525 lat obecności Bernardynów w Skępem

W Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw w Skępem, obchodzono 525 rocznicę obecności bernardynów. Jubileuszowej Eucharystii 25 marca br. przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Wyraził wdzięczność zakonnikom za ofiarną posługę w tym wyjątkowym miejscu i zaznaczył, że do Skępego przychodzi wiele pielgrzymek.

IMG 4169

Bp Szymon Stułkowski w homilii przypomniał początki powstania sanktuarium maryjnego w Skępem, związanego z cudem uzdrowienia Zofii Kościeleckiej, córki kasztelana i odnalezionej przez nią cudownej figurki maryjnej, zgodnej z objawieniem, które miała przy okazji uzdrowienia. Była to figurka Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw. Sanktuarium z Cudowną Figurą od wielu wieków opiekują się ojcowie bernardyni.

- Jesteśmy tu dziś, bo uwierzyliśmy odwiecznemu Słowu Ojca, którym jest Jezus Chrystus. Nie byłoby nas tutaj, nie byłoby ojców bernardynów, gdybyśmy nie uwierzyli. Przychodzimy tu z wdzięcznością, bo wiemy, że Pan Bóg także w nas czyni cuda, gdy przychodzimy tu ze swoimi upadkami, grzechami, zwątpieniami. Pamiętamy jednak słowa papieża Franciszka, że Bóg nie męczy się przebaczaniem – przypomniał biskup.

Podkreślił, że takie miejsca jak Skępe, związane są z pielgrzymowaniem, charakterystyczną formą pobożności. Przywołał historię niedawno odwiedzanej 94-latki, która podczas spotkania z nim przyznała, że najpiękniejsze wspomnienia ma z kościoła. Musiała pieszo, daleko iść do parafialnego kościoła, a wracała dopiero po nieszporach. Pani ta pielgrzymowała również do Skępego.

Bp Stułkowski stwierdził, że pielgrzymowanie lubią też ludzie młodzi. Oni odnajdują się w tej „na nowo podanej pobożności”. Żyją w wirtualnym świecie, ale gdy się ich zachęci, uczestniczą w pielgrzymkach. Ostatecznym celem pielgrzymki jest „spotkanie z Jezusem przez wstawiennictwo Maryi”.

- Okazuje się jednak, że nieraz to droga jest celem. Kiedy pierwszy raz pielgrzymowałem pieszo z Warszawy do Częstochowy, nie wpuścili nas na jasną Górę. Zrozumiałem wtedy, że to droga jest celem. W drodze coś się w nas dokonuje – zaznaczył kaznodzieja.

Bo Stułkowski podziękował także Ojcom Bernardynom za ich posługę w Skępem, a także za to, że starają się, aby w tym miejscu „Jezus był poznany, pokochany i naśladowany”.

Za przybycie do Skępego na jubileusz podziękował biskupowi płockiemu o. Ekspedyt Osiadacz OFM, kustosz sanktuarium, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem.

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw w Skępem w diecezji płockiej jest miejscem pielgrzymowania wiernych z różnych stron Polski do słynącej cudami figury Matki Bożej Skępskiej. Początki sanktuarium łączą się z pierwszymi objawieniami Matki Bożej z 1490 r. w przydrożnym, dębowym lesie, gdzie kilka lat później powstała kaplica. Została ona poświęcona w 1496 r. W tym samym czasie córka kasztelana kruszwickiego, która nie miała władzy w nogach, doznała w Skępem uzdrowienia.

W dowód wdzięczności ufundowała figurę Matki Bożej, obecną w klasztorze ojców bernardynów do dziś. Skępska statua wyobrażająca Maryję jako młodą i brzemienną Pannę należy do poznańskiej szkoły snycerskiej. Powstała w XV w. rzeźba zaliczana jest do tzw. „pięknych Madonn gotyckich”. Jej figurę ukoronował sufragan chełmiński Fabian Pląskowski 18 maja 1755 r. Była to jedna z pierwszych koronacji wizerunków Maryi w ówczesnej Rzeczypospolitej. We wrześniu 1980 r. korona Maryi została skradziona. Ponownego ukoronowania figury dokonał biskup płocki Bogdan Sikorski w 1984 r.

Zakon Ojców Bernardynów opiekuje się sanktuarium od 1498 r.

Skępska statua wyobrażająca Maryję jako młodą i brzemienną Pannę należy do poznańskiej szkoły snycerskiej. Ta powstała w VX w. rzeźba zaliczana jest do tzw. „pięknych Madonn gotyckich”. Jej figurę ukoronował płocki sufragan Wojciech Pląskowski 18 maja 1755 r. Była to jedna z pierwszych koronacji wizerunków Maryi w ówczesnej Rzeczypospolitej. Przed 25 laty, we wrześniu 1980 r. korona Maryi została skradziona. Ponownego ukoronowania wizerunku dokonał biskup płocki Bogdan Sikorski w 1984 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę