150 lat Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” Płock, 2 maja 2020 r., katedra, uroczystość MBKP

150 lat istnienia… Półtora wieku nieprzerwanej działalności przez tyle lat, to nie lada wyczyn! Gdy w 1870 roku „Zgoda” powstawała, Płock był pod zaborem rosyjskim. W tamtych czasach spółdzielczość odgrywała niespotykaną w żadnym innym kraju Europy rolę obrońcy narodowej tożsamości. Jej propagatorzy upatrywali w spółdzielczości najlepszy środek do dźwigania narodu z materialnego i duchowego upadku. Spółdzielczość kształtowała wtedy poczucie odpowiedzialności obywatelskiej. Spółki były elementarną szkołą samorządności. Idea spółdzielczości była i jest bliska Kościołowi, w myśl słów św. Pawła Apostoła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2).

1. Z radością przyjąłem zaproszenie do płockiej katedry na Eucharystię z okazji doniosłego jubileuszu 150-lecia działalności „Społem” – Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda”. Kilka miesięcy temu odwiedził mnie pan prezes wraz z członkami Zarządu i wtedy zostałem poproszony o sprawowanie Mszy w katedrze. Cieszę się, że dziś, mimo trudnych zewnętrznych okoliczności, jakim jest stan epidemii, spotykamy na modlitwie, by podziękować Bogu za to szlachetne przedsięwzięcie, jakim jest PSS „Zgoda”. Wiem, że plany na świętowanie były bardziej rozbudowane, tym bardziej dziękuję Państwu, że nie zrezygnowaliście z pierwszego punktu, z Mszy dziękczynnej. Co więcej, ponieważ z powodu obecnych ograniczeń nie wszyscy mogli przyjść dziś do katedry, zaprosiliście wszystkich związanych ze „Zgodą”, do uczestnictwa w modlitwie online, za pośrednictwem kanału internetowego Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. 

Nasze dziękczynienie zanosimy przed tron Boży na początku maja, miesiąca maryjnego, za przyczyną Matki Bożej Królowej Polski, w dniu Jej liturgicznego święta. Dziękujemy za półtora wieku działalności „Zgody”, za tak wiele lat owocnej i gorliwej pracy płockiej Spółdzielni na rzecz dobra wspólnego. Otaczamy modlitwą zarząd, wszystkich pracowników i współpracowników. Pamiętamy też o tych którzy w minionych dziesięcioleciach z oddaniem pracowali na waszą teraźniejszość, a którzy odeszli już do wieczności.

2. 150 lat istnienia… Półtora wieku nieprzerwanej działalności przez tyle lat, to nie lada wyczyn! Gdy w 1870 roku „Zgoda” powstawała, Płock był pod zaborem rosyjskim. W tamtych czasach spółdzielczość odgrywała niespotykaną w żadnym innym kraju Europy rolę obrońcy narodowej tożsamości. Jej propagatorzy upatrywali w spółdzielczości najlepszy środek do dźwigania narodu z materialnego i duchowego upadku. Spółdzielczość kształtowała wtedy poczucie odpowiedzialności obywatelskiej. Spółki były elementarną szkołą samorządności. Idea spółdzielczości była i jest bliska Kościołowi, w myśl słów św. Pawła Apostoła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2).

Potem, wciąż pod zaborem, działaliście w czasie rewolucji 1905 roku, a wreszcie w czasie trzech wojen: pierwszej światowej, drugiej bolszewickiej i tej ostatniej, najstraszliwszej, drugiej wojny światowej. Co niezwykle ważne, zachowały się historyczne dowody, że w tamtych czasach zła i ciemności, wasi szlachetni poprzednicy działali w konspiracji, aby nigdy nie przestawać pomagać innym. Później, już po wojnie, musieliście jako spółka przetrwać przymusowe „upaństwowienie”. 30 lat temu, w wolnej Polsce, mogliście wrócić do zdrowych korzeni spółdzielczości.

Przetrwaliście dziejowe burze i udało wam się zbudować solidną firmę. Dlatego dziś możecie szczycić się tym, że jesteście jedną z trzech najstarszych Spółdzielni Spożywców w Polsce. Tym, że w 1928 roku zbudowaliście pierwszą w mieście nowoczesną piekarnię mechaniczną. Tym, że nigdy nie brakuje Wam klientów i że Wasz chleb może pochwalić się certyfikatem jakości produktu „Doceń polskie”. Także tym, że w Waszych sklepach nie brakuje tego, co ludziom najbardziej do życia potrzebne i że są to najczęściej polskie produkty.

Nikt nie musi Was przedstawiać w Płocku. Wasze sklepy trwale wpisały się w tkankę naszego miasta. Stanowicie markę samą w sobie. Nikt nie wyobraża sobie, żeby sklepów „Zgody” miało w mieście nie być. W ciągu minionych lat wypracowaliście sobie silną pozycję na lokalnym rynku. Chciałbym niejako na marginesie powiedzieć, że również ja jestem waszym regularnym klientem. Chętnie robię zakupy w sklepie na Tumskiej.

Jak ważna jest to działalność, przekonujemy się w ostatnich tygodniach, gdy polskie społeczeństwo egzystuje w czasie stanie epidemii. Każdego dnia udowadniacie nam, że w stu procentach realizujecie swoją misję, którą jest „zaopatrywanie mieszkańców Płocka i okolic w wysokiej jakości artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby”.

Przy okazji Państwa rocznicy, „Zgodzie” należą się też szczere podziękowania za aktywną działalność społeczną i wspieranie potrzebujących w różnych okresach dziejowych, także i dzisiaj. Wiem, że nie odmawiacie pomocy różnym instytucjom, które działają na rzecz dzieci czy osób najsłabszych w społeczeństwie. Chętnie wpieracie różne akcje charytatywne, zarówno w ciągu roku jak i przy okazji świat kościelnych. Jesteście spółką, na którą w potrzebie zawsze można liczyć.

„Zgoda” jest firmą świecką! Wydaje się jednak, że śmiało można odnieść do niej słowa Jezusa o tym, że jeśli się zbuduje dom na skale, to będzie on trwały. Jeśli zbuduje się go na wartościach, na wierze, na przykazaniach, wtedy nie runie, choćby wydawało się po ludzku, że pewnych sytuacji przetrwać nie można. Wy przetrwaliście, i to z sukcesem, bo macie mocne fundamenty.

3. Drodzy uczestnicy tej jubileuszowej Eucharystii! Świat, w którym przyszło nam żyć, zmienia się na naszych oczach. Powstaje jakby nowa rzeczywistość. Życzę Państwu tworzącym płockie „Społem” – Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Zgoda”, by myślenie spółdzielcze, myślenie solidarnościowe, było ważnym spoiwem tej budowli. W działalności kierujcie się dekalogiem. Przemieniajcie świat w duchu wartości chrześcijańskich. Bądźcie najpierw zorientowani na człowieka a dopiero później na zysk. Ponadto życzę, byście „suchą stopą” przetrwali skutki pandemii i nadciagający kryzys gospodarczy. Wielu łask Bożych i sił fizycznych na dalsze lata działalności. I niech nigdy nie zabraknie Wam opieki Matki Bożej Królowej Polski. Amen.