Wigilia Paschalna 2019

Mógł pokazać się wszystkim. Zmartwychwstać z takim hukiem, że usłyszałoby nie tylko w Jerozolimie. Ani arcykapłani, ani Piłat, ani nikt z przebywających w Jerozolimie nie miałby wątpliwości, że to Bóg, że znów żyje, że w niczym nie kłamał. A Jezus wybrał ciszę. Powstał z martwych w ciemności, bez świadków. Nie było trąb anielskich, orszaku serafinów… Bo zmartwychwstał ktoś więcej niż władca tego świata, niż zwykły król, namiestnik. Zmartwychwstał Pan całego wszechświata, odwrócił porządek. Noc złowroga i ciemna została wypełniona jasnością. Śmierć wciąż obecna na świecie – przełamana życiem. Grzech, którego zmyć z siebie niepodobna – pokonany. Doczesność – obleczona wiecznością. Kres ludzkiego istnienia – otwarty bezkresem. 

1. Mógł pokazać się wszystkim. Zmartwychwstać z takim hukiem, że usłyszałoby nie tylko w Jerozolimie. Ani arcykapłani, ani Piłat, ani nikt z przebywających w Jerozolimie nie miałby wątpliwości, że to Bóg, że znów żyje, że w niczym nie kłamał. A Jezus wybrał ciszę. Powstał z martwych w ciemności, bez świadków. Nie było trąb anielskich, orszaku serafinów… Bo zmartwychwstał ktoś więcej niż władca tego świata, niż zwykły król, namiestnik. Zmartwychwstał Pan całego wszechświata, odwrócił porządek. Noc złowroga i ciemna została wypełniona jasnością. Śmierć wciąż obecna na świecie – przełamana życiem. Grzech, którego zmyć z siebie niepodobna – pokonany. Doczesność – obleczona wiecznością. Kres ludzkiego istnienia – otwarty bezkresem.

2. Na co dzień tyle sporów, tyle zdań, punktów widzenia, hejtu, podziałów, tyle różnych wizji i perspektyw. Wszystko wydaje się ważne, priorytetowe, istotne. Ale w obliczu wieczności to wszystko staje się niczym: sporem ważnym na chwilę, zdaniem prawdziwym dzisiaj i… nieaktualnym już jutro, wizją małą, ciasną, ulotną perspektywą.
Łatwo uwierzyć, że znaczymy tak wiele, że kształt przyszłych wieków zależy od nas. A przecież „miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt gdy jesteśmy mocni. A większość z nich to trud i marność, szybko mijają” (Ps 90,10). Nie jesteśmy tutaj na zawsze, jesteśmy na chwilę. Gdy to sobie uświadamiamy wszystkie sprawy nabierają innego znaczenia. To, co było problemem – wydaje się błahostką, walka – stratą czasu, nasze bunty i podziały – bezsensem, ambicje – próżnością... Liczy się tylko życie.

3. Kochani! Taka jest wieść, jaką obdarowuje nas z pokolenia na pokolenie ta Święta Noc; najważniejsza wiadomość dla świata, dla ciebie i mnie, najważniejszy news wszystkich czasów: tej nocy ponownie zabiło serce Zmartwychwstałego. Puls serca Zmartwychwstałego Pana daje nam siebie jako dar, jako prezent, jako perspektywę. (…) Ta Wielka Noc wzywa nas do głoszenia wieści: uderzenia serca Zmartwychwstałego. Tej nocy nasze serca zaczynają wybijać puls Jego serca, puls wieczności.
Najważniejszy news wszystkich czasów: On Zmartwychwstał jak powiedział! „Chrystus żyje. On żyje i chce, abyś żył! (…) On jest naszą nadzieją” (Christus vivit, 1).