10-lecie Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej

- Szkoła nowej ewangelizacji, to szkoła Jonaszów, którzy po osobistym doświadczeniu i grzechu i ocalenia, są gotowi iść w Jego imię  do bram Niniwy – powiedział ks. biskup Piotr Libera do członków Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty w Płocku, która obchodziła swoje 10-lecie (5 października br.). Twórczynią szkoły i jej dyrektorem jest dr Iwona Zielonka. 

Szkoła Nowej Ewangelizacji

Rocznicowa uroczystość rozpoczęła się Eucharystią w bazylice katedralnej płockiej, przewodniczył jej biskup płocki Piotr Libera. W homilii powiedział, że Kościół od początku aż do dziś „jest wspólnotą ewangelizującą i potrzebującą zawsze nowej ewangelizacji”. Jest wspólnotą wiary zrodzonej z doświadczenia i spotkania, umocnioną „autentycznym szukaniem Bożych dróg”.

Zaznaczył, że na oczach współczesnych rosną „wielkie Niniwy serc uśpionej łaski”. Te serca nie są złe, zostały obmyte kiedyś wodą chrztu świętego, przynajmniej kilka razy w promieniach Bożego Miłosierdzia w sakramencie pojednania. Te serca kiedyś karmiły się w Eucharystii Bogiem.

- Dziś na murach tej nowej Niniwy coraz częściej i gęściej wywieszane są manifesty apostazji, i padają słowa, które świadczą o bólu i ciemnościach bardziej niż o realnym odrzuceniu Boga. Te serca, jak serca ludzi biblijnej Niniwy, czekają na współczesnych  Jonaszów. Czekają na ludzi, którzy pójdą z Bożym Słowem. Czekają na ludzi, którzy nie zniechęcą się porażką przy pierwszym spotkaniu. Czekają na odważnych proroków i prorokinie, którzy nie zlękną się agresji, hejtu, szyderstwa. Czekają na ludzi gotowych zadziwić się Bożym Miłosierdziem, które działa w najbardziej zaskakujący sposób w ludzkich sercach, i to bardziej w Niniwach niż w Jerozolimach i Rzymach – podkreślił bp Libera.

Pasterz Kościoła płockiego powiedział, że „Szkoła Nowej Ewangelizacji, to szkoła Jonaszów”. Jest to szkoła ludzi, którzy sami doświadczyli może nawet buntu wobec Boga, którzy może nawet przed Bogiem jakiś czas sami uciekali, a jednak, po osobistym doświadczeniu i grzechu i ocalenia, są gotowi iść w Jego imię  do bram Niniwy. W takiej szkole uczy i prowadzi Boże Słowo. Ono jest „płonącą lampą i przewodnią gwiazdą”.

Zdaniem bp Libery najpierw trzeba pozwolić, aby poprowadził Bóg: - Nie prowadź Go na siłę swoimi ścieżkami, nie ciągnij Go tam, gdzie tobie się wydaje, że powinien On być. Może się bowiem okazać, że chociaż „martwisz się i niepokoisz o wiele”, zapomniałeś o tym, czego tak naprawdę potrzeba, a co jest jedyne konieczne. Chcesz najlepszej cząstki? Usiądź u stóp Pana. Chcesz pociągnąć innych do Jezusa – zasłuchaj się najpierw w Niego. Chcesz prowadzić innych do Boga – najpierw poznaj i doświadcz Go sam – sugerował kaznodzieja.

Zaznaczył ponadto, że Bóg potrzebuje człowieka w jego prostej pracy, banalnej codzienności, w szarości i rutynie kolejnych mijających dni. Zaprasza go, aby zasłuchał się w słowa Boskiego Nauczyciela, usiadł u jego stóp, opanował demona pośpiechu, sercem poznał, a rozumem prowadzonym łaską „zakochał się w Jezusie”.

Dodał, że obecnie ludzi przyciągnie serce „które umie słuchać, bo samo jest zasłuchane w Boga”. Na ich wątpliwości odpowie w mocy Ducha Świętego ten, kto sam wie, w co wierzy, i jest gotowy do obrony nadziei, którą w sobie nosi: - Płytki świat nie potrzebuje kolejnej mielizny. Serca ludzi budzą się tam, gdzie krzyż jest nie malowany, ale żywy, prawdziwy, to znaczy poświadczony również cierpieniem tych, którzy go noszą – głosił hierarcha.

W jubileuszowym spotkaniu: Eucharystii i agapie, uczestniczyły wspólnoty ewangelizacyjne z Płocka, Ciechanowa i Raciąża. Byli też goście z  SNE w archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji toruńskiej.

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty od 10 lat formuje ewangelizatorów, aby podejmowali misję głoszenia kerygmatu i świadectwa. Powołał ją do istnienia biskup płocki Piotr Libera 18 października 2011 r. Jej członkowie formują się w trzech wspólnotach: w Płocku (wspólnota macierzysta), Ciechanowie (przy parafii św. Józefa) oraz w Raciążu. Istnieją także wspólnoty osób modlących się za dzieło nowej ewangelizacji w diecezji oraz grupy dla młodszych i starszych dzieci.

10 lat temu Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty założyła i jest jej dyrektorem dr Iwona Zielonka: - Szkoła Nowej Ewangelizacji jest katolicką szkołą kerygmatyczną. Jej członkowie głoszą Chrystusa Zmartwychwstałego, obejmując posługą i modlitwą zwłaszcza płocką diecezję. Szkoła ta jest praktyczną propozycją pastoralną oraz narzędziem ewangelizacji i formacji do ewangelizacji dla grup, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, parafii, osób zakonnych i świeckich. Stanowi ją grupa osób, które posługują w Kościele m.in. poprzez kursy ewangelizacyjne i rekolekcje. Program formacyjny jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Papież w wygłoszonym w 1983 r. na Haiti przemówieniu stwierdził, że nowa ewangelizacja powinna być „nowa w zapale, w metodach i w środkach wyrazu” – przypomniała dyrektor wydziału ds. Nowej Ewangelizacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę