Animatorzy z diecezji płockiej na letnich oazach w Gliczarowie Górnym

Animatorzy Ruchu Światło-Życie z diecezji płockiej biorą udział w letnich oazach formacyjnych. Z powodu ograniczeń epidemicznych nie można było w tym roku zorganizować tradycyjnych oaz, ale to nie znaczy, że ruch przestał działać: „Spotykamy się na formacji, aby potem formować innych” – mówi ks. Marcin M. Kędzia moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w diecezji płockiej.

Tatry-widok-z-gliczarowa-gornego.jpg

Z powodu pandemii w tym roku latem nie zorganizowano tradycyjnych oaz dla dzieci i młodzieży, jednak nie zrezygnowano z zajęć formacyjnych i integracyjnych. 30 pełnoletnich animatorów Ruchu Światło Życie z diecezji płockiej, którzy w ciągu roku prowadzą grupy oazowe w parafiach lub są członkami diakonii, weźmie udział w dwóch tygodniowych turnusach oazowych w Gliczarowie Górnym koło Zakopanego.

Uczestnicy obecnie trwającej oazy biorą udział w konferencjach opartych na ogólnopolskich materiałach formacyjnych. Konferencje koncentrują się wokół ośmiu filarów rozwoju i dojrzałości chrześcijańskiej m.in. ewangelizacji dostosowanej do kultury, pomnażania uczniów, integralnego życia czy budowania głębszej więzi z Bogiem. W programie zajęć jest też codzienna Eucharystia, namiot spotkania czy wycieczki w góry.

„Radzimy sobie w ten sposób z ograniczeniami związanymi z pandemią, gdy nie można organizować tradycyjnych oaz. Nasi animatorzy zarazem formują się i integrują. Po wakacjach powrócą do swoich grup w parafii i wciąż będą działać w Ruchu Światło-Życie w diakoniach, zachęcając młodych ludzi do udziału w oazach” – mówi ks. Marcin M. Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Podkreśla również, że formacja animatorów ma zasadniczy cel: chodzi o to, aby formować siebie, a potem potrafić formować innych: „Oaza wciąż działa. Pandemia nie zakończyła jej działalności w diecezji płockiej” – uważa ks. Marcin M. Kędzia.

W diecezji jeszcze w sierpniu zorganizowana zostanie Oaza Modlitwy dla animatorów, którzy nie mogli pojechać do Gliczarowa Górnego. Na jej zakończenie odbędzie się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Poza tym po wakacjach zorganizowane zostaną dwa spotkania Oazy Modlitwy (jesienny i adwentowy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę