Uroczystości ku czci kard. Aleksandra Kakowskiego w Przasnyszu

 
O tym, że polscy bohaterowie pracowali dla Ojczyzny, nie tracąc nadziei i czasem wbrew nadziei, mówił ks. biskup Piotr Libera 21 października br. w Przasnyszu. W przasnyskiej farze przewodniczył uroczystości z okazji 100. rocznicy utworzenia Rady Regencyjnej pod przewodnictwem kard. Aleksandra Kakowskiego. Poświęcił także dedykowane mu epitafium.

Bp Piotr Libera przypomniał historię sprzed 100 lat, kiedy trzeba było się wykazać wielkim rozsądkiem, żeby nie dać się „rozegrać” trzem osłabionym, ale wciąż jeszcze „groźnym czarnym orłom, które jak sępy czuwały, żeby Polska nie zmartwychwstała”. W takiej godzinie objawił się geniusz cząstki Polski zawsze wiernej Bogu i Najświętszej Pani - geniusz uosobiony w postaci Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego, prymasa Królestwa Polskiego i późniejszego kardynała.

W homilii przypomniał życiorys kard. Kakowskiego, który urodził się w 1862 roku w Dębinach koło Przasnysza, jego ojciec Franciszek był powstańcem styczniowym. Matka Paulina z Ossowskich należała do domu skoligaconego z kilkoma wybitnymi rodami szlachty mazowieckiej, ale jej syn zapamiętał, że co dzień wstawała rano i przez godzinę modliła się na osobności.

„To był świat tamtych ludzi na tej ziemi – świat wiary, nadziei, modlitwy, ciszy i `świętej miłości kochanej Ojczyzny`. I to w takiej w atmosferze Aleksander uczył się cnót chrześcijańskich i postaw obywatelskich. W 1913 roku został arcybiskupem metropolitą warszawskim i jako zawołanie biskupie obrał sobie słowa: `Operari, sperare` - `Pracując, nie tracić nadziei`” – przypomniał bp Libera.

Powiedział też, że biskup Kakowski dużo pracując dla Kościoła i Ojczyzny, nigdy nie tracił nadziei, że nad Polską zaświta jutrzenka wolności - prawdziwej wolności, z polskiego, a nie carskiego czy pruskiego nadania: gdy 15 października 1917 roku zaborcy zaproponowali utworzenie trzyosobowej Rady Regencyjnej, abp Kakowski, wszedł do niej i jako „interrex” został jej przewodniczącym.

Natomiast 27 października 1917 roku miał miejsce pierwszy akt odzyskiwanej wolności - trzej regenci udali się w otwartych powozach z pałacu arcybiskupiego ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem w Warszawie na zamek królewski. Tłumy ludzi zgromadzonych po obu stronach ulic owacyjnie witały korowód, a na dziedzińcu zamku królewskiego przed pierwszą po 150 latach niewoli polską władzą prezentowały broń dwa szwadrony polskich ułanów.

W wielkiej sali zamkowej, wobec przedstawicieli władz okupacyjnych i oficjalnych reprezentantów innych państw jeden z członków Rady wypowiedział słowa o objęciu najwyższej władzy państwowej w Królestwie Polskim. W tym samym momencie na wieży zegarowej zamku królewskiego wywieszono polski sztandar, na widok którego dziesiątki tysięcy zgromadzonych wiwatowały: „Niech żyje Polska!”.

Hierarcha zaznaczył, że Rada Regencyjna działa krótko i różnie była oceniana, ale to właśnie ona wydała liczne akty prawne, które stanowiły ważną część porządku prawnego II Rzeczpospolitej; to ona deklarowała powstanie rządu koalicyjnego oraz przystąpienie do tworzenia regularnej armii; to ona poprzez ustanowienie ambasad i przedstawicielstw w kilkunastu krajach dała zalążek polskiej służby zagranicznej; to wreszcie ona ogłosiła niepodległość Królestwa Polskiego i gdy 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski - członkowie Rady złożyli swoje prerogatywy w jego ręce.

Podczas Mszy św. bp Piotr Libera dokonał też poświęcenia epitafium, dedykowanego kard. Kakowskiemu w 100. rocznicę jego wyboru na przewodniczącego Rady Regencyjnej. Została ona umieszczona w głównej nawie kościoła parafii św. Wojciecha. Ufundował je Krzysztof Bieńkowski - przewodniczący społecznego komitetu rocznicowych obchodów. Epitafium wykonał Krzysztof Miecznikowski.

Zdaniem Wiesławy Krawczyk ze społecznego komitetu obchodów epitafium to jest wyrazem uznania i czci wobec kard. Aleksandra Kakowskiego przez rodzinną Ziemię Przasnyską.

„Kardynał Aleksander Kakowski był wielkim duchownym i państwowcem. Jego działania mogą być przykładem jedności działania Kościoła i państwa” – mówiła podczas uroczystości wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dalsza krewna kard. Kakowskiego.

Podarowała także bp. Liberze nową publikację o kard. Kakowskim pt. „Aleksander Kakowski – posłaniec wolności”, zawierającej zbiór materiałów prasowych wydanych pod redakcją dr. Waldemara Krzyżewskiego, przasnyskiego regionalisty, przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Następnie w Muzeum Historycznym w Przasnyszu otwarto wystawę „Z niewoli do niepodległości”. Na planszach zaprezentowano historię życia i działalności kard. Kakowskiego, jego rękopisy i publikacje. Materiały te pochodził m.in. ze zbiorów dr. Waldemara Krzyżewskiego.

W uroczystości w Przasnyszu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej oraz duchowieństwo z dekanatu przasnyskiego.

Rocznicowe obchody zakończą się za tydzień konferencją w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, połączoną z promocją nowej książki o kardynale A. Kakowskim.

Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x