DEMOKRACJA I WARTOŚCI

1. W ostatnim czasie nasza Ojczyzna została poddana ciężkiej próbie. Jako naród przeżyliśmy tragedię, która swoją wyjątkowością i niezwykłą symboliką przerasta wszystkie inne bolesne wydarzenia znane w historii. Żadne inne państwo na świecie nie utraciło nigdy w jednej katastrofie prezydenta, jego małżonki i najbliższych współpracowników, dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych, wielu parlamentarzystów i szefów najważniejszych instytucji. Z tego powodu wolno nam myśleć o tragedii pod Smoleńskiem jako swego rodzaju drugim Katyniu.

2. Czas żałoby narodowej pokazał wiele dobrych stron naszego społeczeństwa. Wydaje się, że w pewnym stopniu na nowo odkryliśmy takie wartości jako patriotyzm, więź narodowa czy publicznie przeżywana religijność. Mamy ciągle przed oczami wzruszające obrazy ludzi zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim. Pamiętamy spontaniczne zaangażowanie harcerzy i wielu młodych wolontariuszy. Wierzymy, że to przebudzenie narodowe przyniesie dobre owoce dla całej naszej Ojczyzny.

3. Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych rozpoczęła się kampania przed wyborami prezydenckimi. Takie są prawa demokracji. Nawet jeśli w sercach wielu Polek i Polaków ciągle jeszcze goszczą smutek i ból, to dobrze wiemy, że nie wolno nam poddać się zwątpieniu i rozgoryczeniu. Przed nami niezwykle ważna decyzja dotycząca wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Kampania przedwyborcza ze swej natury wiąże się ze sporem politycznym, konfliktem idei, różnicą zdań. Dlatego czymś niewłaściwym są różnego rodzaju wezwania do jedności za wszelką cenę. Nie ma jedności bez prawdy i sprawiedliwości. Dobrze wiemy, że brak dyskusji i konfrontacji różnych stanowisk prowadzi do śmierci ducha demokracji. Dlatego apelujemy o rzetelną i merytoryczną kampanię wyborczą, wolną od ataków personalnych, która będzie prowadzona z poszanowaniem podstawowych norm moralnych. Obywatele mają prawo wiedzieć, kim są i jaką wizję Polski prezentują poszczególni kandydaci.

4. Jednym z ważnych tematów kampanii przedwyborczej powinno być pytanie o miejsce Polski w Europie i świecie. Dzisiaj potrzebujemy określenia na nowo priorytetów naszej polityki międzynarodowej. Wydaje się, że w ostatnim czasie jesteśmy świadkami tworzenia się nowego układu sił na naszym kontynencie. To niezwykle ważne i historyczne wyzwanie. Wierzymy, że także w przyszłości nasz Kraj pozostanie silnym państwem narodowym, mającym dobre relacje ze swymi sąsiadami. Tego rodzaju pytania powinny koniecznie pojawić się w obecnej kampanii.

5. Wybory są świętem demokracji. W ramach dyskusji przedwyborczej nie może zabraknąć refleksji nad kondycją systemu demokratycznego w naszej Ojczyźnie. Także państwa demokratyczne nie mogą rezygnować z norm etycznych w życiu publicznym. Jaka jest kondycja naszej demokracji? Na jakich wartościach opiera się nasza demokratyczna wspólnota? Jak eliminować z naszego życia społecznego korupcję, manipulację i wprowadzanie w błąd opinii publicznej?

6. W swoim przemówieniu w Sejmie RP w 1999 roku Jan Paweł II ostrzegał przed obecną dzisiaj w wielu krajach demokratycznych próbą zanegowania podstawowych praw osoby ludzkiej. Zdaniem Ojca Świętego jest to „groźba sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu, w sposób radykalny, zdolność rozpoznawania prawdy. Jeśli bowiem nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.

7. Wierzymy, że obecna kampania wyborcza będzie dobrą okazją do rzetelnej refleksji nad wieloma problemami naszego społeczeństwa. Potrzebujemy dobrych rozwiązań, aby budować Polskę solidarną, sprawiedliwą, nowoczesną, szanującą tradycję. Zwracamy się z apelem do wszystkich kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie, aby uczciwie i jasno prezentowali swoje programy. Wierzymy, że obecna kampania będzie wielką ogólnonarodową debatą o najważniejszych sprawach naszego Kraju. Apelujemy do wszystkich Polek i Polaków o wzięcie udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich. Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach będzie nas inspirować przekonanie, że „Ojczyzna – jak pisał Norwid – to wielki zbiorowy obowiązek”.

Płock, dn. 12 maja 2010 r.

Podpisali:

Ks. dr Andrzej Kobyliński – przewodniczący, mgr Kazimierz Cieślik, prof. PWSZ dr Ewa Czarnecka, lek. med. Hanna Duda, dr Elżbieta Grzybowska, p. Tomasz Korga, mgr Anna Kozera, mgr Mirosław Koźlakiewicz, ks. dr Mirosław Milewski, dr Renata Sikora.

Cytat dnia

„W Kafarnaum Jezus dokonuje najpierw tego, co jest istotą Jego kerygmatu: daruje człowiekowi pojednanie z Bogiem, a następnie daruje mu zdrowie. Najpierw zdrowie duszy, potem zdrowie ciała. On jest tym, który jednym słowem może sprawić, żeby paralityk zaczął chodzić. I z taką samą mocą może dokonać odpuszczenia grzechów, jednać, wylewać Ducha”

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x