Parafia pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza
Szydłowo

Znajdź inną parafię
obrazek parafii

Parafia pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza w Szydłowie
ul. Mazowiecka 33A
06-516 Szydłowo

tel. 23 655 40 87

oznaczenie oznaczenie
Zobacz jak dojechać
Księża pracujący w parafii
Księża mieszkający w parafii
Msze Święte arrow up
Niedziele i święta: 8:30 ; 10:00 Msza św. z udziałem dzieci; 11:30

Dni powszednie: 17:00
Nabożeństwa arrow up

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu: 17.00, potem Msza św.

We wszystkie piątki roku po Mszy św.: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Nabożeństwo majowe i październikowe: 17.00, potem Msza św.

W czerwcu: litania do Serca Pana Jezusa po wieczornej Mszy św.

Procesje: w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po sumie (od Wielkanocy do listopada).

Spowiedź arrow up

Codziennie przed Mszą św.

W pierwsze piątki miesiąca: 16.00-17.00.

Kancelaria parafialna arrow up

Czynna w dni powszednie:

poniedziałek, środa, piątek, sobota: 8.00-10.00

wtorek, czwartek: po wieczornej Mszy św., a więc od 17.30.

Ogłoszenia parafialne arrow up

WIELKI TYDZIEŃ I WIELKANOC 2016

w parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza w Szydłowie

 

20 marca – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8.30    Msza św. z błogosławieństwem palm

10.00 Msza św. z błogosławieństwem palm

11.30 Suma z błogosławieństwem palm, uroczysta procesja, Gorzkie żale

21 marca – Wielki Poniedziałek

16.30  Spotkanie z kandydatami na ministrantów

17.00  Msza św.

22 marca – Wielki Wtorek

17.00  Msza św.                                                                

23 marca – Wielka Środa

16.30  Spotkanie liturgiczne z ministrantami i kandydatami

17.00  Msza św.

24 marca – Wielki Czwartek

16.45  Gorzkie żale, część I

17.00 Msza św. Wieczerzy PańskiejMożliwość adoracji Najśw. Sakramentu.

25 marca – Wielki Piątek Męki Pańskiej

Obowiązuje post (trzy posiłki, w tym jeden do syta) oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Kościół zachęca, by ten post przedłużyć aż do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.

16.45  Gorzkie żale, część II

17.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej. W czasie Adoracji Krzyża zbierane są ofiary na chrześcijan i świątynie w Ziemi Świętej. Możliwość adoracji Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 20.00.

20.00  Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Zakończenie adoracji.

26 marca – Wielka Sobota

8.00    Wznowienie adoracji Grobu Pańskiego

9.00    Błogosławieństwo pokarmów i adoracja Grobu Pańskiego dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej wraz z ich rodzicami

10.00  Błogosławieństwo pokarmów i adoracja Grobu Pańskiego dzieci ze szkół podstawowych z klas I-II, IV-VI

11.00  Błogosławieństwo pokarmów i adoracja Grobu Pańskiego, klasy I-II gimnazjum

12.00  Adoracja Grobu Pańskiego młodzieży z klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

16.00-22.00 Strażacy sprawują wartę przy Grobie Pańskim.

16.45  Gorzkie żale, część III.

17.00 Liturgia Wigilii PaschalnejProsimy o zabranie świec. Po liturgii Błogosławieństwo pokarmów.

18.45  Konferencja przed chrztami

21.30  Nabożeństwo adoracyjne przy Grobie Pańskim, II dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego.

22.00  Zakończenie adoracji

27 marca – Niedziela Wielkanocna

5.30    Wznowienie adoracji

6.00    Procesja rezurekcyjna, Msza św. Zapraszamy asystę procesyjną, ministrantów i lektorów, strażaków, dziewczynki od Pierwszej Komunii Św. Prosimy przygotować feretrony i chorągwie.

           Nie ma Mszy św. o godz. 8.30.

10.00  Msza św. III dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego.

11.30  Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św.

28 marca – Poniedziałek Wielkanocny

8.30    Msza św.

10.00  Msza św.

11.30  Suma. Po Mszy św. IV dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego

29 marca – 3 kwietnia od Wtorku do Soboty w Oktawie Wielkanocy

17.00  Msza św. Codziennie po Mszy św. Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

             W piątek, 10 kwietnia, nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

3 kwietnia, II Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego

8.30    Msza św.

10.00 Msza św.

11.30 Suma, Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

 KRÓTKA HISTORIA PARAFII I KOŚCIOŁA

Z kart historii miejscowości

Pierwsza wzmianka o Szydłowie pochodzi z Metryki Koronnej dopiero z 1438 r., z okazji jej sprzedaży przez dotychczasowego właściciela Andrzeja, kanonika płockiego, „lecz nie będzie chyba błędem przesunięcie metryki Szydłowa choćby na koniec XIV w. Świadczą o tym następujące fakty: w 1440 r. wieś jest nazwana Szydlowo antiqua, chociaż nazwa ta nie utrzymywała się potem; w XV w. znajduje się tu kościół parafialny”. Wieś wzmiankowana od schyłku XIV w., gniazdo rodowe Szydłowskich herbu Lubicz. W pierwszej połowie XVI w. właścicielem był Paweł Szydłowski, podsądek, następnie sędzia zawkrzeński. Nowe informacje faktograficzne, potwierdzające XIV-wieczne początki wsi, przynosi szeroka edycja źródłowa „Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemquae Cruciferorum” z lat 1412-1423, gdzie nazwa Szydłowo pojawia się już około 1422 r. Z treści artykułu LXXXIII tego dzieła w procesie przed legatem papieskim Antonim Zenonem wynika, że wieś Szydłowo została napadnięta przez Krzyżaków we wrześniu 1413 r.

W dokumencie erekcyjnym nowej parafii określa się zwykle jej granice, miejscowości tworzące nową wspólnotę parafialną. Dla parafii Szydłowo nie zachował się jednak taki dokument, trudno więc dzisiaj ustalić z całą pewnością pierwotny teren powstałej parafii, a także wchodzące w jej skład wsie. Na mapie Mazowsza z XVI wieku zaznaczone jest Szydłowo z kościołem, pod wezwaniem św. Małgorzaty, a nie św. Marii Magdaleny, co może wynikało z jakiegoś błędu czy przeoczenia.

Najstarsze wzmiankowane w dokumentach miejscowości parafialne to Dębsk i Nieradowo (1298 r.). Z XV w. pochodzą pierwsze informacje o wioskach: Sławogórze Starej (1403 r.), Giedni (1414 r.), Szydłówku (1452 – Szidlovo Nova) i Krzywonosi (1486 r.). 

Po II wojnie światowej, do 1981 r. w skład parafii Szydłowo wchodziły następujące miejscowości: Dębsk, Giednia, Krzywonoś, Marianowo, Michałowo, Nieradowo, Niemyje Stare, Nosarzewo Borowe, Nosarzewo Nowe, Nosarzewo Polne, Pawłowo, Sławogóra Nowa, Sławogóra Stara, Szydłowo, Szydłówek, Wola Dębska.

Dzisiaj, po rozgraniczeniu dekretem biskupa Bogdana Sikorskiego z 6 czerwca 1981 r. i wydzieleniu z niej parafii pw. św. Stanisława Kostki w Dębsku, w skład parafii Szydłowo wchodzą następujące miejscowości: Giednia, Krzywonoś, Marianowo, Michałowo, Nosarzewo Borowe, Nosarzewo Nowe, Nosarzewo Polne, Pawłowo, Szydłowo, Szydłówek.

Kościół parafialny

W roku 1872 trwały prace przy budowie nowego kościoła parafialnego w Szydłowie, czynione staraniem ks. Bonifacego Kulasińskiego, o czym świadczy tablica wmurowana w ścianę prezbiterium przez „wdzięcznych parafian”, znajdującą się tam do dzisiaj.

Kościół został konsekrowany przez zasłużonego biskupa administratora diecezji płockiej Henryka Kossowskiego dn. 23  kwietnia 1885 r.

W czasie działań wojennych Kościół w Szydłowie uległ częściowemu zniszczeniu; szyby powybijane, dach podziurawiony. Zakrystia została obrabowana, wiele aparatów zniszczono, również zrabowano część bielizny kościelnej i ołtarzowej. Naczynia liturgiczne, które były zakopane ocalały, również pozostał jeden dzwon, który był ukryty. 

Na chórze muzycznym znajdują się dziewięciogłosowe organy. Instrument wybudowany został przez zakład organmistrzowski Dominika Biernackiego z Dobrzynia nad Wisłą w 1905 roku. Organy były sprawne do 1981 roku. W 2004 roku staraniem ks. kanonika Andrzeja Jana Skorłutowskiego i przy wydatnej pomocy sponsorów i parafian, przeprowadzono generalny remont instrumentu, przywracając go do pierwotnego stanu. Organy charakteryzują się delikatnym, barokowym brzmieniem.

Wszystkie okna zdobione są witrażami figuralnymi, zamontowanymi w latach 1989-1990.

W latach 2013-2014 został przeprowadzony gruntowny remont elewacji kościoła oraz został pomalowany dach świątyni, w 2015 r. pomalowano zaś jej wnętrze.

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Wspólnoty
wspolnota
Lektorzy ministranci
arrow down

Ministranci:

 1. Jakub Antoniak
 2. Mateusz Antoniak
 3. Paweł Bartkowski
 4. Filip Bugaj
 5. Kacper Bugaj
 6. Kacper Celmer
 7. Mateusz Dzieżyk
 8. Szymon Głowacki
 9. Rafał Gontarek
 10. Igor Gwiaździński
 11. Filip Jankowski
 12. Kamil Karolak
 13. Łukasz Kosiorek
 14. Maciej Kosiorek
 15. Marcin Kućko
 16. Wojciech Mazurkiewicz
 17. Oskar Mączewski
 18. Łukasz Nawrocki
 19. Mateusz Piskorz
 20. Bartłomiej Pstrągowski
 21. Grzegorz Pstrągowski
 22. Szymon Pszczółkowski
 23. Łukasz Rachuba
 24. Jarosław Sawicki
 25. Kacper Szewczak
 26. Szymon Splewiński
 27. Sebastian Szczepański
 28. Krzysztof Szerszeń
 29. Bartosz Sztraube
 30. Hubert Szydłowski

Lektorzy:

 1. Damian Bernasiewicz
 2. Bartosz Celmer
 3. Radosław Jaworski
 4. Cezary Karolak (prezes)
 5. Tomasz Pastuszka
 6. Paweł Szerszeń
wspolnota
Parafialna Rada Duszpasterska
arrow down

Lista Członków:

 1. Jaworski Radosław
 2. Kołecka Marzena
 3. Kowalski Jan
 4. Kruszyński Włodzimierz
 5. Kuciejczyk Henryk
 6. Pietrzak Włodzimierz
 7. Potaszyńska Genowefa
 8. Sobczak Stefan
 9. Stachelska Marta
 10. Ubych Maria
wspolnota
Parafialna Rada Gospodarcza
arrow down

Parafialna Rada Gospodarcza stara się wspierać Księdza Proboszcza w sprawach gospodarczych wspólnoty parafialnej. Spotykania odbywają się kilka razy w roku, aby omówić bieżące potrzeby. Planowane są wspólnie wydatki na miarę możliwości materialnych – a więc większe zakupy, bieżące remonty, budowy i inne prace.

Członkowie Rady:

 1. Bastkowski Benedykt
 2. Kućko Mirosław
 3. Mital Jerzy
 4. Ubych Antoni
wspolnota
Parafialny Zespół Synodalny
arrow down

Dnia 28 grudnia 2012 r., o godz. 17.30, odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego, poświęcone istocie i zadaniom synodu diecezjalnego. Na tym posiedzeniu został również wybrany sekretarz Zespołu Synodalnego.

Lista członków Zespołu:

 1. Celmer Bartosz
 2. Gontarek Anna
 3. Góraj Justyna
 4. Kłobucka Monika
 5. Kowalski Jan
 6. Krawczak Klaudia
 7. Kuciejczyk Henryk
 8. Obidzińska Aneta
 9. Ostrowska Monika – sekretarz
 10. Pawłowska Katarzyna
 11. Stachelska Marta
 12. Szerszeń Krzysztof
 13. Tańska Barbara
 14. Witkowska Dorota
 15. Zalewska Anna
wspolnota
Asysta procesyjna
arrow down

ASYSTA PROCESYJNA

– lista członków –

 1. Banaś Jacek
 2. Chrzanowski Zdzisław
 3. Karolak Ilona
 4. Kućko Anna
 5. Kosiorek Krystyna
 6. Lenkiewicz Henryk
 7. Lenkiewicz Elżbieta
 8. Majewska Kinga
 9. Olszewska Teresa
 10. Pastuszka Danuta
 11. Piłkowska Danuta
 12. Stanowska Maria
 13. Stanowski Mirosław
 14. Wiśniewska Iza
 15. Wiśniewska Maria
 16. Zaborski Roman
 17. Zembrzuska Irena
 18. Żabińska Ewa
wspolnota
Schola
arrow down

Schola Parafialna „HARFA”

Utworzona z inicjatywy ks. kan. Andrzeja Skorłutowskiego i Państwa Kowalskich w 1991 r. W ciągu 24 lat istnienia przewinęło się przez nią około 100 osób. W 2011 r. Harfa obchodziła 20-lecie istnienia. 20–letnia praca została uwieńczona wielkim sukcesem - nagraniem płyty „Chwalmy Pana”.

Opiekunowie: Kowalska Bożenna, Kowalski Jan

Akompaniament: Kowalski Dawid

Osoby śpiewające:

 • Schola starsza: Anita Kuligowska, Anita Mazurkiewicz, Andżelika Mazurkiewicz, Dominika Mazurkiewicz, Monika Ostrowska, Oliwia Ostrowska.
 • Schola młodsza: Małgorzata Banaś, Dominika Góraj, Julia Góraj, Gabriela Jankowska, Nikola Maćkowska, Samanta Maćkowska, Julia Miecznikowska, Klaudia Obiedzińska, Martyna Obiedzińska, Maria Pawłowska, Zofia Pawłowska, Oliwia Wronka, Dominika Zaręba.
wspolnota
Kółko różańcowe
arrow down

W parafii Szydłowo istnieje pięć Kółek Różańcowych w poszczególnych wioskach. Spośród wszystkich członków Kółek, osiemdziesiąt dziewięć osób należy do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. 

Krzywonoś (10 osób): Helena Grędzińska, Wiesława Grędzińska, Elżbieta Lenkiewicz, Henryk Lenkiewicz, Krystyna Olszewska, Danuta Pastuszkas, Danuta Piłkowska, Krystyna Szczepankowska, Feliksa Wiśniewska, Wanda Zembrzuska,

Marianowo (11 pań): Maria Brodowska, Stefania Fabisiak, Teresa Głowacka, Krystyna Gniada, Władysława Kulasińska, Julia Łysakowska, Janina Magdalińska, Teresa Olszewska, Regina Pecyna, Regina Rząp, Wanda Zaborska,

Nosarzewo Polne (15 pań): Elżbieta Bernasiewicz, Irena Boczkowska, Jadwiga Dębowska, Czesława Karwińska, Jadwiga Kołakowska, Irena Lipska, Lucyna Łukasiak, Czesława Machalewska, Janina Maciąg, Halina Rydzewska, Janina Smolińska, Alicja Wiśniewska, Janina Wronka, Aniela Zbyrowska.

Szydłowo (20 pań): Barbara Bastkowska, Teresa Celmer, Teresa Chorążewicz, Liza Ciecierska, Irena Drzewiecka, Irena Gumienna, Janina Gumienna, Barbara Jatczak, Barbara Kruszyńska, Danuta Krzykowska, Zofia Lipińska, Marianna Łukaszewska, Czesława Maciak, Genowefa Potaszyńska, Irena Stanowska, Zofia Twardowska, Maria Ubych, Zofia Wieczorek, Jadwiga Wróblewska, Krystyna Żmijewska.

Szydłówek (20 pań): Małgorzata Bełkowska, Jadwiga Błaszkiewicz, Elżbieta Burczyk, Maria Burczyk, Alina Czubak, Anna Drupiewska, Krystyna Drupiewska, Wiesława Gradowska, Krystyna Kosiorek, Lidia Kućko, Zofia Nowacka, Irena Różycka, Jadwiga Rutkowska, Janina Smolińska, Stanisława Smolińska, Anna Szczepańska, Anna Szerszeń, Beata Sztraube, Agnieszka Walasińska, Zofia Zakrzewska.

wspolnota
Parafialne Koło Akcji Katolickiej
arrow down

Zainicjowana przez bpa Zygmunta Kamińskiego 7 maja 1995 r., w czasie uroczystości ku czci św. Zygmunta, patrona miasta Płocka, w bazylice katedralnej w Płocku.

Parafialne Koło Akcji Katolickiej w Szydłowie zostało powołane do życia 18 kwietnia 1996 r., w związku z przeżytymi misjami i peregrynacją obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Zarząd tego koła tworzyli następujący członkowie: Włodzimierz Kruszyński – prezes, Ewa Pietrzak – sekretarz oraz Bożena Zaborowska – skarbnik.

Prezydium: 

 1. Kruszyński Włodzimierz – prezes
 2. Pietrzak Ewa – sekretarz
 3. Zaborowska Bożena – skarbnik

 

członkowie: 

 1. Boczkowska Janina
 2. Gołębiewska Grażyna
 3. Gumienna Danuta
 4. Kuciejczyk Henryk
 5. Mitowska Magdalena
 6. Stachelska Marta
 7. Zalewska Anna
wspolnota
Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie
arrow down

Utworzona w 1924 r. w Szydłowie.

Szydłowska Komenda Ochotniczej Straży Pożarnej od wielu już lat prowadzi współpracę z parafią i Księdzem Proboszczem. Co roku, w uroczystość świętego Floriana, patrona strażaków i ludzi mających styczność z ogniem, modli się wspólnie w kościele parafialnym w czasie Mszy świętej, aby Bóg ustrzegł mieszkańców parafii od pożarów.

Swoją obecnością starają się uświetniać święta kościelne. Najważniejszym zadaniem jest pełnienie warty przy Bożym Grobie w Wielką Sobotęoraz procesja w Boże Ciało. Ponadto podczas różnych procesji noszą baldachim i wspierają księdza, który niesie Najświętszy Sakrament. 

Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x