Bierzmowanie dla dorosłych w diecezji płockiej

Centrum Psychologiczno - Pastoralne "Metanoia" zaprasza do udziału w cyklu spotkań dla dorosłych przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania te będą odbywały się naprzemiennie w Ciechanowie i w Płocku.

Gostynin Bierzmowanie W.750X0

Na pierwsze spotkanie, które będzie spotkaniem kwalifikacyjnym, kandydat zobowiązany jest przynieść następujące dokumenty: świadectwo chrztu (aktualne z adnotacją do sakramentu bierzmowania dorosłych) , opinię proboszcza, którą wystawia proboszcz parafii zamieszkania oraz dowód osobisty.  Spotkania przeznaczone są dla osób, które ukończyły 20 rok życia i z różnych względów nie przyjęły jeszcze sakramentu bierzmowania.

Pierwszy cykl spotkań odbędzie się w następujących terminach:

16 i 30 października, 13 i 20 listopada, 4 i 18 grudnia 2021 r., w godzinach: 13.00-16.00.

Miejscem spotkania będzie Filia CPP "Metanoia" w Ciechanowie, ul. ks. P. Ściegiennego 18 (tzw. „Katolik”).

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 513-107-753 lub na adres mailowy: maciej.szostak@diecezjaplocka.pl 

Ciechanów, 23 września 2021 r.

Ks. Maciej Szostak
Wicedyrektor CPP Metanoia

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę