Dekret zatwierdzający skład Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego

Mając na uwadze upływającą kadencję Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego, niniejszym zatwierdzam jej skład na kolejne trzy lata:

Członkowie z urzędu:
1. ks. kan. mgr Roman Bagiński
2. ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk
3. ks. kan. dr Jarosław Kamiński – sekretarz
4. ks. kan. dr Marek Wilczewski

Członkowie z nominacji:
5. ks. mgr Łukasz Gach
6. ks. prał Janusz Mackiewicz - przewodniczący
7. ks. kan. mgr Janusz Nawrocki
8. ks. kan. dr Dariusz Rojek

Wzywając wstawiennictwa św. Stanisława Kostki, z serca błogosławię wszystkim Członkom Rady na owocną pracę dla dobra dzieci i młodzieży diecezji płockiej.

Płock, dnia 10 maja 2017 r.
Nr 1297/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Cytat dnia

„W Kafarnaum Jezus dokonuje najpierw tego, co jest istotą Jego kerygmatu: daruje człowiekowi pojednanie z Bogiem, a następnie daruje mu zdrowie. Najpierw zdrowie duszy, potem zdrowie ciała. On jest tym, który jednym słowem może sprawić, żeby paralityk zaczął chodzić. I z taką samą mocą może dokonać odpuszczenia grzechów, jednać, wylewać Ducha”

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x