25. rocznica konsekracji kościoła w Daniszewie

O tym, że nie jest ważne, czy Bogu ofiaruje się dużo czy mało, bo chodzi o wartość i czystość intencji, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Daniszewie. Przewodniczył tam jubileuszowej Eucharystii z okazji 25-lecia konsekracji kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski.

Daniszewo

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do Ewangelii Markowej o spotkaniu Jezusa z ubogą wdową. Biedna kobieta wrzuciła do skarbony niewiele, jednak to właśnie jej ofiara zasłużyła na największe uznanie. Jej postawa była inspirująca i godna naśladowania. Uboga wdowa ofiarowała całe swoje utrzymanie, a więc w jakimś sensie ofiarowała całą siebie. Z Bożej perspektywy nie jest ważne, czy daje się dużo, czy mało, bo „nie chodzi o ilość, ale o wartość i czystość intencji”.

- Każdy jubileusz, to czas spojrzenia wstecz, czas pewnych podsumowań. Wiąże się z nim potrzeba dziękczynienia, ale również potrzeba spojrzenia z nadzieją w przyszłość i obietnica, że w kolejnych latach będziecie w tej wspólnocie parafialnej, w tej miejscowości, w tym kościele podtrzymywać swoją wiarę, gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i przyjmować sakramenty - wyraził nadzieję kaznodzieja.  

Bp Milewski poprosił parafian daniszewskich, aby często korzystali z tego, co oferuje im ich „duchowy dom”, by nie zaprzestali jego budowania w wymiarze duchowym. Stwierdził, że to dobrze, że „kamienie materialne ciągle pięknieją”, dzięki remontom i trosce o ich utrzymanie, jednak bardziej trzeba troszczyć się o te kamienie, którymi są sami wierni. Mury świątyni żyją wtedy, jeśli są w nich zgromadzone żywe kamienie, czyli lud Boży.

- Wybierajcie Jezusa i stawiajcie w centrum Jego krzyż i Jego nauczanie. U Niego, przed tabernakulum, szukajcie pociechy w każdej sprawie a zwłaszcza, gdy pojawia się problem, który przerasta człowieka: choroba, śmierć kogoś bliskiego, kłopoty rodzinne czy utrata pracy. Pamiętajcie - w tym miejscu - świątyni, którą mu wybudowaliście – Bóg za Wami tęskni! Ten wasz 25 letni kościół parafialny, to miejsce, to jest wasz „szpital polowy” - głosił biskup.

W czasie Mszy św. poświęcił także odnowiony obraz Matki Bożej Daniszewskiej, znajdujący się w ołtarzu głównym.

Parafia w Daniszewie ma swoją długą historię, powstała prawdopodobnie w XII-XIII wieku. Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele pochodzi z 1389 r. Parafia miała słynnych proboszczów: w połowie XV wieku urząd ten pełnił późniejszy biskup płocki Ścibor z Gościeńczyc. Ponieważ pierwsza świątynia znajdowała się w bardzo złym stanie, w połowie XVI wieku wybudowano nową. Po jej pożarze w 1713 r. wybudowano nowy, drewniany kościół. Mimo remontów pod koniec XX wieku świątynia nie nadawała się do dalszego użytkowania. Dzięki staraniom ks. Tadeusza Zabornego stary kościół został rozebrany, a na jego miejscu zbudowano nowy, z cegły, który 27 października 1996 r. konsekrował bp Zygmunt Kamiński.

Proboszczem parafii pw. Przemienienie Pańskiego w Daniszewie jest obecnie ks. mgr Andrzej Konwerski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę