Personalia - Płock, dnia 1 czerwca 2017 r.

I. Przejścia na emeryturę

 1. Ks. kan. mgr Józef Gawlik, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, z dniem 30 czerwca 2017 r. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Pułtusku.
 2. Ks. Władysław Majewski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach, z dniem 30 czerwca 2017 r. przechodzi na emeryturę.
 3. Ks. kan. mgr Kazimierz Rostkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, z dniem 30 czerwca 2017 r. przechodzi na emeryturę.
 4. Ks. kan. mgr Andrzej Więckowski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, z dniem 30 czerwca 2017 r. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Sierpcu.

II. Nominacje w instytucjach diecezjalnych

 1. Ks. mgr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, z dniem 1 czerwca 2017 r., mianowany pracownikiem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku.
 2. Ks. mgr Grzegorz Kaczorowski, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany pracownikiem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
 3. Ks. mgr Paweł Rokicki, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 1 lipca 2017 r., skierowany do pracy w Caritas Diecezji Płockiej, w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie.
 4. Ks. mgr Krzysztof Ruciński, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży oraz dyrektorem Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku.

III. Zmiany proboszczowskie

 1. Ks. dr Rafał Bednarczyk, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 czerwca 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie.
 2. Ks. mgr Włodzimierz Dariusz Gawlikowski, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach.
 3. Ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk, dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie.
 4. Ks. mgr Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Płocku - Radziwiu, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku.
 5. Ks. mgr Krzysztof Jończyk, dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie.
 6. Ks. kan. dr Janusz Kochański, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.
 7. Ks. kan. mgr Mariusz Oryl, dyrektor Szkół Katolickich w Sikorzu, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
 8. Ks. mgr Sławomir Wiśniewski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Benedykta w Płocku – Radziwiu.
 9. Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa, ojciec duchowny księży i spowiednik kapłanów, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

IV.Nominacja wikariuszowska

 1. Ks. mgr Marek Piątkiewicz, zastępca kierownika i ojciec duchowny Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany wikariuszem parafialnym parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku.

V.Zwolnienia

 1. Ks. dr Rafał Bednarczyk, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 czerwca 2017 r., zwolniony z tej funkcji.
 2. Ks. mgr Marek Piątkiewicz, zastępca kierownika i ojciec duchowny Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z dotychczas pełnionych funkcji.
 3. Ks. mgr Krzysztof Jończyk, dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 30 czerwca 2017 r., na własną prośbę zwolniony z dotychczas pełnionej funkcji.
 4. Ks. kan. mgr Mariusz Oryl, dyrektor Szkół Katolickich w Sikorzu, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z dotychczas pełnionej funkcji.
 5. Ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk, dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku oraz Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z dotychczas pełnionych funkcji.
 6. Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa, ojciec duchowny księży i spowiednik kapłanów, z dniem 30 czerwca 2017 r., zwolniony z pełnionych funkcji.

VI.Nominacje administratorów na proboszczów

 1. Ks. mgr Artur Adam Bombiński, administrator parafii pw. św. Mateusza w Smoszewie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 2. Ks. mgr Jarosław Jacek Cichocki, administrator parafii pw. św. Barbary w Sikorzu, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 3. Ks. mgr Sławomir Detmer, administrator parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 4. Ks. mgr Mariusz Jacek Dołęgowski, administrator parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 5. Ks. mgr Marek Dyga, administrator parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 6. Ks. mgr Adam Gnyp, administrator parafii pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie, dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 7. Ks. mgr Jacek Kędzierski, administrator parafii pw. św. Anny w Żałem, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 8. Ks. mgr Andrzej Konwerski administrator parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 9. Ks. mgr Stanisław Pietkiewicz, administrator parafii pw. św. Leonarda w Troszynie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 10. Ks. dr Wiesław Szymański, administrator parafii pw. św. Anny w Sokołowie, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 11. Ks. mgr Wojciech Zaleśkiewicz, administrator parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku, z dniem 1 lipca 2017 r., mianowany proboszczem tej parafii.

Informacja

W dniu 12 czerwca (poniedziałek) 2017 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku spotkanie Biskupa Płockiego i Biskupa Pomocniczego z kapłanami przechodzącymi na emeryturę oraz nowo mianowanymi księżmi proboszczami (także administratorami, którzy zostali mianowanymi proboszczami) i pracownikami instytucji diecezjalnych. Będzie wtedy miało miejsce podziękowanie tegorocznym księżom emerytom, a także wręczenie nominacji na nowe placówki duszpasterskie, połączone z „Wyznaniem wiary” i złożeniem „Przysięgi wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła”.

Wszyscy nowo mianowani proboszczowie i kapłani przechodzący na emeryturę są zobowiązani do złożenia w kancelarii Kurii karty obiegowej, najpóźniej do dnia 12 czerwca br.

Płock, dnia 1 czerwca 2017 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

Cytat dnia

Chwile takie jak obecna uświadamiają nam kruchość naszej egzystencji, wartość wzajemnego wsparcia i duchowej bliskości oraz – jak śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – potrzebę klęknięcia „przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”.

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x