Fundusz Stypendialny Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku i Nagroda "Świadek wiary"

 

IV edycja Nagrody „Świadek wiary”


Okres zmagania się ludzi z pandemią koronawirusa, jak każdy inny czas, stanowi dla chrześcijan doskonałą okazję do realizowania czynów miłości bliźniego. Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, która od kilku lat honoruje Nagrodą „Świadek wiary” młodych przyjaciół Jezusa Chrystusa, którzy nie ograniczają swej aktywności do zaspokajania własnych potrzeb, ale usiłują zaradzać różnorakim formom biedy materialnej i duchowej, ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie laureata wspomnianej nagrody w roku 2020.
Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” jest przyznawana za wybitne i nowatorskie działania katolików, zwłaszcza młodych, na rzecz szerzenia Królestwa Bożego w świecie. Wyróżnienie może dotyczyć całokształtu działalności lub określonych osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięć kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół, w szczególności Kościół Płocki. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w Regulaminie Nagrody „Świadek wiary”, który jest dostępny na stronie www.diecezjaplocka.pl.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę. W zgłoszeniu należy określić tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu i parafię kandydata do Nagrody oraz przedstawić uzasadnienie merytoryczne wniosku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zwartych we wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem. Wnioski o uhonorowanie Nagrodą należy składać do 12 września 2020 r. na adres: Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, Sekretariat Kapituły Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-400 Płock.
Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” przyznawana jest corocznie przy okazji obchodu święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W tym roku wspomniana uroczystość będzie miała miejsce w kościele farnym w Płocku w niedzielę 27 września o godz. 18.00.

 

Ks. Jan Krajczyński
Przewodniczący Kapituły Nagrody

 Regulamin Nagrody „Świadek wiary”

 

Fundusz Stypendialny

Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku pragnie poinformować, że po raz kolejny ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego, poprzez który pragnie wspierać zdolną młodzież z Diecezji Płockiej, która pochodzi z rodzin przeżywających trudności materialne. Oferowana pomoc stypendialna może wynosić do 2 000 zł rocznie. Wnioski należy składać od 16 sierpnia do 15 września br. Dokładne informacje o zasadach przyznawania stypendiów oraz wzór instrukcji można znaleźć w dołączonych linkach.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Kapituły św. Michała

Formularz Rady Funduszu Stypendialnego Kapituły św. Michała

Opinia proboszcza

Opinia wychowawcy

Wnioski należy przesłać na adres:

ks. Marek Jarosz
ul. Abpa AJ Nowowiejskiego 2
09-400 PŁOCK

Prezes Zarządu Funduszu
Ks. Marek Jarosz

Cytat dnia

„W Kafarnaum Jezus dokonuje najpierw tego, co jest istotą Jego kerygmatu: daruje człowiekowi pojednanie z Bogiem, a następnie daruje mu zdrowie. Najpierw zdrowie duszy, potem zdrowie ciała. On jest tym, który jednym słowem może sprawić, żeby paralityk zaczął chodzić. I z taką samą mocą może dokonać odpuszczenia grzechów, jednać, wylewać Ducha”

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x