Biskup Szymon Stułkowski na Mszy Krzyżma: tylko w jedności możemy skutecznie iść do ludzi

- Tylko razem, w jedności możemy skutecznie iść do ubogich, niewidomych, uciśnionych, żeby pokazywać im, że Jezus żyje, że jest z nami – powiedział biskup Szymon Stułkowski podczas Mszy Krzyżma w bazylice katedralnej płockiej (28 marca 2024 r.). Uczestniczący w niej kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie. Tradycyjnie odbyła się też konsekracja Krzyżma świętego i błogosławieństwo olejów chorych i katechumenów.

IMG 1105

W Mszy św. Krzyżma w bazylice katedralnej płockiej, z udziałem duchowieństwa diecezjalnego, uczestniczyli biskupi: płocki Szymon Stułkowski, pomocniczy Mirosław Milewski, seniorzy Piotr Libera i Roman Marcinkowski.

W homilii bp Stułkowski zaznaczył, że Jezus często mówił, że nie przyszedł po to, aby realizować swoją wolę, ale wolę tego, który Go posłał – wolę swojego Ojca: - Gdy dziś, w Wielki Czwartek, otaczamy ten ołtarz, słyszymy słowa Jezusa o Jego misji. My mamy własną misję. Możemy zapytać siebie, jak żyjemy tym posłaniem, na ile w mojej posłudze kapłańskiej walczę o swoją wizję, swoje zdanie, a na ile pozwalam się prowadzić Duchowi – sugerował Pasterz Kościoła płockiego.

Podkreślił, że Pan Bóg każe kapłanom iść szlakiem, który On wyznacza”, to jest szlak namaszczenia krzyżmem. On posyła duchownych do ubogich, do niewidomych, do uciśnionych, do zniewolonych, do odrzucających Boga, a żeby do nich iść „ciągle trzeba się nawracać”.

Bp Stułkowski poprosił, aby księża starali się każdego dnia odnawiać przyjaźń z Chrystusem, odkrywać, że On namaścił ich swoim Duchem i posłał. Podziękował księżom za służbę, oddanie Panu Bogu, Kościołowi, ludziom, do których są posłani. Przyznał, że zdaje sobie sprawę, że są momenty trudne, chwile kryzysów, załamań. Jednak to ważne, że księża przychodzą z tym do swojego biskupa.

- Tylko razem, w jedności możemy skutecznie iść do ubogich, niewidomych, więźniów, uciśnionych, żeby pokazywać im, że Jezus żyje, przeszedł przez mękę, śmierć, powstał z martwych, jest z nami i prowadzi nas do domu Ojca – zaakcentował bp Stułkowski.

Poprosił też, aby odnowienie przyrzeczeń kapłańskich nie było tylko wspomnieniem, ale „decyzją na dziś i na dni przed nami”, by było to ponowienie zobowiązań w otwartym sercem.

Bp Szymon Stułkowski poprowadził odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Poza tym konsekrował olej Krzyżma świętego i pobłogosławił oleje chorych i katechumentów.

Oprawę muzyczną Mszy Krzyżma zapewnił zespół z Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Musicum z ks. dr. Marcinem Sadowskim oraz Kwintet Katedralny Canzona.

Po Mszy św. w dawnym Opactwie Benedyktyńskim odbyła się agapa z udziałem księży z całej diecezji. W trakcie ogłoszono przyznanie odznaczeń kanonickich.

Godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej odznaczeni zostali: ks. prof. dr hab. Ryszard Jan Knapiński, emeryt i ks. dr Artur Paweł Janicki, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, profesor WSD w Płocku.

Odznaczenia godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej przyjęli: ks. kan. mgr Sławomir Franciszek Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie i ks. kan. mgr Janusz Leon Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.

Natomiast odznaczeni tytułem kanonika zostali: ks. Józef Kiński, emeryt, ks. mgr Jacek Marciniak, dyrektor Szkół Katolickich w Płocku, ks. mgr Wacław Michalski, proboszcz parafii pw. św. Gotarda w Pałukach, ks. mgr Zbigniew Olszewski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu, ks. Artur Adam Rogala, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Siemiątkowie, ks. mgr Wojciech Wiśniewski, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Bogurzynie, ks. mgr Krzysztof Zakrzewski, proboszcz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach, ks. mgr Grzegorz Żabik, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gójsku.