30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej

W diecezji płockiej jest 30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Upoważnienia do pełnienia tej posługi wręczył im 26 lutego br. biskup pomocniczy Mirosław Milewski, po rekolekcjach w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Przyjęcie upoważnień poprzedziła formacja.

Szafarze2023
foto: Ilona Krawczyk-Krajczyńska/Foto Gość

Wręczenie upoważnień do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. odbyło się w Popowie, w Ośrodku Caritas, podczas koncelebrowanej Mszy św. na zakończenie rekolekcji pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Mszy św. przewodniczył bp Mirosław Milewski. Biskup stwierdził, że bycie nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. nie jest prostą służbą, może być różnie przyjmowane, ale mimo to kolejna grupa mężczyzn w diecezji płockiej postanowiła odważnie podjąć tę służbę.

Kazanie wygłosił rekolekcjonista ks. dr Krzysztof Porosło, duszpasterz akademicki w archidiecezji krakowskiej, wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Powiedział między innymi, że Wielki Post jest czasem, w których katechumeni przygotowują się do przyjęcia chrztu św. Zmienia się ich status, stają się wybranymi.

- Wy już jesteście wybrani - zwrócił się do uczestników rekolekcji. - Dostaliście kartę przetargową, dobrze ją wykorzystujcie. Jezus na pustyni był kuszony, aby wykorzystać swoją tożsamość do poddania sobie świata. Nie traktujcie tego w ten sposób. Bóg nie będzie spełniał waszych zachcianek, ale nigdy was nie zostawi. Bycie nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. to służba, a nie wyróżnienie - podkreślił kaznodzieja.

foto: Ilona Krawczyk-Krajczyńska/Foto Gość

W czasie Mszy św. bp Mirosław Milewski wręczył wszystkim uczestnikom rekolekcji oraz nowomianowanym nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. roczne upoważnienia do pełnienia tej posługi.

Wśród nowomianowanych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. był 62-letni Mariusz Leszczyński z parafii św. Jana Kantego w Mławie. Od pół roku pełni funkcję ministranta (w powołanej kilka miesięcy temu w parafii grupie tzw. ministrantów starszych), a od 25 lat jest animatorem Ruchu Rodzin Nazaretańskich w diecezji płockiej. Pełnienie funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii św. zaproponował mu proboszcz.

- W ciągu wielu lat formacji w RRN nauczyłem się, że się nie odmawia, bo nowa funkcja, to łaska. Dla mnie, to kolejny etap w drodze do świętości. Nie spodziewałem się, że przygotowanie do nowej posługi skłoni mnie do tak wielu przemyśleń. Bycie w Kościele, to dla mnie podstawa, ale funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii św. trzeba pisać „tłustym drukiem”. To pozwala zmienić życie i relacje – uważał nowy szafarz.

Mariusz Leszczyński przyznał, że cała rodzina (żona, dorosłe córki z rodzinami) jest dumna, że mąż i ojciec podjął się tak ważnych obowiązków. - Eucharystia, to największe dobro, jakie mi się przydarza. Wiem, że bycie szafarzem, to bardzo odpowiedzialna funkcja, bardzo duże wyzwanie, poświęcanie czasu dla chorych i starszych, świadczenie dobra. Wiem też, że to Pan Bóg mnie wybrał do tej funkcji. Razem z kolegą będziemy prekursorami w naszej parafii – przekazał mężczyzna.

Ks. dr Marcin Sadowski, duszpasterz szafarzy, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej zwrócił uwagę, że bardzo potrzebne jest zaangażowanie osób świeckich w Kościele. Policzono, że na świecie w Kościele jest tylko pół promila księży; w Polsce to jeden promil.

- Księża nie będą w stanie zajmować się wszystkim w Kościele. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. rozdzielają ją, gdy ksiądz nie może tego zrobić. Oni biorą Najświętszy Sakrament i idą do chorych. To są ludzie bardzo pobożni, odznaczający się szczerą wiarą – komentował ks. Marcin Sadowski.

W diecezji płockiej jest obecnie 145 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (w tym 30 nowych: 28 przyjęło upoważnienie 26 lutego, a 2 z powodu choroby otrzyma je niebawem). Pierwsi zostali ustanowieni w 1998 r. Ich posługę w diecezji płockiej reguluje między innymi dokument 43. Synodu diecezji płockiej - „Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej”. Funkcję opiekuna szafarzy pełni ks. dr Marcin Sadowski. Patronem grupy jest bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik i duchowy kierownik św. s. Faustyny Kowalskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę