Maciej Jastrzębski

Pchać swoje taczki.

Pchać swoje taczki.

Pokłosie wiejskiej kolędy 2015
Jesteśmy obecni w Betlejem

Jesteśmy obecni w Betlejem

Matrix i Zakony
Truskawkowo

Truskawkowo

Na Trzech Króli
Urodziny bez Jubilata są do bani…

Urodziny bez Jubilata są do bani…

Życzę dobroci, zdrowia i szczęścia…
Dziecko w centrum

Dziecko w centrum

Co to znaczy nawrócić się i uwierzyć w Ewangelię?
Propozycja na adwent

Propozycja na adwent

Solo Dios basta
Nowy tytuł dla Matki Bożej

Nowy tytuł dla Matki Bożej

„Matko Boża ukradziona, módl się za nami…”.
Ojczyzna, kiedy myślę…

Ojczyzna, kiedy myślę…

O czym myślisz, gdy mówisz OJCZYZNA…?
Dynię trzeba jeść

Dynię trzeba jeść

Co złego jest w świętowaniu Halloween?
Znak zwycięstwa

Znak zwycięstwa

„In hoc signo vinces”
Jesień już przyszła; zapraszam na niedzielną kawę

Jesień już przyszła; zapraszam na niedzielną kawę

O niedzielnej kawie z Panem Bogiem w Jego domu
Lato w słoiku zamknięte

Lato w słoiku zamknięte

Nowa- stara ewangelizacja
Kościół stróżem przeszłości

Kościół stróżem przeszłości

„Księże, jaka wiara ludzi, taka i ofiara…”
ks. mgr Jarosław Maciej Jastrzębski

Proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, Strzygi w diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę