EKONOMIA I MORALNOŚĆ

1. Od jesieni ubiegłego roku jesteśmy świadkami poważnego kryzysu ekonomicznego, który ogarnął cały świat. W wielu krajach bankrutują kolejne firmy, spada produkcja przemysłowa, ludzie tracą pracę, pogłębia się atmosfera niepewności i braku zaufania. Bardzo często głównymi ofiarami kryzysu stają się ludzie najbiedniejsi. Warto przypomnieć, że początkiem obecnych trudności był kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA. Niespłacane kredyty brane pod zastaw nieruchomości spowodowały ogólnoświatowy kryzys finansowy, który bardzo szybko przerodził się w kryzys gospodarczy o charakterze globalnym.

2. Współczesna gospodarka światowa stanowi bowiem niezwykle skomplikowany mechanizm naczyń połączonych. W konsekwencji nie jest łatwa i prosta diagnoza obecnych trudności, które dotykają tak wiele państw. Wydaje się, że za kryzys ekonomiczny odpowiedzialne są przede wszystkim instytucje finansowe pożyczające pieniądze osobom, o których wiedziano, że nigdy nie będą mogły ich spłacić. W pewnym momencie okazało się, że bardzo wielu kredytobiorców nie spłaca swoich długów. W konsekwencji zadłużenie szybko rosło, aż wreszcie lawina zadłużenia ruszyła, wytrącając ze stanu równowagi światową gospodarkę.  

3. Należy stanowczo podkreślić, że najgłębsze przyczyny obecnego kryzysu ekonomicznego mają charakter moralny. Okazało się, że w USA i w wielu innych krajach przez całe lata mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której kredytodawcy i kredytobiorcy wzajemnie się oszukiwali. Brak uczciwości doprowadził do załamania się systemu finansowego. Nawet najlepszy system bankowy nie może dobrze funkcjonować, jeżeli nie są przestrzegane podstawowe zasady moralne. Działalność instytucji finansowych nie może się kierować tylko i wyłącznie kryterium zysku, ale musi także respektować wymagania stawiane ze strony etyki.

4. W ostatnim czasie Ojciec Święty Benedykt XVI kilkakrotnie publicznie zarzucał rynkom finansowym to, że załamały się wskutek stosowania własnych zgubnych zasad. Zdaniem Papieża globalny kryzys gospodarczy jest przede wszystkim wynikiem chciwości. Zachłanność stanowi źródło wszystkich przywar i wszelkiego zła, zarówno wśród pojedynczych osób, jak i w społeczeństwach. Działalność finansowa obliczona na krótki czas, bez uwzględniania długiej perspektywy i dobra wspólnego, odbiera finansom rolę pomostu między teraźniejszością i przyszłością. W konsekwencji działalność instytucji finansowych zaczyna się koncentrować głównie na pomnażaniu zysków, pomijając troskę o dobro wspólne i  konieczność szukania nowych możliwości produkcji oraz tworzenia miejsc pracy.

5. Z powodu kryzysu ekonomicznego cierpi także wielu mieszkańców naszego Kraju. Obecny czas rodzi pilną konieczność różnego rodzaju inicjatyw gospodarczych, które mogą przezwyciężyć lub ograniczyć negatywne skutki kryzysu w naszym społeczeństwie. Polscy Biskupi w Komunikacie z 3 maja br. zaapelowali do decydujących o losach zakładów pracy, by w swoich decyzjach troszczyli się o dobro obywateli i całych rodzin. Przyłączamy się do tego wezwania. Wspieramy również apele kierowane pod adresem przedsiębiorców z terenu Diecezji Płockiej i całej Polski, by nie zwalniali pracowników, nie obniżali im wynagrodzeń i kontynuowali nowe inwestycje. Wiemy dobrze, jakim dramatem dla wielu rodzin jest bezrobocie lub nawet sama niepewność powodowana możliwością utraty pracy. Dlatego też w obecnej sytuacji pracodawcy powinni szczególną troską otaczać pracowników, ale także pracownicy muszą uwzględniać w swoich oczekiwaniach trudne położenie pracodawców.

6. Potrzeba dzisiaj wspólnej głębokiej wrażliwości na problemy ludzi dotkniętych lub zagrożonych konsekwencjami kryzysu. Powinniśmy otoczyć wszystkich poszkodowanych naszymi modlitwami. Kryzys ekonomiczny stanowi wyzwanie, które staje przed społeczeństwem, państwem, wspólnotą lokalną, parafią. Wiele do zrobienia mają dzisiaj organizacje charytatywne. W parafiach i społecznościach lokalnych trzeba budzić aktywność ludzi i pokazywać różne sposoby wzajemnej pomocy.

7. Wielu ekonomistów podkreśla, że czymś koniecznym staje się dzisiaj przebudowa światowego modelu gospodarczego. Potrzeba nowej syntezy dobra wspólnego i rynku, kapitału i pracy. Nie ulega wątpliwości, że jednym z priorytetów jest przywrócenie pierwszeństwa moralności w stosunku do ekonomii. Działalność gospodarcza  wymaga uczciwości, zaufania, poszanowania zasad moralnych. Tylko w ten sposób można przezwyciężyć obecne trudności. Mamy nadzieję, że współczesny kryzys ekonomiczny przyczyni się do narodzin nowej solidarności między ludźmi i narodami.

Płock, dn. 2 czerwca 2009 r.                                                       

Podpisali:

Ks. dr Andrzej Kobyliński – przewodniczący, mgr Kazimierz Cieślik, prof. PWSZ dr Ewa Czarnecka, lek. med. Hanna Duda, dr Elżbieta Grzybowska, p. Tomasz Korga, mgr Anna Kozera, mgr Mirosław Koźlakiewicz, ks. dr Mirosław Milewski, dr Renata Sikora.

Cytat dnia

„W Kafarnaum Jezus dokonuje najpierw tego, co jest istotą Jego kerygmatu: daruje człowiekowi pojednanie z Bogiem, a następnie daruje mu zdrowie. Najpierw zdrowie duszy, potem zdrowie ciała. On jest tym, który jednym słowem może sprawić, żeby paralityk zaczął chodzić. I z taką samą mocą może dokonać odpuszczenia grzechów, jednać, wylewać Ducha”

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x