Aktualności

Zmarł Henryk Gnyp, Tata ks. Adama Gnypa

Zmarł Henryk Gnyp, Tata ks. Adama Gnypa

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Tata ks. Adama Gnypa, proboszcza par. Bł. Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie. czytaj więcej

Zmarł ks. dr hab. Marek Truszczyński (kapłan diecezji łomżyńskiej)

Zmarł ks. dr hab. Marek Truszczyński (kapłan diecezji łomżyńskiej)

Zawiadamiamy z żalem, że odszedł do Pana w dniu 9 maja Ksiądz Marek Truszczyński, w wieku 59 lat, w kapłaństwie 34 lata. Kapłan Diecezji Łomżyńskiej, ale pochodzący z Diecezji Płockiej. Był rektorem Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży. czytaj więcej

Prezentacja książki o Jasnogórskiej Hetmance

Prezentacja książki o Jasnogórskiej Hetmance

W dniu 8 maja br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbyła się prezentacja książki o. prof. Eustachego Rakoczego ZP pt. „Jasnogórska Pani Tyś naszą Hetmanką”. Książkę prezentował, Andrzej Czapski, jej redaktor. Spotkanie zorganizował Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Klub Inteligencji Katolickiej, czytaj więcej

Odnowienie zabytkowych krypt rodu Krasińskich w Opinogórze

Odnowienie zabytkowych krypt rodu Krasińskich w Opinogórze

Otwarcie i poświęcenie zabytkowych krypt rodu Krasińskich oraz pomnika nagrobnego Zygmunta Krasińskiego, odbyło się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze: - Dziedzictwo rodu Krasińskich łączy nas duchowo – powiedział podczas uroczystości ks. biskup Roman Marcinkowski. czytaj więcej

Zmarła Natalia Ławicka, mama ks. kan. Jerzego Ławickiego.

Zmarła Natalia Ławicka, mama ks. kan. Jerzego Ławickiego.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Mama ks. kan. mgr. Jerzego Ławickiego, proboszcza par. św. Wojciecha w Płocku. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera poświęcił plac pod budowę kościoła w Płońsku

Ks. biskup Piotr Libera poświęcił plac pod budowę kościoła w Płońsku

- Trzeba wierzyć w święte zmiłowanie Boga i o nie prosić, czyli odpowiadać na Boską miłość ludzką miłością - powiedział ks. biskup Piotr Libera 5 maja br. w Płońsku. Dokonał tam wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia placu pod budowę kościoła parafii pw. św. Ojca Pio. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Jerzy Dębowski

Zmarł ks. kan. Jerzy Dębowski

Ze smutkiem i żalem informujemy, że w niedzielę rano, po ciężkiej chorobie, zmarł ks. kan. Jerzy Dębowski. Był pierwszym, wieloletnim proboszczem parafii w Rybienku Leśnym (diecezja warszawsko-praska), a następnie w Dzierzgowie. Przeżył 84 lata, z czego blisko 60 w kapłaństwie. czytaj więcej

Zaśpiewajmy wspólnie "Ojcze z niebios..." Stanisława Moniuszki

Zaśpiewajmy wspólnie "Ojcze z niebios..." Stanisława Moniuszki

W tym roku, 5 maja (niedziela), przypada 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki twórcy naszej opery narodowej. czytaj więcej

Uroczystości majowe w płockiej bazylice katedralnej

Uroczystości majowe w płockiej bazylice katedralnej

Ksiądz Biskup Mirosław Milewski 3 maja br. przewodniczył w bazylice katedralnej płockiej Eucharystii za Ojczyznę i płocczan z potrójnej okazji: w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, w uroczystość ku czci patrona Płocka św. Zygmunta oraz w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. - Maryja jest wzorem realizacji powołania kobiety. Przez wszystkie wieki jawi się jako równa w powołaniu i życiu mężczyźnie – powiedział hierarcha. czytaj więcej

IX Rodzinny Rajd Rowerowy im. św. Jana Pawła II w Gostyninie

IX Rodzinny Rajd Rowerowy im. św. Jana Pawła II w Gostyninie

Ponad 200 osób, w tym rodziny, uczestniczyły 1 maja w IX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. św. Jana Pawła II, który zorganizowała parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z okazji dwóch rocznic papieskich: beatyfikacji i kanonizacji Papieża Polaka. czytaj więcej

Zmarł ks. prał. dr Stanisław Welenc

Zmarł ks. prał. dr Stanisław Welenc

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dziś rano (2 maja), w wieku 86 lat, odszedł do wieczności ks. prał. Stanisław Welenc. czytaj więcej

23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Dominika Dymek z III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku zajęła pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym 23. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, inicjowanym przez Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Finał diecezjalny odbył się 25 kwietnia br. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku, a jego uczestnicy musieli wykazać się znajomością Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę