2,5 tysiąca dzieci uczyło się historii w Muzeum Diecezjalnym

2,5 tysiąca dzieci wzięło udział w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Nasze muzeum jest żywe”, który przeprowadziło Stowarzyszenie Człowiek Kultura we współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Płocku: - Dzieci poznawały historię w formie przystępnej zabawy. Na terenie Muzeum Diecezjalnego mogliśmy ją przedstawiać z różnych perspektyw - mówią Łukasz i Przemysław Jarzyńscy ze Stowarzyszenia Człowiek Kultura. 

E8616B01 112C 4D1A A2B4 817D3ACE708A

Inicjatorem projektu „Nasze muzeum jest żywe” było płockie Stowarzyszenie Człowiek Kultura, prowadzone przez braci Łukasza i Przemysława Jarzyńskich. W jego dwóch edycjach wzięło udział około 2,5 tysiąca dzieci z Płocka i okolic: 120 grup przedszkolnych (5-6 lat) oraz szkolnych (klasy 1-3 szkoły podstawowej). Miejscem realizacji projektu było Muzeum Diecezjalne w Płocku. Spotkania z historią i sztuką trwały po około 1,5 godziny.

Na pierwszą edycję projektu edukacyjnego „Nasze muzeum jest żywe” przygotowano spektakl pt. „Arka wszystkich świętych”. Nawiązywał on do żywotów świętych i towarzyszących im zwierząt. Byli więc na przykład Noe, Jonasz, św. Franciszek, św. Roch czy św. Hieronim. Potem dzieci wraz z przewodnikiem muzeum poszukiwali świętych na muzealnych obrazach i ikonach. Mogli też „porozmawiać” ze świętymi, na przykład ze św. Zygmuntem czy św. Faustyną Kowalską. Wreszcie, wysłuchali opowieści o pasach kontuszowych, których cenny zbiór znajduje się w „starym” Muzeum Diecezjalnym. Poza tym w formie zabawy uczestniczyli w pojedynku rycerskim sprzed wieków.

W drugiej edycji projektu (wrzesień 2021 roku i marzec 2022 roku) dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „W cieniu Płocka - historia płockiego hejnału” (na podstawie książki „Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku”, wydanej przez Płocką Galerię Sztuki). Poza tym poznawały historię rycerstwa polskiego i książąt mazowieckich rezydujących w Płocku (w bazylice katedralnej spoczywają doczesne szczątki księcia Władysława Hermana i księcia Bolesława III Krzywoustego), by na końcu uczestniczyć w teatralnej animacji pasowania na rycerza.

Ważną częścią tego projektu było oprowadzenie uczestników po skarbcu Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Jest to jeden z pięciu najbogatszych skarbców muzealnych w Polsce.

- Do najważniejszych eksponatów należą: kielich i patena Konrada Mazowieckiego I z XIII wieku, herma św. Zygmunta z XIV wieku (patrona miasta Płocka), zdobiona diademem piastowskim z XIII wieku; tzw. Puszka Czerwińska z XIII-wieczną czarą; kielich fundacji Karola Ferdynanda Wazy, królewicza i biskupa płockiego i wrocławskiego z XVII wieku. Najważniejsze zabytki Muzeum Diecezjalnego, to elementy tożsamości kulturowej mieszkańców miasta i diecezji - mówi Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Łukasz i Przemysław Jarzyńscy reasumują, że forma spotkań edukacyjnych z dziećmi była podobna: najpierw młodzi odbiorcy sztuki oglądali spektakl nawiązujący do żywej lekcji historii, potem zwiedzali muzeum z perspektywy tematyki danego spektaklu, a w końcu podczas improwizowanych scen dzieci byli angażowani do wspólnego przedstawiania wydarzeń historycznych.

- Muzeum Diecezjalne było do tego projektu miejscem idealnym, ponieważ posiada bogate zbiory, odpowiadające potrzebom historycznym projektu. Na terenie muzeum mogliśmy przedstawiać historię z jej różnych perspektyw - uważają inicjatorzy projektu.   

Ważne jest też to, że do udziału w projekcie zaproszono dzieci w wieku przedszkolnym, od piątego roku życia. Tak małe dzieci trudno zainteresować historią, ale tworząc żywe lekcje historii udało się „odczarować takie myślenie”: - Dzieci poznawały historię w formie przystępnej zabawy. Ważną wiedzę historyczną przekazaliśmy w sposób dla nich dostępny. Poza tym dzieci mogły się przekonać, że w muzeum wcale nie jest nudno – twierdzą pomysłodawcy spotkań z historią i sztuką dla najmłodszych.

Projekt edukacyjny „Nasze muzeum jest żywe” uzyskał dofinansowanie z trzech źródeł: grantu Urzędu Miasta Płocka, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Spotkania te będą kontynuowane jesienią tego roku.

Mecenasem Muzeum Diecezjalnego w Płocku jest PKN Orlen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę