Bezpłatne broszury edukacyjne dla rodziców o zagrożeniach świata wirtualnego i edukacji seksualnej dzieci

Do parafii w diecezji płockiej trafiły broszury informacyjne dotyczące obecności i funkcjonowania dzieci w świecie wirtualnym oraz właściwej edukacji seksualnej: - To krótkie, konkretne, dobrze przygotowane, merytoryczne informacje, dotyczące ważnych zagadnień, w jakimś sensie ze sobą powiązanych: dzieci przebywających w wirtualnej sieci oraz ich pytań o sprawy związane z seksualnością – opiniuje ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku. Materiały edukacyjne zostały wydane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Child-1073638_1920.jpg

Rodzice w parafiach diecezji płockiej będą mogli otrzymać trzy broszury: „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”, „Weź je za rękę. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami technologii i ideologii?” i „Gdy dziecko pyta o seks. Jak przekazać dziecku «te» informacje?”. Materiały te zostały wydane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

W dwóch pierwszych znajdują się zagadnienia ochrony dziecka przed zagrożeniami cyfrowego świata. Autorzy m.in. odpowiadają na pytania: Jak rozpoznać, że dziecko jest uzależnione od smartfona? Jak chronić je przed zagrożeniami wirtualnego świata? Jak przeprowadzić cyfrowy detoks? Jak ideologie mogą skrzywdzić dziecko? Jak rozpoznać niebezpieczne zajęcia?

Autorzy trzeciej z broszur, odnoszącej się do rozwoju seksualnego dziecka, starają się podpowiedzieć, jak przekazać dziecku „te” informacje. Podkreślają też, że dziecka nie można zostawiać samego np. z problemem pornografii. Uczą, jak chronić dzieci przed udziałem w nieodpowiednich zajęciach, ukazują najczęstsze zarzuty i wątpliwości w tym zakresie.

- To bardzo dobra rzecz dla rodziców, praktyczna pomoc dla nich. Z przygotowanych materiałów mogą dowiedzieć się wielu merytorycznych rzeczy dotyczących zagrożeń, jakie znajdują się w świecie cyfrowym. To podstawowe informacje, jak odkrywać, że być może dziecko ma problem, jak spostrzec symptomy, gdy się pojawią, jak sobie poradzić z problem, gdy dzieci za bardzo wchodzą w świat wirtualny. Poza tym zdajemy sobie sprawę, że dzieci zadają pytania związane z seksualnością, a rodzice mają problem z dostosowaniem odpowiedzi do wieku dziecka. Specjaliści podpowiadają więc właściwy sposób rozmowy z dzieckiem na temat jego seksualności – uważa Witold Wybult, diecezjalny doradca życia rodzinnego w diecezji płockiej.

Zdaniem ks. kan. Stefana Cegłowskiego, proboszcza parafii pw. św. Zygmunta w Płocku (katedralnej), broszury zostały dobrze edytorsko przygotowane, są krótkie i konkretne, zawierają tabelki i wykresy.

- To niezwykle ważne i częściowo ze sobą powiązane materiały edukacyjne, zawierające konkretną wiedzę. Wiadomo, że w pandemii obecność dzieci w świecie wirtualnym jeszcze się zwiększyła, że dostęp do znajdujących się w sieci treści jest dość łatwy. Rodzice nie mogą udawać, że się na wszystkim znają, potrzebują prawdziwych, merytorycznych i praktycznych wiadomości. Poza tym propozycje zawarte w broszurach mogą być wykorzystywane przez rodziców bez względu na ich światopogląd, one nie mają stricte religijnego charakteru – stwierdza duszpasterz staromiejskiej parafii.

Dodaje, że poruszone w broszurach profilaktycznych zagadnienia dotyczą dwóch aspektów w rozwoju dziecka: fizycznego i psychicznego. Ponadto autorzy udowadniają, że zaniechania w obu przedstawionych dziedzinach mogą wywołać tragiczne konsekwencje.

Wszystkie trzy broszury edukacyjne są bezpłatne. Powinny trafić do rodziców i dzieci, aby pomóc w uzupełnieniu niełatwej obecnie troski o mądry i bezpieczny rozwój dzieci, w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę