300-lecie kościoła filialnego w Bliźnie w parafii Szczutowo

- Eucharystię najlepiej rozumieją nie ci, którzy o niej dyskutują i dociekają, jak jest możliwa, ale ci, którzy się nią karmią – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas jubileuszu 300-lecia zabytkowego, drewnianego kościoła w miejscowości Blizno. Jest on filialną świątynią parafii pw. św. Marii Magdaleny w Szczutowie.

Blizno1

Bp Piotr Libera przewodniczył sumie odpustowej w kościele w Bliźnie. Zaznaczył, że na tym szczególnym skrawku Ziemi Dobrzyńskiej, w 300-letniej świątyni, wymownie „krzyżuje się historia i teraźniejszość, wiara i kultura, piękno przyrody z pomnikiem kultury chrześcijańskiej”.

W homilii odwołał się do obrazu patrona świątyni – św. Wawrzyńca. Był on diakonem w III wieku - wieku najcięższych prześladowań chrześcijan. Papież zlecił mu opiekę nad ubogimi. Na opisywanym obrazie widać słup z łańcuchami, na którym zginął święty. Poganie zażądali od niego skarbów Kościoła, a on zgromadził przed pogańskim urzędnikiem wszystkich ubogich Rzymu i wykrzyknął: „Oto jest skarb Kościoła”. Święty ten w pamięci Kościoła pozostanie wybitnym przedstawicielem kościelnej caritas - miłosiernej miłości.

Biskup płocki odwołał się też do obrazu Jezusa Chrystusa w zwieńczeniu ołtarza głównego. Stwierdził, że jest to „wielkie dzieło głębokiej wiary”. Bolejący Jezus z koroną cierniową na głowie, odziany w szkarłatny płaszcz spływający z lewego ramienia, obu dłońmi pokazuje swój przebity bok. Chrystus z tego obrazu wołał do ojców i matek, a teraz woła do współczesnych, aby „przyjęli jego miłość”. Nie wolno jej odrzucać ani się wstydzić, ponieważ „z tego przebitego boku wypłynęła krew i woda”.

Hierarcha przypomniał, że Kościół widział w znaku krwi i wody, wypływających z przebitego boku Zbawiciela, swoje dwa najważniejsze sakramenty: chrztu świętego i Eucharystii. A w znojnym czasie żniw warto pamiętać, że przedłużeniem cudu pełnych kłosów, jest cud Eucharystii, cud Komunii świętej.

- Jezus nie tłumaczył innym, jak możliwe jest to, co zapowiedział. Swoim Boskim słowem ogłosił: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Eucharystię najlepiej rozumieją nie ci, którzy o niej dyskutują i dociekają, jak jest możliwa. Nie ci, którzy na nią nie przychodzą, bo im się nie chce. I nie ci, którzy na niej się nudzą. Eucharystię rozumieją ci, którzy się nią karmią - głosił Pasterz Kościoła płockiego.

Podczas Mszy św. odpustowej bp Libera poświęcił także wieńce dożynkowe. Poza tym ćwierćwiecze pełnienia urzędu proboszcza w Szczutowie przeżywał ks. kan. Marian Orzechowski. Tego dnia dziękował opatrzności Bożej za otrzymane łaski oraz prosił o Boże błogosławieństwo na dalsze lata pracy. Między innymi z tej okazji w procesji z darami przeniesiono dwa ornaty: jeden przekazany przez biskupa płockiego Piotra Liberę, a drugi przez bp. seniora Romana Marcinkowskiego, który pochodzi z parafii Szczutowo.


Kościół filialny parafii pw. św. Marii Magdaleny w Szczutowie, znajdujący się w miejscowości Blizno, nosi wezwanie św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, patrona wędrowców. Został wzniesiony w 1720 r. z fundacji kasztelana raciąskiego M. Kępskiego. Jest jednym z najmniejszych drewnianych kościołów na Mazowszu. Wykonano go z drewna, na podmurówce z kamieni. W ołtarzu znajduje się obraz św. Wawrzyńca, a w zwieńczeniu ołtarza głównego - obraz Jezusa Chrystusa (pierwsza poł. XVIII w.), z koroną cierniową na głowie i otwartą raną między żebrami po prawej stronie.

Z akt wizytacji kanonicznych z 1842 r. wynika, że kościół został postawiony dla pustelników i to oni sprawowali nad nim opiekę (obok stał drewniany, pustelniczy domek). Pierwotnie kościół był mniejszy niż obecnie, prawdopodobnie w XIX w. dobudowano kruchtę i zakrystię. W roku 1870 kościół został odrestaurowany. W czasie II wojny światowej służył jako niemiecki magazyn. Począwszy od 1972 r. kościół był systematycznie odnawiany i wyposażany w sprzęty. Ostatnio, w roku 2020, świątynia filialna została pomalowana na zewnątrz, wraz z ogrodzeniem. Jubileusz 300-lecia kościoła przypadł w 2020 r., jednak ze względu na pandemię rocznicowe uroczystości przełożono na rok 2021.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę