Diecezja płocka powitała w Pułtusku kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

 
Ks. kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył 20 czerwca Eucharystii na Rynku w Pułtusku, na powitanie kopi Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji płockiej. W czasie uroczystości odczytane zostało błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej. Przed przybyciem obrazu prowadzona była kilkugodzinna akcja ewangelizacyjna, podczas której katechezy głosił biblista o. dr Jose Maniparambil z Indii. W pułtuskich uroczystościach uczestniczyło około 5 tysięcy wiernych, zawieźli oni do swoich parafii symbole nawiedzenia - kaganki wiary.

Uroczystość rozpoczęła się od słowa powitania biskupa płockiego Piotra Libery. Witał on Maryję w mieście słynnego kolegium jezuickiego, odnowionej kolegiaty, świetnych nauczycieli: ks. Piotra Skargi, św. Andrzeja Boboli i Jakuba Wujka oraz wybitnych uczniów: kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Także w mieście wiekopomnych dzieł biskupa Andrzeja Noskowskiego i znaczących dokonań Akademii im. Aleksandra Gieysztora.  

Bp Libera przypomniał też, że w klasztorze w Płocku św. siostra Faustyna Kowalska otrzymała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego oraz że z Kościoła płockiego wyszedł sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, autor Jasnogórskich Ślubów Narodu i wielki rzecznik peregrynacji.

„Będziemy się starać, by z nawiedzenia wyrosły „szlachetne dzieła pojednań w rodzinach, dobre dzieła nowej ewangelizacji, a także dzieła miłosierdzia i solidarności, wyrażającej się w trosce o starszych i bezrobotnych, o samotnych i ubogich, o zagubionych i umierających”, zapewniał biskup płocki. 

Natomiast biskup pomocniczy w Płocku Roman Marcinkowski odczytał list podpisany przez abp. Angelo Becciu, Substytut Sekretariatu Stanu. Zawarte w nim były życzenia papieża Franciszka, aby spotkanie z Maryją stało się źródłem nadziei, radości i pokoju.

„Niech przyniesie błogosławione owoce gorliwej wiary i wzajemnej miłości, umocni więzi w rodzinach, wspólnotach, zrodzi chęć wzajemnego przebaczenia, obudzi pragnienie nawrócenia i ducha pokuty” – życzył Ojciec Święty w roku 940-lecia istnienia diecezji płockiej, w roku zakończenia 43. Synodu Diecezji Płockiej, przed 1050. rocznicą  chrztu Polski i przed przyszłorocznymi Światowym Dniami Młodzieży w Polsce.

W imieniu społeczności lokalnej Ikonę Jasnogórską – „Panią o dwóch bliznach na twarzy” witali: burmistrz miasta Krzysztof Nuszkiewicz, starosta pułtuski Jan Zalewski oraz wielodzietna rodzina państwa Krysiaków.

O godzinie 15.00 – Godzinie Miłosierdzia, a zarazem rozpoczęcia Eucharystii w Pułtusku, w całej diecezji zabiły dzwony. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Przypomniał on, że peregrynacja była dziełem Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, u którego podczas 3-letniego uwięzienia w Komańczy zrodziła się myśl takiego właśnie przygotowania do tysiąclecia chrztu Polski i który wówczas napisał Jasnogórskie Śluby Narodu: „To był znaki Ducha Świętego, które pozwoliły przygotować naród do millenium i pomogły przetrwać mroczny okres komunizmu, gdy Kościół chciano zamknąć w budynkach sakralnych”, stwierdzał hierarcha.

„Maryja nas usynowiła, to nasza Matka. Wypowiedziała swoje `fiat` na zbawczą wolę Bożą. Nie ukrywała, że idzie do Elżbiety, aby wyśpiewać dziękczynny `Magnificat`. Wniosła do domu Elżbiety Jezusa Chrystusa – to wzór naszego ewangelizowania i wyjścia do tych, co Chrystusa nie znają lub znają Go za mało. Maryja poszła do Elżbiety jako Matka Miłosierdzia, a człowiek dotknięty miłosierdziem musi je czynić. Pozostała u Elżbiety, aby jej pomagać, słusznie nazywana jest Królową Rodzin”, opiniował kard. Nycz.

Dodawał, że wiadomo, jak ważna jest dziś rodzina „Bogiem silna”. W takiej prostej, nazaretańskiej rodzinie wyrosła Maryja, która została uratowana od grzechu pierworodnego, mówiąca o sobie „Oto ja służebnica Pańska”, ta, która w Kanie Galilejskiej przyszła do rodziny, która dopiero zaczynała istnieć. Tam zwróciła się do rodziny: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

„Dziś rodziny muszą zapatrzeć się w rodzinę nazaretańską – podkreślał zwierzchnik archidiecezji warszawskiej. – Powiedzieć swoje `fiat` na drugie, trzecie dziecko, poświęcać rodzinie swój czas, co w pędzącym świecie, w którym ludzie chcą przedszkoli otwartych w weekendy, wydaje się czymś niezwykle ważnym. Trzeba się zapatrzeć w Maryję szukającą Jezusa w świątyni jerozolimskiej: ile dzieci pogubiło się dziś moralnie i religijnie? – pytał obecnych.

Zwracał też uwagę, że dziś potrzeba sług, którzy usłyszą, co mówi Bóg: to samorządy, Kościół, państwo. W Polsce jest bowiem swoista „geografia biedy”, której nikt nie chce zauważyć. Polska stała się też krajem „wielkiej emigracji zarobkowej”: „To jest miejsce na przestrzeń miłosierdzia, by być sługą Boga w ludzkich sprawach. Owszem, są stowarzyszenia rodzin wielodzietnych, Karta Dużej Rodziny, ale to jest niewystarczające”, komentował kard. Nycz.

Wzywał też diecezjan płockich do „ewangelizacji w głąb”, do takiej, która by ich przemieniła, uczyniła z nich uczniów Chrystusa, którzy idą w świat, mając w sobie „wyobraźnię miłosierdzia” i będąc wrażliwymi na biednych, rodziny, imigrantów.

Na zakończenie Eucharystii wszystkie parafie otrzymały kaganek wiary – symbol nawiedzenia, który zostanie zapalony przy obrazie podczas Doby Nawiedzenia.

Powitanie obrazu poprzedziła kilkugodzinna akcja ewangelizacyjna, z modlitwą uwielbienia i o uzdrowienie, prowadzona przez Diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Łukasza.

Katechezy głosił o. dr Jose Maniparambil z Indii, znany w Polsce i Europie ewangelizator. Głosił, że Maryja jest „przebłagalnią” i „Arką przymierza”, na której zasiada Bóg. Ona niesie ludziom Jezusa Chrystusa pod trzema postaciami: Eucharystii, krzyża i dwóch tablic – Starego i Nowego Testamentu. Maryja zapoczątkowała przyjście Jezusa - „Paschę miłosierną”.  

„Jezus porównał swoją śmierć do porodu, do czego, co jest bolesne, ale zarazem radosne. Jezus na krzyżu wyciąga ręce do tych, którzy są daleko. Gdy Jezus umiera, z Jego boku wypływa krew i woda. Wszyscy narodziliśmy się z rozdartego boku Jezusa. Jezus narodził Kościół za pośrednictwem Maryi. Wszyscy staliśmy z Maryją pod krzyżem Jezusa; każdy z nas, to umiłowany przez Jezusa jego uczeń. Maryja rodzi się z Jezusem u stóp krzyża. Taki jest cel naszego życia – wyszliśmy z serca Jezusa i wrócimy do serca Jezusa” – akcentował hinduski biblista.      

Na uroczystości powitania kopi Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej obecnych było około 5 tysięcy wiernych z całej diecezji. Eucharystię koncelebrowało około 400 duchownych, w tym około 30 biskupów diecezjalnych i ich delegatów, generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski i przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra. Licznie przybyły też poczty sztandarowe. 

Śpiewy podczas Eucharystii wykonywały połączone chóry z parafii św. Tekli w Ciechanowie, Gaudium Cantus z parafii św. Mateusza w Pułtusku, św. Wojciecha w Nasielsku, św. Anny w Pomiechowie,  przy akompaniamencie organisty Zygmunta Dąbrowskiego, orkiestry OSP w Pułtusku oraz kwintetu blaszanego Canzona z Płocka. 

Śpiew wiernych animował ks. kan. dr Andrzej Leleń, diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej, natomiast funkcję lektora uroczystości pełnił ks. dr Włodzimierz Piętka, redaktor naczelny „Gościa Płockiego”. Całe wydarzenie na bieżąco transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Było też osobne stoisko promujące Światowe Dni Młodzieży, a miejscowy Dom Polonii podczas procesji z darami przekazał środki na akcję „Bilet dla Brata”, finansującą przyjazd do diecezji na ŚDM młodzież zza wschodniej granicy. 

W przygotowanie i przeprowadzenie powitania zaangażowały się wszystkie służby miasta Pułtuska i okolic: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, harcerze i wolontariusze.

 Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zakończy się diecezji płockiej w  czerwcu 2016 r.

Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x