Słowo Biskupa Płockiego do kapłanów na Wielki Post 2018 roku – Roku św. Stanisława Kostki

Rozpoczął się Wielki Post, który w naszych wspólnotach parafialnych jest także szczególnym czasem rekolekcyjnym. Zachowanie tej tradycji – tradycji rekolekcji parafialnych jest wspaniałym dziełem polskiego Kościoła i wielką Waszą zasługą. Wiem, jak bardzo troszczycie się o dobór właściwych rekolekcjonistów, o modlitwę o godne przeżycie przez wszystkich parafian tego świętego czasu, o zaproszenie i ugoszczenie odpowiedniej liczby spowiedników.

Czcigodni Bracia,

Rozpoczął się Wielki Post, który w naszych wspólnotach parafialnych jest także szczególnym czasem rekolekcyjnym. Zachowanie tej tradycji – tradycji rekolekcji parafialnych jest wspaniałym dziełem polskiego Kościoła i wielką Waszą zasługą. Wiem, jak bardzo troszczycie się o dobór właściwych rekolekcjonistów, o modlitwę o godne przeżycie przez wszystkich parafian tego świętego czasu, o zaproszenie i ugoszczenie odpowiedniej liczby spowiedników.
Dbajcie, proszę, o atmosferę skupienia podczas świętych rekolekcji, o pomoc wiernym w odbyciu rachunku sumienia przez przygotowanie odpowiednich tekstów, o zapewnienie dyskrecji i ciszy podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, co może zapewnić odbywanie spowiedzi na przykład godzinę przed Mszą świętą i nauką rekolekcyjną.
W tym roku zwracam się do Was z jeszcze jedną serdeczną prośbą - abyście tematem rekolekcji, a przynajmniej ich części czynili osobę, wzór życia i aktualność świadectwa św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona naszej Diecezji i patrona młodzieży. Jeśli - jak się z radością i satysfakcją dowiedziałem - w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej, w dniach 14-16 lutego br. odbyły się rekolekcje o św. Stanisławie Kostce, to tym bardziej nie może być inaczej w naszej Diecezji. To nasz obowiązek, skoro w Roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzimy Rok naszego Świętego Diecezjanina! Odkrywajmy sami i pomóżmy odkrywać swoim parafianom wciąż aktualne cechy duchowości tego młodego Polaka i Mazowszanina czasów renesansu: dążenie do czystości motywów i szlachetności serca, odkrywanie głębi i piękna modlitwy i medytacji, wreszcie radykalizm ucieczki od grzechu, iluzji, struktur zła, od konformizmu i aspiracji, od czerpania korzyści z układów tego świata.
O co prosząc, z serca Wam na cały wielkopostny trud błogosławię –


Wasz Biskup Piotr


Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Maryi Matki Pokoju (gdzie w latach 1953/54 uwięziony był Prymas Tysiąclecia), 23 lutego 2018 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę