75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Płocku – 1 sierpnia 2019 r.

Uroczysty apel przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu przy Alejach Kobylińskiego w godzinie „W” zaplanowano 1 sierpnia br. w Płocku, z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie nie zabraknie dźwięku syreny, którą w tym roku na swych łodziach włączą także wodniacy, związani z rzeką Wisłą.

Godzina_w.jpg

Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczną się 1 sierpnia o godzinie 17.00 przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej, znajdującym się na cmentarzu zabytkowym przy Alejach Kobylińskiego w centrum Płocka. W apelu wezmą udział kombatanci, władze miasta, przedstawiciele szkół i instytucji, duchowieństwo.

Najpierw włączone zostaną syreny alarmowe. Nadany zostanie jednominutowy, ciągły sygnał. Następnie uczestnicy uroczystości zaśpiewają hymn państwowy. Wystąpi prezydent miasta Andrzej Nowakowski, płocczanie wysłuchają też rozkazu komendanta Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania. Poszczególne delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze.

Organizatorem tej uroczystości jest Urząd Miasta Płocka, a będą je prowadzić harcerze z Hufca ZHP im. Obrońców Płocka 1920 roku.

Rocznicę wybuchu powstania uczczą także wodniacy z Płocka. Planują oni w czwartek 1 sierpnia po godz. 16.30 zebrać się na Wiśle na wysokości katedry w Płocku. Dokładnie o godzinie 17.00 wszyscy mają uruchomić syreny, machać biało-czerwonymi flagami oraz odpalić białe i czerwone dymy. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym podniosłym spotkaniu.


W Powstaniu Warszawskim walczyło 59 płocczan oraz osób pochodzących z okolic Płocka Wśród nich są m.in. Hanna Bąkowska ps. Hanka. Katarzyna Nowakowska ps. Kasia, Hanna Zielińska ps. Cyranka, Waldemar Danielik ps. Wyrwa, Sabina Gąsiorowska ps. Busia, Zofia Hejke-Sawicz ps. Zosia. Ponadto w warszawskim Śródmieściu walecznością zasłynął 15. Pułk piechoty AK pod dowództwem ppłka Franciszka Rataja ps. Paweł. W jego szeregach walczyło dwóch niepełnoletnich płocczan: Tadeusz Paczkowski i Czesław Jóźwiak.

Warto pamiętać o zmarłym w 2012 r. Marku Gajewskim ps. Aramis. W powstaniu walczył jako żołnierz Armii Krajowej Grupy Kampinos. Zdobywał m.in. Dworzec Gdański, nacierał na Sieraków, walczył w bitwie pod Jaktorowem i Zosinymi Budami. Pod koniec powstania razem z kolegami z oddziału ruszył w kierunku Kielecczyzny. Jego oddział partyzancki walczył w okolicach miejscowości Końskie i w lasach koło Spały.

Po wojnie Marek Gajewski niemal do końca życia aktywnie działał w organizacjach kombatanckich i organizował konkursy historyczne, za co był wielokrotnie odznaczany, posiadał m.in. Krzyż Walecznych i odznakę honorową Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę