Biskup senior Piotr Libera

POBIERZ HERB BISKUPA PIOTRA LIBERY

Bp Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 w Szopienicach) – Biskup Płocki od 2007 roku, doktor literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, biskup pomocniczy katowicki w latach 1997–2007, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998–2007.

Młodość i wykształcenie

W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970–1972 odbył służbę wojskową w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Herberta Bednorza. Uroczystość odbyła się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, na którym studiował w latach 1980-1986. Zdobył tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

Biskup

23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

2 maja 2007 r. został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI na Biskupa Płockiego.

Pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2007. Wszedł w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczył w działaniach Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, a także sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury KKK. Należał do komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999, a także był zaangażowany w przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. W 2006 r. był głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.

W dniu 22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”.

4 czerwca 2022 Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego. 

Publikacje

Homilia na Poświętnem - jubileusz 90-lecia Ośrodka Doradztwa Rolniczego - 30.08.2013

Czcigodny Księże Dziekanie wraz z obecnymi przy ołtarzu kapłanami z Płońska i Dekanatu Płońskiego, Wielce Szanowna Pani Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem wraz ze wszystkimi Pani Współpracowniczkami i Współpracownikami, Szanowny Panie Senatorze i Pośle, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych, Miejskich i Oświatowych, Szanowni Goście, Siostry i Bracia, czytaj więcej

Homilia w Farze – Msza na rozpoczęcie 162. Pieszej Pielgrzymki z Płocka do Skępego – 6.09.2013

[czytania z piątku 22 tygodnia zwykłego, rok 1]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni bracia Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Kochani pielgrzymi, bracia i siostry!

1. Równo przed miesiącem, w święto Przemienienia Pańskiego, żegnałem w naszej katedrze pątników XXXII pieszej pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę.

czytaj więcej

Słowo Biskupa Płockiego z okazji Święta Płockiej Straży Miejskiej - 6.09.2013

Wielce Szanowny Panie Komendancie, Szanowne Panie, Szanowni Panowie Strażnicy, Czcigodny Ks. Proboszczu Grzegorzu, Drodzy Goście,

Cieszę się, że mogę jako Biskup Płocki brać udział w obchodach Waszego Święta – Święta Płockiej Straży Miejskiej. Pozwólcie, że rozpocznę swoje krótkie przemówienie od modlitwy - liczącego sobie 3000 lat Psalmu 130, słynnego De profundis.

czytaj więcej

Homilia na Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie - Płock-Fara - 7.09.2013

1. Z wielką radością staję pośród Was – Drodzy - w ten Wasz szczególny dzień - Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie i Kościoła Domowego, dzień swoistego „apostolskiego zrywania kłosów”, „oazowych dożynek” ludzi przebudzonych trzepotem skrzydeł Ducha Świętego, dotkniętych żywym słowem Boga, oczarowanych prostotą i pięknem katolickiej liturgii. czytaj więcej

Homilia na otwarcie II roku działalności,,Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa" - 20.09.2013

1. Dzisiejszą homilię mógłbym rozpocząć – Umiłowani - podobnym pytaniem jak katecheta, który - po przeczytaniu fragmentu Ewangelii - rozpoczyna lekcję religii w II klasie: „Kogo pokazuje nam dzisiejsza Ewangelia?” Las małych rąk i okrzyk wszystkich dzieciaków: „Pana Jezusa”. „Co robi Pan Jezus?” Znowu las małych rąk i odpowiedź: „Idzie i naucza”... czytaj więcej

Homilia w Strzegowie - Dożynki Diecezji Płockiej połączone z VIII Dożynkami Gminy Strzegowo - 15.09.2013

(czytania z XXIV Niedzieli Zw. rok C)

Czcigodni Bracia Kapłani z Księdzem Dziekanem Kanonikiem Stanisławem, Księdzem Kanonikiem Proboszczem Józefem i Księdzem Wicedziekanem Krzysztofem - Duszpasterzem Rolników Diecezji Płockiej, na czele,
Wielce Szanowny Panie Marszałku i Państwo Parlamentarzyści,

czytaj więcej

Wykład na temat Encykliki ,,Lumen fidei" - parafia św. M. Kolbe w Płońsku - 20.09.2013

Pozwólcie Państwo, ze rozpocznę swoją refleksję od modlitwy – biskup zawsze, nawet gdy prowadzi wykład, głosi referat czy prelekcję, wciąż pozostaje pasterzem. A „pierwszym słowem”, niejako pierwotnym, najbardziej właściwym pasterza, jest modlitwa. To w niej wierni najpewniej, najlepiej poznają Jego głos. Ta, od której chcę dzisiaj rozpocząć, to brewiarzowy hymn z jutrzni II soboty. Wydaje mi się, że właśnie on najlepiej tłumaczy tytuł Lumen fidei – „Światło wiary”. czytaj więcej

Homilia w Przasnyszu - 90-lecie przybycia pasjonistów do Polski i diakonat - 22.09.2013

[Czytania z 25 niedzieli zw. rok C]

Wielce Czcigodny Ojcze Prowincjale, Czcigodni Ojcowie Pasjoniści, w szczególności zaś Ojcowie z Przasnyskiego Domu Matki wszystkich polskich pasjonistów, Umiłowani Bracia Kapłani, Drodzy Kandydaci do święceń diakonatu, Siostry i Bracia,

1. „Zalecam, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi:

czytaj więcej

Słowo wygłoszone 3 października 2013 r. podczas inauguracji Roku Akademickiego Politechniki Płockiej

Magnificencjo, Wielce Szanowny Panie Rektorze, Wielce Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie, Docenci, Adiunkci i Asystenci, Szanowni Państwo – Pracownicy Administracyjni Uczelni, Zacni Goście, Drodzy Studenci,

1. Kolejny raz zabieram jako Biskup Płocki głos w tej podniosłej dla Waszej Uczelni chwili, żeby życzyć Państwu:

czytaj więcej

Homilia - konsekracja wdów – Płock Sanktuarium B.M 4.10.2013

Drodzy bracia i siostry!

Zgromadziliśmy się w ten październikowy wieczór w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby uczestniczyć w błogosławieństwie dwóch wdów. Panie: Teresa Łukasik i Teresa Tomaszewska pragną naśladować świątobliwe kobiety, które Pismo Święte ukazuje jako przykład życia poświęconego Bogu, rodzinie i innym ludziom.

czytaj więcej

Homilia wygłoszona z okazji 60-lecia kapłaństwa ks. rektora Tadeusza Rutkowskiego - 5.10.2013

Na początku Roku Akademickiego 2013/2014, jeszcze przed oficjalną inauguracją, we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, obchodzimy podniosłą uroczystość Diamentowego Jubileuszu Kapłaństwa wieloletniego Rektora, Wicerektora i  Profesora naszego Wyższego Seminarium Duchownego - ks. Tadeusza Rutowskiego. czytaj więcej

Homilia na Inaugurację Roku Akademickiego na Północnym Mazowszu - Płocka Katedra 6.10.2013 r.

Magnificencje,  Czcigodni Księża, Szanowne Panie i Panowie Profesorowie, Adiunkci i Asystenci, [Szanowni przedstawiciele Parlamentu, władz samorządowych i miejskich,], Drodzy Alumni, Studenci,  Kochani słuchacze Katolickiego Radia Płock,  Witam was wszystkich i serdecznie pozdrawiam! czytaj więcej

Homilia na WSD Płock - Inauguracja Roku Akdemickiego - 10.10.2013

1. Cieszę się niezmiernie z tego, że mogę uczestniczyć w Inauguracji Roku Akademickiego dwa tysiące trzynaście / dwa tysiące czternaście w naszym Wyższym Seminarium Duchownym.
Witam zatem i pozdrawiam na tej uroczystości Władze miejskie i samorządowe Płocka [na czele z Panem Prezydentem i Panem Przewodniczącym Rady Miasta]. czytaj więcej

Homilia - Kępa Polska - Odsłonięcie tablicy Anny Nakwaskiej, patronki gimnazjum w Małej Wsi - 11.10.2013

Czcigodni Księża Proboszczowie Krzysztofie i Edwardzie, Szanowny Panie Wójcie, [Szanowni przedstawiciele władz oświatowych], Szanowna Pani Dyrektor wraz z całym Ciałem Pedagogicznym Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi, Drodzy Rodzice, Szanowni Fundatorzy i Wykonawcy Pamiątkowej Tablicy, Kochani Uczniowie, czytaj więcej

Homilia Betlejem – 16.10.2013

Koronką do Miłosierdzia Bożego w bazylice katedralnej w Płocku rozpoczęto 14 października br. uroczystości związane z inauguracją Roku Wiary i 43. Synodu Diecezji Płockiej, któremu przyświeca hasło „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość” (Benedykt XVI). czytaj więcej