Formularz konkursowy

Pieczątka

z adresem szkoły

 

 

FORMULARZ PROTOKOŁU KONKURSOWEGO

 

Komisja szkolna Konkursu ……………………………………………………………………………………. powołana

                                               (tytuł konkursu)

 

przez Dyrektora ……………………………….……………………………………………………………………………………

                                        (Imię i Nazwisko Dyrektora)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                (pełna nazwa i adres szkoły)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

w składzie:     

                                                                                 

  1.  …………………………………………………… (Przewodniczący)  ………………………………………………
  2.  ……………………………………………………                              …………………………………………………
  3. …………………………………………………….                              …………………………………………………

                                                                                                           (podpisy)

na posiedzeniu w dniu …………………… w …………………… dokonała wyboru i klasyfikacji następujących prac spośród ………… biorących udział w Konkursie:

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko autora pracy, klasa, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety)

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko autora pracy, klasa, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety).

 

Cytat dnia

Chwile takie jak obecna uświadamiają nam kruchość naszej egzystencji, wartość wzajemnego wsparcia i duchowej bliskości oraz – jak śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – potrzebę klęknięcia „przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”.

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x