57 tysięcy świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w parafiach diecezji

57 tys. świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przekazała Caritas Diecezji Płockiej do 249 parafii. Są one w Adwencie rozprowadzane wśród wiernych, ciesząc się ich dużym zainteresowaniem. W roku minionym w ramach akcji udało się zebrać na działalność Caritas diecezjalnej około 100 tysięcy zł.

Swiece2019.jpg

Do 249 parafii diecezji płockiej na początku Adwentu trafiło 57 tysięcy świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, dwojakiego rodzaju. Pomocą w ich rozprowadzaniu są tematyczne plakaty promujące doroczną akcję Caritas. Ze sprzedaży każdej ze świec 10 groszy zostanie przekazanych na projekty Caritas Polska. Pozostałe środki pozostaną w diecezji, będą wykorzystane na działalność adresowaną dla dzieci i młodzieży.

Podobnie jak w ubiegłych latach w diecezji płockiej za pieniądze uzyskane ze sprzedaży świec zostaną dofinansowane kolonie letnie dla dzieci z rodzin żyjących w trudnej sytuacji ekonomicznej, dla polskich dzieci z Białorusi przebywających na koloniach w ośrodku Caritas, jak również na inne inicjatywy pomocowe organizacji. W minionym roku Caritas diecezjalna zebrała ze sprzedaży świec około 100 tys. zł.

Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Polsce sięgają roku 1993. Rok później akcja prowadzona była już w całej Polsce. W 1995 r. postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W 1996 r. do akcji dołączyli harcerze z ZHP, przekazujący Betlejemskie Światło Pokoju. Światło zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas, docierała m.in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

Dzięki funduszom uzyskanym ze sprzedaży świec w ubiegłym roku udało się pomóc 25 tysiącom dzieci w kraju (wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, rehabilitacja i leczenie). Prowadzona po raz 26. akcja ma charakter ekumeniczny: włączają się w nią Diakonia Kościoła Ewangelickiego i Eleos Polskiego Kościoła Prawosławnego. 10 procent ze sprzedaży każdej świecy przeznaczone będzie na pomoc dzieciom poza granicami kraju. W tym roku środki te trafią do targanej niepokojami wewnętrznymi Wenezueli.

W całej Polsce ma zostać rozprowadzonych ponad 2 mln świec. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można nabyć w parafiach lub placówkach Caritas. Akcję możne wesprzeć również poprzez wysłanie sms-a o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).