Aktualności

IV Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Czerwińska

IV Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Czerwińska

Bł. abp Antoni J. Nowowiejski i bł. bp Leon Wetmański, męczennicy II wojny światowej, byli patronami IV Pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. W sobotę 18 maja br. wzięło w niej udział około 600 ministrantów, lektorów oraz dziewcząt ze scholi parafialnych. czytaj więcej

List Biskupa Płockiego Piotra do papieża Franciszka

List Biskupa Płockiego Piotra do papieża Franciszka

Mając na uwadze duże zainteresowanie, jakie wywołała ogłoszona dzisiaj przez Biskupa Płockiego decyzja, podajemy do wiadomości treść listu biskupa Piotra skierowanego do papieża Franciszka z datą 21 stycznia 2019 roku. Na którym widnieje podpis: concedo Franciscus 21-1-2019, czyli "wyrażam zgodę papież Franciszek". Zamieszczamy także tłumaczenie tego listu na język polski. czytaj więcej

Ksiądz Biskup Piotr Libera spędzi pół roku w zakonie kamedułów

Ksiądz Biskup Piotr Libera spędzi pół roku w zakonie kamedułów

Biskup Płocki Piotr Libera podjął decyzję o udaniu się na pół roku do zakonu kamedułów, w ramach tzw. czasu sabatycznego: - Będę się modlił za Kościół w Polsce, za moją diecezję. W kontekście tego, co się dzieje dzisiaj, mój pobyt nabiera w jakimś sensie charakteru pokutnego – powiedział 18 maja br. podczas wiosennego spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. czytaj więcej

Jubileuszowy X Płoński Maraton Biblijny

Jubileuszowy X Płoński Maraton Biblijny

Około 150 osób czytało Pismo św. podczas jubileuszowego X Płońskiego Maratonu Biblijnego pod hasłem „Nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim), który zakończył się 16 maja br. w Płońsku. Przez cztery dni wierni parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego czytali Nowy Testament, Księgę Psalmów oraz Księgę Przysłów: - Poprzez lekturę słowa Bożego lepiej poznajemy Jezusa Chrystusa – powiedział ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz płońskiej parafii. czytaj więcej

W Sikorzu ruszył Dzienny Pobyt dla seniorów

W Sikorzu ruszył Dzienny Pobyt dla seniorów

W Domu Leonianum „Piękne życie!” w Sikorzu rozpoczął działalność Dzienny Pobyt dla seniorów. Osoby starsze mogą w nim przez kilka dni w tygodniu uczestniczyć w zajęciach sportowych, komputerowych czy kulinarnych. Udział jest bezpłatny. czytaj więcej

Szkoła w Morawach przyjęła imię kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szkoła w Morawach przyjęła imię kardynała Stefana Wyszyńskiego

Imię kardynała Stefana Wyszyńskiego przyjęła 15 maja br. Szkoła Podstawowa w Morawach: - Pedagogika Prymasa Tysiąclecia była pedagogiką walki o dobro w człowieku – powiedział do społeczności szkoły biskup płocki Piotr Libera. Poświęcił także nowy sztandar szkoły. czytaj więcej

Zmarła Daniela Zboińska, mama ks. Marcina Zboińskiego

Zmarła Daniela Zboińska, mama ks. Marcina Zboińskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 15 maja odeszła do Pana po ciężkiej chorobie Daniela Zboińska. czytaj więcej

Ks. biskup M. Milewski w Niedzielę Dobrego Pasterza: katolicy mają obowiązek bronić swojej wiary

Ks. biskup M. Milewski w Niedzielę Dobrego Pasterza: katolicy mają obowiązek bronić swojej wiary

- Mamy prawo reagować, gdy ktoś, kto za nic ma Boże przykazania, szarga symbole naszego kultu religijnego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Niedzielę Dobrego Pasterza, podczas wieczornej Mszy św. w parafii św. Bartłomieja (farnej) w Płocku. czytaj więcej

Poświęcenie odnowionego kościoła w Łukomiu

Poświęcenie odnowionego kościoła w Łukomiu

O tym, że nie wolno żartować z Jezusa i Maryi, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii św. Antoniego w Łukomiu: - Nie można żartować z Jezusa i Maryi – komentował ostatnie przypadki profanacji symboli kultu religijnego. Hierarcha dokonał też poświęcenia odnowionej świątyni parafialnej. czytaj więcej

Maraton Biblijny w parafii św. Benedykta w Płocku i modlitwa przebłagalna za profanację wizerunku Matki Bożej

Maraton Biblijny w parafii św. Benedykta w Płocku i modlitwa przebłagalna za profanację wizerunku Matki Bożej

Maraton Biblijny z udziałem około 60 wiernych, odbył się w Tygodniu Biblijnym w parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu. Wierni w ciągu jednego dnia przeczytali trzy Ewangelie: - Każdego roku Maraton Biblijny jest dla nas wyznaniem wiary – przekonywali organizatorzy tego spotkania. Zakończono je modlitwą wynagradzającą za profanacje Ikony Jasnogórskiej. czytaj więcej

Oświadczenie Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Oświadczenie Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

W związku z filmem Tomasza Sekielskiego publikujemy odpowiedź Konferencji Episkopatu Polski: czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę