23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Dominika Dymek z III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku zajęła pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym 23. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, inicjowanym przez Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Finał diecezjalny odbył się 25 kwietnia br. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku, a jego uczestnicy musieli wykazać się znajomością Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian

Konkurs.jpg

Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizowało po raz 23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, tradycyjnie pod patronatem biskupa płockiego Piotra Libery. Finał diecezjalny miał miejsce w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. Tematyka konkursu obejmowała Księgę Wyjścia i List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami oraz słownikiem (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Do konkursu z całej diecezji zgłosiło się 30 szkół. Składał się on z dwóch etapów: szkolnego oraz diecezjalnego. Do części pisemnej konkursu zakwalifikowało się 55 uczniów z 19 szkół, którzy na etapie szkolnym otrzymali ponad 45 punktów.

Przewodniczącymi komisji konkursowej w Płocku byli: ks. dr Jarosław Kwiatkowski, diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego i Helena Kowalska, reprezentująca Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Podczas konkursu okazało się, że o ile Księga Wyjścia nie przysparzała uczestnikom większych trudności, o tyle List do Rzymian i jego wymowa teologiczna wymagały głębszego zastanowienia i analizy.

Ostatecznie głównymi laureatkami etapu diecezjalnego zostały: Dominika Dymek z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku (I miejsce), Maria Dusza z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Mławie (II miejsce) i Katarzyna Kupniewska z tej samej szkoły (III miejsce). Uczennice te będą reprezentować diecezję płocką podczas finału ogólnopolskiego konkursu, w czerwcu Niepokalanowie.

Laureatki i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy, książki oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs w Płocku koordynowała Agnieszka Gościeniecka, przewodnicząca zarządu oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w tym mieście.