Personalia - Płock, dnia 21 maja 2018 roku

I. Nominacje w Wyższym Seminarium Duchownym (z dniem 1 września 2018 r.)

 1. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, dotychczasowy rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku mianowany prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
 2. Ks. mgr Radosław Zawadzki, dotychczasowy misjonarz w Peru i wicerektor Seminarium Duchownego w Iquitos, mianowany prefektem Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i dyrektorem Centrum Powołaniowego w Płocku.
 3. Ks. mgr Wojciech Paweł Kruszewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

II. Nominacje w instytucjach diecezjalnych

 1. Ks. dr Grzegorz Kaczorowski, dotychczasowy pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 1 lipca br., mianowany ojcem duchownym Szkół Katolickich w Płocku.
 2. Pani mgr Katarzyna Kalińska, wicedyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku z dniem 1 lipca br., mianowana dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i p.o. dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Płocku.
 3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany opiekunem szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. diecezji płockiej.
 4. Ks. mgr Bartosz Leszkiewicz, po powrocie ze studiów, z dniem 1 lipca br., mianowany pracownikiem Archiwum Diecezjalnego w Płocku i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz kapelanem Domu „Leonianum” w Sikorzu.
 5. Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego, z dniem 1 lipca br., mianowany dyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.
 6. Ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 22 maja 2018 r., mianowany Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, dotychczasowy pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany wicedyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” oraz z dniem 1 września br., mianowany duszpasterzem Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św.  Łukasza Ewangelisty i odpowiedzialnym za rekolekcje kerygmatyczne w diecezji płockiej.

III. Inne nominacje

 1. Ks. mgr Tomasz Brzeziński, dotychczasowy prefekt Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 września br., mianowany rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
 2. Ks. kan. dr Bogdan Czupryn, diecezjalny referent ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, z dniem 1 lipca br., mianowany opiekunem duchowym dziewic i wdów konsekrowanych diecezji płockiej.
 3. Ks. mgr Marcin Kędzia, z dniem 1 września br., mianowany moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie.
 4. Ks. mgr Dariusz Malczyk, notariusz Sądu Biskupiego w Płocku i dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku z dniem 1 września br., mianowany ceremoniarzem biskupim.

IV. Zwolnienia  

 1. Ks. mgr Tomasz Brzeziński, prefekt Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i dyrektor Centrum Powołaniowego w Płocku, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionych funkcji; ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku, z dniem 30 czerwca zwolniony z pełnionej funkcji.
 2. Ks. Artur Cezary Ciuba, wikariusz parafialny parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, z dniem 10 maja br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 3. Ks. dr Artur Janicki, ceremoniarz biskupi, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 4. Ks. dr Grzegorz Kaczorowski, pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 5. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 6. Ks. dr Wojciech Kućko, pracownik Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 7. Ks. kan. dr Dariusz Piotr Majewski, Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Płocku i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionych funkcji.
 8. Ks. mgr Robert Mazurowki, wikariusz parafialny parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, z dniem 14 maja br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 9. Ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, prefekt Szkół Katolickich w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 10. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, ojciec duchowny Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 11. Ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, z dniem 30 czerwca br., zwolniony na własną prośbę z funkcji opiekuna duchowego dziewic i wdów konsekrowanych diecezji płockiej.
 12. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 13. Ks. kan. mgr Lech Piórkowski, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 14. Ks. kan. dr Dariusz Piskorski, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 15. Ks. mgr Krzysztof Ruciński, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, na własną prośbę z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 16. ks. mgr Rafał Winnicki, duszpasterz  Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św.  Łukasza Ewangelisty, na własną prośbę z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 17. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku i opiekun szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. diecezji płockiej, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionych funkcji.

Informacja

W dniu 28 maja (poniedziałek) 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Kurii Diecezjalnej w Płocku spotkanie Biskupa Płockiego i Biskupa Pomocniczego z tymi, którym zostały powierzone nowe funkcje i zadania.

W tym dniu będzie miało miejsce wręczenie nominacji i podziękowań, połączone z „Wyznaniem wiary” i złożeniem „Przysięgi wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła.

Płock, dnia 21 maja 2018 r.

W święto NMP, Matki Kościoła

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Cytat dnia

Chwile takie jak obecna uświadamiają nam kruchość naszej egzystencji, wartość wzajemnego wsparcia i duchowej bliskości oraz – jak śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – potrzebę klęknięcia „przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”.

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x