230 pojazdów na płockiej 16. AutoFarze „Z Jezusem w drogę”

Msza św. w intencji automobilistów i osób tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych oraz poświęcenie pojazdów, znalazły się 7 kwietnia br. w programie 16. AutoFary „Z Jezusem w drogę”. Podczas niedzielnej inauguracji sezonu motoryzacyjnego na terenie parafii farnej (św. Bartłomieja) w Płocku poświęcono około 230 motocykli i samochodów.

Motorcycle-4072760_640.jpg

Mszy św. w kościele parafii farnej przewodniczył ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii farnej i współorganizator motoryzacyjnej imprezy. Podkreślił, że jest to wspólna modlitwa o wieczny spokój duszy dla osób tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych, a także w intencji automobilistów i wszystkich podróżujących.

Kazanie wygłosił ks. Andrzej Pieńdyk, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, były rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Przypomniał on kierowcom, że kościół farny znajduje się zaledwie kilkaset metrów od miejsca, gdzie 22 lutego 1931 roku św. s. Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”. Obecnie jest to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Kaznodzieja stwierdził, że choć do miejsca objawień przybywają pielgrzymi z Japonii czy Hongkongu, to jednak to miejsce wśród płocczan nie jest popularne. Zauważył też, że Jezus z wizji św. Faustyny jedną rękę trzyma na sercu, a drugą w geście błogosławieństwa: - Jezus jest w ten sposób uwieczniony na tabernakulum w tym kościele. Podobno ten wizerunek powstał w latach 20. dwudziestego wieku. A siostra Faustyna modliła się często przed tabernakulum w kościele farnym - zwrócił uwagę ks. Andrzej Pieńdyk.

Duszpasterz zaznaczył ponadto, że Jezus z wizji św. Faustyny idzie, nie stoi i nie czeka. On „wychodzi ku człowiekowi, szuka go na drogach jego życia”.

W czasie Mszy św. w modlitwie wiernych modlono się o mądre, roztropne kierowanie pojazdami, a także o to, aby kierowcy zachowywali trzeźwość. 

Po Mszy św. dokonano poświęcenia pojazdów: około 170 motocykli i 60 aut. Kierowcy otrzymali pamiątki oraz deklaracje, że w razie śmierci ich organy można pobrać do transplantacji.

Podczas poświęcenia pojazdów zbierane były ofiary na wakacyjne wyjazdy dla ministrantów i harcerzy z ZHR. Nad bezpieczeństwem wydarzenia, które zostało dofinansowane z Urzędu Miasta Płocka, czuwała Policja i Straż Miejska.

Płocka „AutoFara” organizowana jest zawsze na rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego. Pomysłodawcą imprezy jest płocczanin Sławomir Roszkowski, kolekcjoner zabytkowych samochodów, a współorganizatorem – parafia farna pw. św. Bartłomieja z proboszczem ks. prał. Wiesławem Gutowskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę