Aktualności

Popowo Kościelne. Wprowadzenie relikwii bł. Carla Acutisa

Popowo Kościelne. Wprowadzenie relikwii bł. Carla Acutisa

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio przewodniczył Mszy św. w parafii Narodzenia NMP, którą poprzedziło wprowadzenie relikwii bł. Carla Acutisa. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół

Ks. biskup Piotr Libera: Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół

- Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół, za Chrystusa ukrytego i obecnego wśród nas. Mamy być odpowiedzialni za to, aby miłość nie opuściła naszego Kościoła - powiedział ks. biskup Piotr Libera w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Płocku, na zakończenie procesji, która przeszła ulicami Starego Miasta (16 czerwca 2022 r.). czytaj więcej

Zaproszenie na diecezjalne podziękowanie za posługę pasterską w Diecezji Płockiej biskupa Piotra Libery

Zaproszenie na diecezjalne podziękowanie za posługę pasterską w Diecezji Płockiej biskupa Piotra Libery

W nawiązaniu do Słowa Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej ks. biskupa Wiesława Śmigla z dnia 9 czerwca br., pragnę serdecznie zaprosić Czcigodnych Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Wiernych Świeckich do płockiej katedry w poniedziałek 27 czerwca 2022 r., aby podziękować za wieloletnią posługę naszego dotychczasowego biskupa diecezjalnego Piotra Libery. czytaj więcej

Nuncjusz Apostolski poprowadzi procesję Bożego Ciała w Popowie – 16 czerwca 2022 r.

Nuncjusz Apostolski poprowadzi procesję Bożego Ciała w Popowie – 16 czerwca 2022 r.

Ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce 16 czerwca będzie przewodniczył uroczystościom Bożego Ciała w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei w Popowie nad Bugiem, gdzie kult maryjny sięga prawdopodobnie XVII wieku. Nuncjusz wprowadzi także relikwie bł. Carlo Acutisa. czytaj więcej

Duchowieństwa diecezji płockiej - tom 9

Duchowieństwa diecezji płockiej - tom 9

Ukazał się dziewiąty tom serii „Duchowieństwo diecezji płockiej” autorstwa ks.prof.dr.hab. Michała Mariana Grzybowskiego. Znalazło się w nim ponad 400 biogramów księży pracujących w naszej diecezji. czytaj więcej

Jubileusze 25-lecia kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Jubileusze 25-lecia kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

- Nie możemy poddawać się przygnębieniu i smutkowi. Jesteśmy zrodzeni z Ewangelii. Jesteśmy ludem nadziei – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, który wspólnie z księżmi ze swojego rocznika 14 czerwca 2022 r. obchodził 25-lecie kapłaństwa. Mszy św. w Kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w przewodniczył ks. biskup Piotr Libera. czytaj więcej

Centralna uroczystość Bożego Ciała w Płocku – 16 czerwca 2022 r.

Centralna uroczystość Bożego Ciała w Płocku – 16 czerwca 2022 r.

W czwartek 16 czerwca 2022 r. w Kościele przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana Bożym Ciałem. Jest to święto nakazane, w którym katolicy mają obowiązek uczestnictwa w Mszy św. W Płocku centralne uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej. Następnie około godz. 12.00 na ulice Płocka wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: mowa jest skuteczna wtedy, kiedy przemawiają czyny
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Ks. biskup Piotr Libera: mowa jest skuteczna wtedy, kiedy przemawiają czyny

- W czasie próby, w czasie epidemii i wojen, trzeba nam bardziej czynów niż słów. Miłość okazuje się czynami. Mowa jest skuteczna wtedy, kiedy przemawiają czyny - powiedział ks. biskup Piotr Libera w Ratowie w Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie (12 czerwca br.). Przewodniczył Mszy św. odpustowej w miejscu, które słynie z łask udzielanych przez orędownictwo św. Antoniego. czytaj więcej

Wisłą popłynie procesja z Najświętszym Sakramentem

Wisłą popłynie procesja z Najświętszym Sakramentem

W uroczystość Bożego Ciała na rzece Wiśle odbędzie się Wiślana Procesja Eucharystyczna. Jest to inicjatywa salezjańskiej parafii w Czerwińsku nad Wisłą: - Popłyniemy „królową polskich rzek”, która będzie niosła na swoich falach Chrystusa Eucharystycznego, a jak to już kiedyś bywało, nauczał On także z łodzi – mówi ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. czytaj więcej

Akcja Katolicka pielgrzymowała do miejsca kultu patrona męczennika

Akcja Katolicka pielgrzymowała do miejsca kultu patrona męczennika

Po raz XIV odbyła się Piesza Pielgrzymka Akcja Katolickiej Diecezji Płockiej z Płocka do Słupna, gdzie w czasie II wojny światowej był internowany bł. abp. Antoni J. Nowowiejski, biskup płocki i męczennik, patron tej organizacji: - Apostołowie najpierw czuli lęk, ale potem ginęli za prawdę o Jezusie Chrystusie – powiedział ks. kan. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny Akcji Katolickiej diecezji płockiej. czytaj więcej

Jubileuszowy XXV Sacrosong diecezji płockiej w Nasielsku

Jubileuszowy XXV Sacrosong diecezji płockiej w Nasielsku

Zespoły muzyczne z Rypina, Żmijewa, Dobrzynia nad Drwęcą i Pułtuska zajęły pierwsze miejsca w jubileuszowym XXV Sacrosongu diecezji płockiej, jaki odbył się  11 czerwca 2022 r. w Nasielsku. W wydarzeniu uczestniczyło około czterystu osób: - Niech muzyka w naszych kościołach przenosi nas w świat ducha, modlitwy i piękna – powiedział podczas Mszy św. ks. biskup Mirosław Milewski. czytaj więcej

Nominacje neoprezbiterów 2022
plock.gosc.pl

Nominacje neoprezbiterów 2022

W czasie Eucharystii bp Libera udzielił trzem diakonom święceń prezbiteratu. Przyjęli je: Karol Frankowski z parafii św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, Bartosz Rogowicz z parafii św. Stanisława BM w Bieżuniu, Sebastian Błażej Trędowicz z parafii św. Józefa w Syberii.  czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę