. 15 Statutu Rady).
Ufam, iż Sekretariat będzie dynamizował działalność ważnego organu w strukturach Kościoła partykularnego, jakim jest Diecezjalna Rada Duszpasterska.
Na owocną pracę Sekretariatu z serca błogosławię

  

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz 

Cytat dnia

„W Kafarnaum Jezus dokonuje najpierw tego, co jest istotą Jego kerygmatu: daruje człowiekowi pojednanie z Bogiem, a następnie daruje mu zdrowie. Najpierw zdrowie duszy, potem zdrowie ciała. On jest tym, który jednym słowem może sprawić, żeby paralityk zaczął chodzić. I z taką samą mocą może dokonać odpuszczenia grzechów, jednać, wylewać Ducha”

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x