RELIGIJNY I SPOŁECZNY WYMIAR ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W POLSCE

1. W dniach 26-31 lipca odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Kościół i Ojczyna czekają na to historyczne wydarzenie. Mobilizacja młodych katolików w Polsce z racji Światowych Dni Młodzieży jest zjawiskiem godnym zauważenia przez wychowawców, rodziców, dziennikarzy, polityków. Młodzi Polacy wychowani po transformacji ustrojowej, w ramach przygotowania do spotkania z papieżem Franciszkiem, podjęli się trudu przyjęcia około 2 mln młodych ludzi z całego świata. W polskich parafiach trwa intensywne szkolenie wolontariuszy, tysiące rodzin deklarują gotowość noclegu dla gości, chorzy ofiarują swoje cierpienia za młodzież. Zbierane są ofiary dla przyjeżdżających z biednych rejonów świata i podejmowane są liczne inicjatywy w ramach wolontariatu. Wraz z samorządami i dyrekcją placówek kulturalnych przygotowuje się program pobytu gości w poszczególnych diecezjach, związany z prezentacją największych skarbów naszej kultury i dziedzictwa.

2. To, że ŚDM przypadają w 1050. rocznicę zakorzenienia Polski w cywilizacji chrześcijańskiej, jest opatrznościowym znakiem dla naszego Kościoła. Pozwala nie tylko zaprezentować chrześcijańską tradycję naszego narodu, ale zwiększa świadomość wyzwań stojących przed całym Kościołem, reprezentowanym na spotkaniu młodzieży z następcą św. Piotra. Papieska troska o biednych, jego wyobraźnia miłosierdzia, solidarność z cierpiącymi, są szczególnie bliskie młodym ludziom na całym świecie. Spotkanie w Krakowie ma zasięg światowy i powinno stać się znakiem sprzeciwu wobec wojen, prześladowania chrześcijan, wyzyskiwania biednych, niszczenia naturalnego środowiska człowieka. Jest wyjątkową w swoim rodzaju  szansą odnowy oblicza świata, zaangażowania na rzecz pokoju, tolerancji, braterstwa.

3. Światowe Dni Młodzieży pozwalają młodym ludziom z całego świata okazać odwagę w trwaniu po stronie prawdy, w sytuacji szerzącej się nienawiści i różnego rodzaju podziałów. Wymaga to nie tylko opowiedzenia się przeciw terrorowi, wojnom i prześladowaniom, ale także zaufania Bożej Opatrzności. Światowe Dni Młodzieży znajdują się w rękach Boga, które są najbezpieczniejszymi rękami na świecie. Wzmacniając w nas zaufanie, uczą współdziałania ze służbami porządkowymi czuwającymi nad bezpieczeństwem pielgrzymów. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, stając się rycerzami Chrystusa, wiedzą, że wszystko zależy od Boga, ale robią wszystko co w ich mocy, jakby zależało od nich. Wraz modlitwą o bezpieczny przebieg Światowych Dni Młodzieży apelujemy do dziennikarzy, publicystów i mediów o wsparcie tego dzieła i wzmacnianie nadziei.

4. Inspiracją tych działań jest Duch Święty działający w Kościele. ŚDM to także duchowa spuścizna świętego Jana Pawła II, który wspomaga współczesne pokolenie katolików w ich potrzebie radosnego świadectwa o wierze, sprzeciwu wobec konsumpcjonizmu, hedonizmu czy sekularyzacji. Wartością samą w sobie staje się wspólnota eucharystyczna Kościoła młodych z całego świata, przeżyta z następcą św. Piotra w Krakowie. Miasto to związane jest z kultem św. Siostry Faustyny i objawionego przez Nią miłosierdzia Bożego. Duchowe, sakramentalne i mistyczne spotkanie z Jezusem Miłosiernym staje się nie tylko opatrznościową realizacją myśli Siostry Faustyny i Jana Pawła II, ale wyznacza zadania dla Kościoła powszechnego na początku trzeciego tysiąclecia.

5. W tym kontekście Płock nabiera szczególnego znaczenia jako miasto objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. Jako katolicy Diecezji Płockiej wykorzystajmy spotkanie młodych z całego świata, aby pokazać związek tego kultu z książęcym miastem piastowskich władców Polski, siedzibą jednej z najstarszych diecezji w Polsce. Szczególnie młodzieży, która przed  spotkaniem z Papieżem w Krakowie, będzie gościła w naszej diecezji, trzeba udostępnić skarby Płocka i bogactwo mazowieckiej kultury. W Przesłaniu Synodu Młodych Kościoła Płockiego młodzi katolicy naszej diecezji przypomnieli słowa Biskupa Piotra, który nazwał ich „<ambasadorami> polskiego Kościoła. Ambasadorami Kościoła, który jest młody, spotyka się na niedzielnej Eucharystii, chodzi do spowiedzi, ma swoje piękne zwyczaje i potrafi je szanować […]. Tak, bądźmy >ambasadorami> polskiego Kościoła, naszego Kościoła Płockiego, mazowieckiej <małej ojczyzny>, naszej tradycji i kultury, naszych rodzin i szkół” ( XLIII Synod Diecezji Płockiej, s. 348).

6. Apelujemy do wszystkich katolików, aby w miarę swoich możliwości wsparli wysiłek młodych w ostatnich miesiącach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Rodzice mogą to uczynić poprzez słowa zachęty i dodania odwagi swoim dzieciom, ale także poprzez otwarcie własnych domów dla gości z zagranicy. Wartością samą w sobie może być współdziałanie placówek oświatowych, instytucji samorządowych i placówek kulturalnych w zapewnieniu gościom atrakcyjnego programu ich pobytu w naszej diecezji. Młodzi zaangażowani w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży zasługują na przykład społecznej mobilizacji, wzajemnego zrozumienia, solidarności i życzliwości.

7. Zapał młodych ludzi, ich doświadczenia i umiejętności zdobyte w czasie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nie mogą stać się jednorazową akcją. Duszpasterze i wychowawcy, katecheci i rodzice powinni zatroszczyć się o to, aby dobre dzieła, zwłaszcza  charytatywne, ale także wszelkie formy współdziałania, kontakty z młodymi z innych części świata były podtrzymywane i rozwijane. Wytworzony podczas wielkiej mobilizacji kapitał społeczny młodych ludzi ma szansę stać się jednym z pozytywnych zbiorowych przeżyć młodego pokolenia współczesnych Polaków. I będą się spełniać słowa modlitwy: „Niech iskra miłosiernej miłości, którą Duch zapala w sercach młodych, staje się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi”.

Płock, dnia 16 maja 2016 r.

                                   Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
                                  Przewodniczący Rady Społecznej przy Biskupie Płockim

Cytat dnia

Chwile takie jak obecna uświadamiają nam kruchość naszej egzystencji, wartość wzajemnego wsparcia i duchowej bliskości oraz – jak śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – potrzebę klęknięcia „przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”.

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x