Bal Wszystkich Świętych w Płocku

W niedzielne popołudnie 30 października 2022 r., w Hali Sportowej Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku, ponad 700 osób zgromadziło się, aby w radosnej uroczystości uczcić pamięć świętych i błogosławionych. Dzieci, które przyszły przebrane za aniołów i różne postaci z historii Kościoła wzięły udział w konkursach i wspólnej zabawie w czasie Balu Wszystkich Świętych. Towarzyszyli im rodzice, dziadkowie i opiekunowie.

IMG 6326

Była to pierwsza na taką skalę inicjatywa dla miasta Płocka. Adam Modliborski, wiceprezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” i pomysłodawca przedsięwzięcia przyznał, że pomysł zrodził się kilka lat wcześniej, a w tym roku, dzięki wsparciu i zaangażowaniu bardzo wielu osób, udało się go z sukcesem zrealizować. Nie spodziewał się również tak dużego zainteresowania. Inicjatywa była reklamowana na banerach w Płocku i okolicach, zyskała także wsparcie w czasie ogłoszeń parafialnych i poprzez rozprowadzone plakaty.

O godz. 15.00 spotkanie otworzył ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin i dyrektor Wydziału ds. Rodzin, który był partnerem akcji. Podziękował organizatorom i uczestnikom za pomysłową realizację przedsięwzięcia. W krótkim dialogu z dziećmi przedstawił głównych bohaterów spotkania – najwięcej dzieci przywdziało ubiór aniołów. Potem głos zabrał Adam Modliborski, który podzielił się radosnymi wrażeniami i podziękował innym partnerom wydarzenia, którymi byli: Centrum Edukacji Grupy ORLEN, Poland Green Energy i Agencja Impuls. W pracę nad przygotowaniem dekoracji sali, organizowaniem konkursów z nagrodami i innymi dziełami, związanymi z balem, zaangażowani byli: ks. dr Krzysztof Cymerman z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku wraz z młodzieżą z Ruchu Światło-Życie i uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, a także Monika Lisicka z Odnową w Duchu Świętym. Oazowicze byli również z innych parafii, m.in. z Bielska i Starej Białej. Dzięki temu uczestnicy balu mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in. ze słodkiego poczęstunku i wspólnych zabaw, animowanych przez Macieja Tarkę ze współpracownikami. Wśród darczyńców nagród i całego spotkania byli m.in. przedsiębiorstwo PERN S.A. oraz Andrzej Aleksandrowicz. Patronat medialny nad balem objęli: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Petro News oraz „Gość Płocki”. Wspólne świętowanie wsparli także: Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Marek Martynowski, Senator RP.

Na spotkanie w Płocku przybyły dzieci wraz z rodzicami ze wszystkich parafii płockich, a także z okolic. Ks. Rafał Gutkowski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Duninowie, zafundował przyjazd na bal autokaru z dziećmi, które uczestniczyły gorliwie w nabożeństwach różańcowych. Swoich uczniów wspierali także nauczyciele i katecheci, m.in. s. Bernadetta i s. Klara – Misjonarki Krwi Chrystusa z Rogozina koło Płocka.

Dzieci, zapytywane przez organizatorów o powody wyboru konkretnych świętych, odpowiadały, że byli to albo ich patroni chrzcielni, albo święci, których otacza się szczególnym nabożeństwem w domach rodzinnych. Jeden z najmłodszych uczestników – półtoraroczny Andrzej, ubrany był w strój św. Andrzeja Boboli. Bal Wszystkich Świętych był zatem okazją do promocji radosnego życia chrześcijańskiego, poznania historii i przykładu życia ludzi wiary, a przede wszystkim pokazania, że dążenie do świętości to zadanie każdego ochrzczonego.

Warto zauważyć, że bale i procesje świętych w ostatnich dniach odbyły się także w innych miejscach diecezji, m.in. w parafiach: Baboszewo, Gostynin (pw. Miłosierdzia Bożego), Królewo, Płońsk (pw. św. Michała Archanioła), Strzegowo.

ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę